Skip to content Skip to footer
VYHLÁŠENÉ ŠKOLENÍ

Seznam školení

Školení může být realizováno jako uzavřená školení pro konkrétní podniky po předchozím identifikování potřeb daného podniku. Všechna školení organizovaná společností EnMS Polska jsou pořádána jak ve formě otevřených školení, tak i uzavřených školení pro konkrétní klienty po předchozím identifikování potřeb jejich podniků.

Úvod do Systému řízení energie dle normy ISO 50001

Jednodenní školení seznámí účastníky s terminologií, požadavky normy ISO 50001 a principy fungování systémů řízení energie.

Interní auditor systému energetického managementu dle ISO 50001

Dvoudenní školení, během kterého si účastníci upevní své znalosti požadavků normy ISO 50001 a seznámí se s rolí interních auditů a zásadami jejich provádění.

Systém řízení energie dle ISO 50001 v praxi

Dvoudenní školení vás seznámí se zásadami fungování systémů řízení energie dle normy ISO 50001. Zkušení trenéři vysvětlí, jak připravit organizaci na zavedení a certifikaci systému řízení energie.

Auditor energetické účinnosti

Dvoudenní workshopy připravující provádění auditů energetické účinnosti v souladu s nařízením ministra energetiky ze dne 5. října 2017 o podrobném rozsahu a způsobu zpracování auditů energetické účinnosti a způsobech výpočtu úspor energie (Sbírka zákonů z roku 2017, bod 1912).

Energetický audit společnosti dle požadavků normy PN-EN 16247

Třídenní školení zaměřené na seznámení účastníků se zásadami provádění energetického auditu v podniku za účelem splnění požadavků zák. 20. května 2016 o energetické účinnosti a zpracování zprávy o auditu podle normy PN-EN 16247.

 Energetický audit budovy. Průkaz energetické náročnosti budovy

Třídenní workshopy přípravy na provádění energetických auditů budov a průkazů energetické náročnosti budov.

Subscribe for the updates!

Skip to content