Skip to content Skip to footer
SEZNAM MĚŘENÍ

Měření

Společnost EnMS Polska s.r.o. nabízí služby realizace následujících uvedených měření.
Měření provádějí odborně kvalifikované osoby s využitím vysoce kvalitního zařízení.
Níže naleznete seznam našich prováděných měření."

Napětí

 • Průměrné, minimální a maximální hodnoty, okamžité v rozsahu do 760 V
 • Proud
 • Průměrné, minimální a maximální hodnoty, okamžité, měření proudu v rozsahu do 3 kA (v závislosti na použitých proudových kleštích)
 • Vrcholové faktory pro proud (CFI) a napětí (CFU)
 • Aktivní výkon (P), jalový výkon (Q), deformace (D), zdánlivý výkon (S) spolu s určením charakteru jalového výkonu (kapacitní, indukční)
 • Aktivní energie (E), jalová energie (E), zdánlivá energie (E), P q S
 • Faktor výkonu (Power Factor), cosφ, tgφ
 • Faktor K (přetížení transformátoru způsobené harmonickými)
 • Harmonické složky až do 50. stupně v napětí a proudu
 • Interharmonické složky měřené jako skupiny
 • Celkové harmonické zkreslení (THD) proudu a napětí
 • Ukazatel krátkodobého (PST) a dlouhodobého (PLT) stroboskopického světla (splňuje požadavky normy EN 61000-4-15 třída A)
 •  Asymetrie napětí (splňuje požadavky normy EN 61000-4-30 třída A) a proudů
 • Zaznamenávání událostí pro proud a napětí spolu s oscilogramy (do 1 s) a RMS průběhy 10 ms s maximálním časem zaznamenání 5 s
 • Zaznamenávání oscilogramů proudu a napětí po každém vyrovnávacím období
 •  Všechny parametry zaznamenávány podle třídy A normy EN 61000-4-30″

Měření impedance uzavírací smyčky:

 • Měření impedance uzavírací smyčky s rozlišením 0,001 Ω a proudem řádu 23 A
 • Měření impedance uzavírací smyčky s rozlišením až 0,01 Ω v instalacích s ochranou vypínači RCD
 • Pro IΔn ≥ 30 mA bez jejich spouštění
 • Testování proudových chráničů typu AC, A, F, B a B+
 • Měření běžných, krátkodobých a selektivních vypínačů s nominálními diferenciálními proudy 10, 30, 100, 300, 500 a 1000 mA
 • Měření spouštěcího proudu IA s narůstajícím proudem
 • Měření času spouštění tA při proudech ½IΔn, 1IΔn, 2IΔn a 5IΔn
 • Měření dotykového napětí UB a rezistence ochranného vodiče RE bez spouštění vypínače
 • Detekce prohození vodičů L a N v zásuvce; neovlivňuje provádění měření
 • Možnost měření spouštěcího proudu IA a skutečného času spouštění tAI při jednom vypnutí RCD

Měření izolačního odporu:

 • Měřící napětí: 50 V, 100 V, 250 V, 500 V a 1000 V
 • Měření izolačního odporu až do 10 GΩ
 • Nízkonapěťové měření odporu spojů ochranných a vyrovnávacích:
 • Měření kontinuity ochranného vodiče proudem ≥200 mA ve dvou směrech
 • Měření malým proudem s akustickým signalizátorem

Měření uzemňovacího odporu:

 • Měření technickou metodou 3 a 4-vodičovou
 • Měření technickou metodou 3-vodičovou s použitím dodatečných svorek

Měření dvouvodičovou metodou s použitím dodatečných svorek”

 • Měřící napětí voleno v rozmezí: 50…10000 V pro (50…1000 V s krokem 10 V, 1…10 kV s krokem 25 V)
 • Měření časů T1, T2 a T3 pro měření jednoho nebo dvou absorpčních koeficientů v rozmezí 1…600 s
 • Měření absorpčních koeficientů AB1, AB2, DAR, PI
 • Měření izolačního odporu dvouvodičovou a třívodičovou metodou
 • Měření kapacity během měření RISO
 • Měření pulzním napětím (SV)
 • Měření koeficientu vybíjení dielektrika (DD)
 • Lokalizace poruchy (hoření)
 • Maximální rozlišení měření světla 0,01 lx (0,001 fc)
 • Vysoká přesnost a rychlá reakční doba
 • Není nutné používat korekční koeficienty pro různé zdroje světla díky velmi dobrému přizpůsobení spektrální citlivosti, což zajišťuje správné měření osvětlenosti bez ohledu na charakter záření
 • Rychlé reakční časy na změnu osvětlení
 • Měření maximálních a mini álních hodnot MIN MAX
  • Rozsah měření teploty (nekalibrovaný pod -10°C)

   -20 °C do +1200 °C (-4 °F do +2192 °F)
 • Měření tlakových parametrů

 • Měření proudových parametrů kompresorových systemu

Detekce netěsností stlačeného vzduchu pomocí ultrazvukové metody.

 • měření O₂
 • měření CO (s kompenzací H₂)
 • měření nízkého CO
 • určení CO (s kompenzací H₂)
 • měření NO
 • měření nízkého NO
 • měření tahu
 • teplota
 • účinnost
 • komínová ztráta
 • měření CO₂ (vypočteno z O₂)
 • průtok
 • měření tlaku
 • měření CO v okolí (s pásovým snímačem)
 • měření CO₂ v okolí – infračervené
 • detekce plynů pomocí externí sondy
 • teplota (pomocí tlakové sondy)

Zeptejte se na měření

Subscribe for the updates!

Skip to content