Skip to content Skip to footer
Poznaj nas bliżej

Kilka słów o naszej firmie

Nasza firma powstała w 2010 r. wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Naszych Klientów, którzy zdają sobie sprawę z faktu, że koszty energii – stanowiące ważną pozycję w corocznym budżecie – mogą być kontrolowane i redukowane tak jak każdy inny koszt operacyjny w organizacjach. Jesteśmy firmą wiarygodną, o ugruntowanej pozycji na rynku.

NASZA MISJA

Misja Firmy

Naszą misją jest wspieranie przedsiębiorstw, samorządów terytorialnych oraz właścicieli i zarządców budynków w podnoszeniu efektywności energetycznej, i co za tym idzie ich konkurencyjności na rynku, oraz w spełnianiu wymagań nakładanych przez ustawodawstwo krajowe i Unii Europejskiej.

Wartości firmy

Co Nas Wyróżnia?

Autorskie RozwiązaniaProfesjonalne Narzędzia

W naszej pracy wykorzystujemy autorskie narzędzia informatyczne do automatyzacji procesu dokumentacji Systemu Zarządzania Energią wg ISO 50001, zarządzania procedurami, dokumentami i zapisami oraz innowacyjny system energyBIS do analizy i monitorowania zużycia i efektywności wykorzystania energii.

Wykwalifikowana KadraWieloletnie Doświadczenie

W naszej pracy wykorzystujemy autorskie narzędzia informatyczne do automatyzacji procesu dokumentacji Systemu Zarządzania Energią wg ISO 50001, zarządzania procedurami, dokumentami i zapisami (energyMAP, energyDOC) oraz innowacyjny system energyBIS do analizy i monitorowania zużycia i efektywności wykorzystania energii.

Międzynarodowe StandardyJakość Usług

Nasze usługi realizujemy wykorzystując międzynarodowe standardy i praktyki, wysokiej klasy oprogramowanie i sprzęt pomiarowy. W Spółce opracowana i wdrożona została Polityka jakości oraz przyjęto zasady działania zgodne z wymaganiami Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. W zarządzaniu projektami stosujemy profesjonalne praktyki według wytycznych International Project Management Association (IPMA) oraz metodyki PRINCE2.

Pełna ObsługaKompleksowość Usług

Stawiamy na długoterminowe partnerstwo, pomagając kierownictwu organizacji we wdrożeniu procesu zarządzania zużyciem energii, co pozwala na stałe zmniejszyć nakłady na energię i ciągle doskonalić system przynoszący wymierne korzyści i organizacji, i środowisku. Identyfikujemy możliwości finansowania inwestycji ze środków krajowych i unijnych oraz zachęcamy do brania udziału w przetargach na Białe Certyfikaty, dzięki czemu przedsiębiorstwa uzyskać mogą dodatkowe środki na rozwój działalności i projekty.

Efektywność EnergetycznaZrównoważony Rozwój

Naszą misją jest wspieranie przedsiębiorstw, samorządów terytorialnych oraz właścicieli i zarządców budynków w podnoszeniu efektywności energetycznej i co za tym idzie ich konkurencyjności na rynku oraz w spełnianiu wymagań nakładanych przez ustawodawstwo krajowe i Unii Europejskiej. Oferowane przez nas usługi pozwalają na zrównoważony rozwój organizacji Naszych Klientów oraz przygotowanie ich na nadchodzące realia dotyczące rynku energii i emisji dwutlenku węgla.

Szkolenia FirmDzielenie Wiedzą

Podczas realizowanych projektów dzielimy się wiedzą i doświadczeniem, tak aby przekazane informacje i umiejętności pozwoliły przedsiębiorstwu na skuteczne zarządzanie wykorzystaniem energii. Organizujemy liczne szkolenia otwarte i zamknięte dla uczestników i przedsiębiorstw z całego kraju.

Autorskie RozwiązaniaProfesjonalne Narzędzia
Wykwalifikowana KadraWieloletnie Doświadczenie
Międzynarodowe StandardyJakość Usług

W naszej pracy wykorzystujemy autorskie narzędzia informatyczne do automatyzacji procesu dokumentacji Systemu Zarządzania Energią wg ISO 50001, zarządzania procedurami, dokumentami i zapisami oraz innowacyjny system energyBIS do analizy i monitorowania zużycia i efektywności wykorzystania energii. 

Jesteśmy firmą wiarygodną o ugruntowanej pozycji na rynku. Począwszy od roku 2010 r. profesjonalnie i z powodzeniem realizujemy audyty i przeglądy energetyczne przedsiębiorstw, audyty efektywności energetycznej i wdrożenia systemów zarządzania energią wg ISO 50001, co potwierdzone zostało licznymi Referencjami.

Nasze usługi realizujemy wykorzystując międzynarodowe standardy i praktyki, wysokiej klasy oprogramowanie i sprzęt pomiarowy. W Spółce opracowana i wdrożona została Polityka jakości oraz przyjęto zasady działania zgodne z wymaganiami Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. W zarządzaniu projektami stosujemy profesjonalne praktyki według wytycznych International Project Management Association (IPMA) oraz metodyki PRINCE2.

