Szkolenia

Zarządzanie energią
w przedsiębiorstwie

Wprowadzenie do Systemu Zarządzania Energią według normy ISO 50001

Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Energią według ISO 50001

System Zarządzania Energią według
ISO 50001 w praktyce

Audytor efektywności
energetycznej

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa
wg wymagań normy
PN-EN 16247

Audyt energetyczny budynku. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku

Audyt urządzeń i instalacji elektroenergetycznych – Metodyka obliczania oszczędności energii

Szkolenia mogą być również realizowane jako szkolenia zamknięte dla konkretnego przedsiębiorstwa, po uprzednim zidentyfikowaniu potrzeb przedsiębiorstwa.

Wszystkie szkolenia realizowane przez EnMS Polska organizowane są zarówno w formie szkoleń otwartych, jak i szkoleń zamkniętych dla konkretnych Klientów, po uprzednim zidentyfikowaniu potrzeb ich przedsiębiorstw. Metody pracy, jakie stosujemy podczas realizacji szkoleń i warsztatów to: prezentacja, interaktywny wykład, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia w grupach oraz praca indywidualna. Uczestnictwo w każdym szkoleniu potwierdzone jest Zaświadczeniem.