Skip to content Skip to footer
LISTA POMIARÓW

Pomiary

Firma EnMS Polska Sp. z o.o. posiada w swojej ofercie usługi realizacji wymienionych poniżej pomiarów.

Pomiary wykonywane są przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, z wykorzystaniem wysokiej klasy sprzętu.

Poniżej znajdą Państwo listę wykonywanych przez nas pomiarów.

 • Napięcia
   wartości średnie, minimalne i maksymalne, chwilowe w zakresie do 760 V
 • Prądy
   wartości średnie, minimalne i maksymalne, chwilowe, pomiar prądu w zakresie do 3 kA (w zależności od użytych cęgów prądowych)
 • Współczynniki szczytu dla prądu (CFI) i napięcia (CFU)
 • Moc czynna (P), bierna (Q), odkształcenia (D), pozorna (S) wraz z określeniem charakteru mocy biernej (pojemnościowa, indukcyjna)
 • Energia czynna (E ), bierna (E ), pozorna (E ), P q S
 • Współczynnik mocy (Power Factor), cosφ, tgφ
 • Współczynnik K (przeciążenie transformatora spowodowane harmonicznymi)
 • Harmoniczne do 50-tej w napięciu i prądzie
 • Interharmoniczne mierzone jako grupy
 • Współczynnik zniekształceń harmonicznych THD dla prądu i napięcia
 • Wskaźnik krótkookresowego (PST ) oraz długookresowego (PLT ) migotania światła (spełnione wymogi EN 61000-4-15 klasa A)
 • Asymetria napięć (spełnione wymogi EN 61000-4-30 klasa A) i prądów
 • Rejestracja zdarzeń dla prądu i napięcia wraz z oscylogramami (do 1 s) oraz wyresy RMS 10 ms
  z maksymalnym czasem rejestracji 5 s
 • Rejestracja oscylogramów prądu i napięcia po każdym okresie uśredniania
 • Wszystkie parametry rejestrowane zgodnie z klasą A normy EN 61000-4-30

Pomiary impedancji pętli zwarcia:

 • pomiar impedancji pętli zwarcia z rodzielczością 0,001 Ω prądem rzędu 23 A
 • pomiar impedancji pętli zwarcia z rozdzielczością do 0,01 Ω, w instalacjach zabezpieczonych wyłącznikami RCD
 • o IΔn ≥ 30 mA bez ich zadziałania

Badanie wyłączników różnicowoprądowych typu AC, A, F, B i B+:

 • pomiar wyłączników zwykłych, krótkozwłocznych i selektywnych o znamionowych prądach różnicowych 10, 30, 100, 300, 500 i 1000 mA
 • pomiar prądu wyzwalania IA prądem narastającym
 • pomiar czasu zadziałania tA przy prądach ½IΔn, 1IΔn, 2IΔn i 5IΔn
 • pomiar napięcia dotykowego UB i rezystancji przewodu ochronnego RE bez wyzwalania wyłącznika
 • wykrywanie zamiany przewodów L i N w gniazdku; nie wpływa na wykonywanie pomiarów
 • możliwość pomiaru prądu zadziałania IA oraz rzeczywistego czasu zadziałania tAI przy jednym wyłączeniu RCD

Pomiary rezystancji izolacji:

 • napięcia pomiarowe: 50 V, 100 V, 250 V, 500 V i 1000 V
 • pomiar rezystancji izolacji do 10 GΩ

Niskonapięciowy pomiar rezystancji połączeń ochronnych i wyrównawczych:

 • pomiar ciągłości przewodu ochronnego prądem ≥200 mA w dwóch kierunkach
 • pomiar małym prądem z sygnalizacją akustyczną

Pomiary rezystancji uziemienia:

 • pomiar metodą techniczną 3 i 4-przewodową
 • pomiar metodą techniczną 3-przewodową z wykorzystaniem dodatkowych cęgów
 • pomiar metodą dwucęgową, z wykorzystaniem dodatkowych cęgów
 • napięcia pomiarowe wybierane w zakresie: 50…10000 V dla (50…1000 V co 10 V, 1…10 kV co 25 V)
 • odmierzane czasy pomiaru T1 , T2 i T3  dla pomiaru jednego lub dwóch współczynników absorpcji z zakresu 1…600 s
 • pomiar współczynników absorpcji AB1, AB2, DAR, PI
 • pomiar rezystancji izolacji metodą dwu- oraz trójprzewodową
 • pomiar pojemności podczas pomiaru RISO
 • pomiar napięciem schodkowym (SV)
 • pomiar współczynnika rozładowania dielektryka (DD)
 • lokalizacja uszkodzenia (dopalanie)
 • maksymalna rozdzielczość pomiaru światła 0,01 lx (0,001 fc)
 • wysoka dokładność i krótki czas reakcji
 • brak konieczności stosowania współczynników korekcyjnych dla różnych źródeł światła dzięki bardzo dobremu dopasowani czułości spektralnej gwarantującemu prawidłowy pomiar natężenia oświetlenia niezależnie od charakteru promieniowania
 • krótkie czasy reakcji na zmianę natężenia oświetlenia
 • pomiary wartości maksymalnych i minimalnych MIN MAX
  • Zakres pomiarów temperatury (nie kalibrowana poniżej –10°C)

-20 °C do +1200 °C  (-4 °F do +2192 °F)

 • Pomiary parametrów ciśnienia
 • Pomiary parametrów prądów pracy układów sprężarkowych

Detekcja nieszczelności instalacji sprężonego powietrza metodą ultradźwiękową.

 • pomiar O₂
 • pomiar CO (z kompensacją H₂)
 • pomiar CO niskie
 • określenie CO (z kompensacją H₂)
 • pomiar NO
 • pomiar NO niskie
 • pomiar ciągu
 • temperatura
 • sprawność
 • strata kominowa
 • pomiar CO₂ (kalkulowany z O₂)
 • przepływ
 • pomiar ciśnienia
 • pomiar CO w otoczeniu (z sondą spalinową)
 • pomiar CO₂ w otoczeniu – Podczerwień
 • detekcja gazów za pomocą zewnętrznej sondy
 • temperatura (za pomocą sondy ciśnienia)

Zapytaj o pomiary

Subscribe for the updates!

Skip to content