Pełna ObsługaKompleksowość Usług
Efektywność EnergetycznaZrównoważony Rozwój
Szkolenia FirmDzielenie Wiedzą

Stawiamy na długoterminowe partnerstwo, pomagając kierownictwu organizacji we wdrożeniu procesu zarządzania zużyciem energii, co pozwala na stałe zmniejszyć nakłady na energię i ciągle doskonalić system przynoszący wymierne korzyści i organizacji, i środowisku. Identyfikujemy możliwości finansowania inwestycji ze środków krajowych i unijnych oraz zachęcamy do brania udziału w przetargach na Białe Certyfikaty, dzięki czemu przedsiębiorstwa uzyskać mogą dodatkowe środki na rozwój działalności i projekty.

 

Naszą misją jest wspieranie przedsiębiorstw, samorządów terytorialnych oraz właścicieli i zarządców budynków w podnoszeniu efektywności energetycznej i co za tym idzie ich konkurencyjności na rynku oraz w spełnianiu wymagań nakładanych przez ustawodawstwo krajowe i Unii Europejskiej. Oferowane przez nas usługi pozwalają na zrównoważony rozwój organizacji Naszych Klientów oraz przygotowanie ich na nadchodzące realia dotyczące rynku energii i emisji dwutlenku węgla.

 

Podczas realizowanych projektów dzielimy się wiedzą i doświadczeniem, tak aby przekazane informacje i umiejętności pozwoliły przedsiębiorstwu na skuteczne zarządzanie wykorzystaniem energii. Organizujemy liczne szkolenia otwarte i zamknięte dla uczestników i przedsiębiorstw z całego kraju.

Prezes Zarządu – Marcin Trojnacki

Absolwent Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. Niezależny Ekspert ds. efektywności energetycznej, Audytor Wiodący Systemów Zarządzania Energią według ISO 50001, Audytor energetyczny. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu zużyciem energii i procesami produkcyjnymi zdobyte w kraju i za granicą. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 2006 r. w Browarze Beamish & Crawford w Cork w Irlandii na stanowisku Manufacturing Support Manager i Energy Manager. W roku 2009 r. objął stanowisko Chief Energy Engineer w międzynarodowej firmie z siedzibą w Irlandii skupiającej się na doradztwie w zakresie zarządzania energią i poprawy efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach.
Współtwórca i Prezes Zarządu EnMS Polska Sp. z o.o., firmy założonej w Polsce w 2010 r. świadczącej usługi z zakresu poprawy efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach, wykonywania audytów energetycznych przedsiębiorstw i audytów efektywności energetycznej oraz wdrażania Systemów zarządzania energią według ISO 50001.


Twórca koncepcji innowacyjnego oprogramowania do monitorowania poprawy efektywności energetycznej i świadczenie usług zarządzania popytem oferowanego przez EnMS Polska Sp. z o.o. – systemu informatycznego energyBIS.
Pomysłodawca i współzałożyciel spółek z Grupy EnMS: energyBIS Sp. z o.o., EnMS Inżynieria Sp. z o.o., Dynamic Energy Investments Sp. z o.o. Autor i współautor monografii, publikacji i artykułów branżowych m.in. „Zarządzanie energią źródłem przewagi konkurencyjnej” (Harvard Business Review), „Gmina Samowystarczalna Energetycznie”, „Efektywne wykorzystanie energii w przedsiębiorstwie źródłem przewagi konkurencyjnej”.
W latach 2013-2016 odpowiedzialny za doradztwo i nadzór merytoryczny nad wykonywaniem audytów efektywności energetycznej dla partnerów handlowych zagranicznych przedsiębiorstw, takich jak np. STX Services, innogy oraz Axpo.
Członek i reprezentant EnMS Polska w Institute of Electrical and Elektronics Engineers (IEEE), Izbie Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii (IEPiOE), Stowarzyszeniu Agencji Poszanowania Energii (SAPE) oraz Polskiej Izbie Magazynowania Energii (PIME). Prelegent i trener biznesu w zakresie poprawy efektywności energetycznej i efektywnej gospodarki energetycznej w przedsiębiorstwach.

realizacje

Nasi Klienci

profesjonalizm

Oferta Firmy

W swojej ofercie posiadamy szeroką gamę audytów technicznych, takich jak audyt energetyczny przedsiębiorstwa wg wymagań Ustawy z dn. 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, audyt elektroenergetyczny, audyt systemów sprężonego powietrza, audyt oświetlenia, audyt napędów elektrycznych, audyt energetyczny do premii termomodernizacyjnej, audyty efektywności energetycznej oraz inne dobrane do aktualnych potrzeb Klienta.

Nasze audyty oparte są o wymagania odpowiadających norm i przepisów prawa oraz wykonywane są przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami, z wykorzystaniem wysokiej klasy sprzętu.

Świadczymy również profesjonalne usługi wdrażania i utrzymania systemów zarządzania energią wg ISO 50001. Wdrożony przez nas system zarządzania energią spełnia wszystkie wymagania normy ISO 50001 i może być certyfikowany przez niezależną instytucję certyfikującą.

Współpraca

Kompleksowe usługi firmy

Stawiamy na długoterminowe partnerstwo, pomagając kierownictwu w organizacji we wdrożeniu procesu zarządzania zużyciem energii, co pozwala na stałe zmniejszyć nakłady na energię i ciągle doskonalić system przynoszący wymierne korzyści i organizacji, i środowisku.

RELACJE BIZNESOWE

Stowarzyszenia

Subscribe for the updates!

Skip to content