Szkolenia

Wprowadzenie do Systemu Zarządzania Energią według normy ISO 50001

Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Energią według ISO 50001

System Zarządzania Energią według
ISO 50001 w praktyce

Audytor efektywności
energetycznej

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa
wg wymagań normy
PN-EN 16247

Audyt energetyczny budynku. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku

Szkolenia mogą być również realizowane jako szkolenia zamknięte dla konkretnego przedsiębiorstwa, po uprzednim zidentyfikowaniu potrzeb przedsiębiorstwa.

Wszystkie szkolenia realizowane przez EnMS Polska organizowane są zarówno w formie szkoleń otwartych, jak i szkoleń zamkniętych dla konkretnych Klientów, po uprzednim zidentyfikowaniu potrzeb ich przedsiębiorstw. Metody pracy, jakie stosujemy podczas realizacji szkoleń i warsztatów to: prezentacja, interaktywny wykład, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia w grupach oraz praca indywidualna. Uczestnictwo w każdym szkoleniu potwierdzone jest Zaświadczeniem.