Szkolenia

Zarządzanie energią
w przedsiębiorstwie

Wprowadzenie do Systemu Zarządzania Energią według normy ISO 50001

Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Energią według ISO 50001

System Zarządzania Energią według
ISO 50001 w praktyce

Audytor efektywności
energetycznej

Audytor energetyczny / Audytor efektywności energetycznej

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa
wg wymagań normy
PN-EN 16247

Audyt urządzeń i instalacji elektroenergetycznych – metodyka obliczania oszczędności energii

Praktyczne aspekty doboru układów kogeneracyjnych

Nowe zasady wsparcia jednostek kogeneracji

Szkolenia mogą być również realizowane jako szkolenia zamknięte dla konkretnego przedsiębiorstwa, po uprzednim zidentyfikowaniu potrzeb przedsiębiorstwa.

Potwierdzeniem wysokiej jakości szkoleń i warsztatów realizowanych przez EnMS Polska są dziesiątki przedsiębiorstw, które od lat korzystają z naszych usług, setki zadowolonych uczestników, jak również przyznany naszej Spółce Znak Jakości MSUES (Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno-Szkoleniowych). Znak jakości MSUES otrzymaliśmy po raz pierwszy w 2014 r. po zakończeniu kilkuetapowego audytu realizowanych przez nas usług szkoleniowych pod kątem spełniania 22 standardów szkoleniowych, w ramach projektu „PFK-Podmiotowe finansowanie Kształcenia”. Standardy te zostały opracowane wspólnie przez instytucje szkoleniowe i przedstawicieli przedsiębiorstw, tak aby ich wypełnianie zapewniało jak najwyższą jakość prowadzonych szkoleń oraz uzyskanie pożądanych efektów. W roku 2017 r. odbył się kolejny audyt, a Znak Jakości MSUS został utrzymany. Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno-Szkoleniowych to program pilotażowy dla obecnego systemu bonów szkoleniowych i weryfikacji firm realizujących szkolenia dofinansowane, nadzorowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w programie pn. Baza Usług Rozwojowych (BUR).

W roku 2017 r. odbył się kolejny audyt, a Znak Jakości MSUES został utrzymany. Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno-Szkoleniowych to program pilotażowy dla obecnego systemu bonów szkoleniowych i weryfikacji firm realizujących szkolenia dofinansowane, nadzorowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w programie pn. Baza Usług Rozwojowych (BUR).

Wszystkie szkolenia realizowane przez EnMS Polska organizowane są zarówno w formie szkoleń otwartych, jak i szkoleń zamkniętych dla konkretnych Klientów, po uprzednim zidentyfikowaniu potrzeb ich przedsiębiorstw.
Metody pracy, jakie stosujemy podczas realizacji szkoleń i warsztatów to: prezentacja, interaktywny wykład, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia w grupach oraz praca indywidualna.
Uczestnictwo w każdym szkoleniu potwierdzone jest Zaświadczeniem.