Skip to content Skip to footer

Realizované projekty EU

V rámci Akce 2.1 Podpora investic do výzkumné a vývojové infrastruktury podniků Operačního programu Inteligentní rozvoj 2014-2020, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj, realizujeme projekt: “Výzkumné a vývojové centrum pro potřeby výzkumu inovativního regulátoru přímých tepelných uzlů”.

Název projektu: “Výzkumné a vývojové centrum pro potřeby výzkumu inovativního regulátoru přímých tepelných uzlů”

Cíl projektu: Vytvoření Výzkumného a vývojového centra pro potřeby výzkumu inovativního regulátoru přímých tepelných uzlů a vybavení VVC nezbytným zařízením a výzkumným vybavením pro provádění výzkumných a vývojových prací.

Plánované výsledky: Hlavním výsledkem plánovaných výzkumných a vývojových prací v novém Výzkumném a vývojovém centru s využitím podpory výzkumné infrastruktury bude inovativní regulátor přímých tepelných uzlů, který představuje autorské řešení žadatele. Toto zařízení bude mít modulární strukturu umožňující jeho implementaci také v prostředí přechodných tepelných uzlů a chladicích systémů.

Hodnota projektu: 2 489 520,00 PLN

Příspěvek z fondů EU: 1 416 800,00 PLN

Projektové dokumenty ke stažení:

Poptávka č. 6 | Výstavba základů

Poptávka č. 7 | Výstavba stěn a stropů

Poptávka č. 10 | Výstavba střechy

Poptávka č. 14 | Výstavba střechy

Poptávka č. 15 | Vnitřní elektrické instalace a kabeláž

Poptávka č. 14 | Výstavba střechy

Poptávka č. 17 | Instalace vizuálního monitorovacího systému a systému pro signalizaci vloupání a přepadení

Poptávka č. 18 | Instalace mechanické ventilace a klimatizace

Poptávka č. 19 | Instalace vodoinstalace a topení

Poptávka č. 20 | Dokončovací a fasádní práce

Poptávka č. 21 | Dodávka a montáž solárního panelového systému

Poptávka č. 22 | Výstavba vnitřní komunikace s parkovištěm a úprava terénu se zalesněním

Poptávka č. 23 | Výstavba vnitřní komunikace s parkovištěm a úprava terénu se zalesněním

Poptávka č. 24 | Návrh, dodávka a montáž tepelného uzlu

Poptávka č. 25 | Řídicí systém AKPiA včetně příslušenství a softwarového balíčku

Poptávka č. 31 | Osazení vnějšího podsvíceného loga firmy na fasádu

Poptávka č. 32 | Dodávka nábytkového zařízení

Poptávka č. 33 | Dodávka softwaru pro modelování provozu a projektování obnovitelných zdrojů energie

Poptávka č. 34 – Dodávka softwaru pro 3D modelování a analýzu proudění a výměny tepla

Poptávka č. 35 – Dodávka softwaru pro modelování provozu a projektování obnovitelných zdrojů energie

Poptávka č. 36 – Dodávka softwaru pro modelování provozu a projektování obnovitelných zdrojů energie”

Subscribe for the updates!

Skip to content