Skip to content Skip to footer

Realizowane Projekty Unijne

W ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizujemy projekt: „Centrum Badawczo-Rozwojowe na potrzeby badań innowacyjnego urządzenia regulacyjnego węzłów cieplnych bezpośrednich”

Tytuł projektu: „Centrum Badawczo-Rozwojowe na potrzeby badań innowacyjnego urządzenia regulacyjnego węzłów cieplnych bezpośrednich”

 Cel projektu: Stworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego na potrzeby badań innowacyjnego urządzenia regulacyjnego węzłów cieplnych bezpośrednich oraz wyposażenie CBR w niezbędne do przeprowadzenia prac B+R urządzenia i aparaturę badawczą

 Planowane efekty: Głównym rezultatem przewidzianych do zrealizowania prac badawczo-rozwojowych w nowym Centrum Badawczo-Rozwojowym przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury badawczej będzie innowacyjne urządzenie regulacyjne węzłów cieplnych bezpośrednich stanowiące autorskie rozwiązanie Wnioskodawcy. Urządzenie to będzie miało strukturę modułową umożliwiającą jej zaimplementowanie także w węzłach pośrednich oraz instalacjach wody lodowej.

Wartość projektu: 2 489 520,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 416 800,00 zł

Dokumenty projektowe do pobrania:

Subscribe for the updates!

Skip to content