Skip to content Skip to footer
DEDYKOWANE SZKOLENIA

Lista Szkoleń

Wszystkie szkolenia realizowane przez EnMS Polska organizowane są zarówno w formie szkoleń otwartych, jak i szkoleń zamkniętych dla konkretnych Klientów, po uprzednim zidentyfikowaniu potrzeb ich przedsiębiorstw. Przy udziale większej ilości osób z jednej firmy udzielamy korzystnych rabatów.

Wprowadzenie do Systemu Zarządzania Energią według normy ISO 50001

Jednodniowe szkolenie wprowadzające w tematykę Systemów zarządzania energią według normy ISO 50001. Podczas tego szkolenia uczestnicy zapoznają się z terminologią, wymaganiami normy ISO 50001 i zasadami funkcjonowania systemów zarządzania energią.

Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Energią według ISO 50001

Dwudniowe szkolenie, podczas którego uczestnicy utrwalą wiedzę o wymaganiach normy ISO 50001 oraz zapoznają się z rolą audytów wewnętrznych i zasadami ich przeprowadzania.

System Zarządzania Energią według ISO 50001 w praktyce

Zapraszamy na dwudniowe szkolenie, podczas którego zapoznają się Państwo z zasadami funkcjonowania Systemów Zarządzania Energią według ISO 50001. Doświadczeni trenerzy wyjaśnią, w jaki sposób przygotować organizację do wdrożenia i certyfikacji systemu zarządzania energią.

Audytor efektywności energetycznej

Dwudniowe warsztaty przygotowujące do wykonywania audytów efektywności energetycznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz. U. z 2017 poz. 1912).

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa według wymagań normy PN-EN 16247

Trzydniowe szkolenie mające na celu przybliżenie uczestnikom zasad przeprowadzenia audytu energetycznego w przedsiębiorstwie w celu spełnienia wymagań Ustawy z dn. 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej i przygotowania Raportu z przeprowadzonego audytu w oparciu o Normę PN-EN 16247.

Subscribe for the updates!

Skip to content