O EnMS Polska Sp. z o.o.

Firma EnMS Polska powstała w 2010 r. wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Naszych Klientów, którzy zdają sobie sprawę z faktu, że koszty energii – stanowiące ważną pozycję w corocznym budżecie – mogą być kontrolowane i redukowane tak jak każdy inny koszt operacyjny w organizacjach. Jesteśmy firmą wiarygodną, o ugruntowanej pozycji na rynku.

Naszą misją jest wspieranie przedsiębiorstw, samorządów terytorialnych oraz właścicieli i zarządców budynków w podnoszeniu efektywności energetycznej, i co za tym idzie ich konkurencyjności na rynku, oraz w spełnianiu wymagań nakładanych przez ustawodawstwo krajowe i Unii Europejskiej.

W swojej ofercie posiadamy szeroką gamę audytów technicznych, takich jak audyt energetyczny przedsiębiorstwa wg wymagań Ustawy z dn. 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, audyt elektroenergetyczny, audyt systemów sprężonego powietrza, audyt oświetlenia, audyt napędów elektrycznych, audyt energetyczny do premii termomodernizacyjnej, audyty efektywności energetycznej oraz inne dobrane do aktualnych potrzeb Klienta.

Nasze audyty oparte są o wymagania odpowiadających norm i przepisów prawa oraz wykonywane są przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami, z wykorzystaniem wysokiej klasy sprzętu.

Świadczymy również profesjonalne usługi wdrażania i utrzymania systemów zarządzania energią wg ISO 50001. Wdrożony przez nas system zarządzania energią spełnia wszystkie wymagania normy ISO 50001 i może być certyfikowany przez niezależną instytucję certyfikującą.

Co nas wyróżnia?

Profesjonalne narzędzia

W naszej pracy wykorzystujemy autorskie narzędzia informatyczne do automatyzacji procesu dokumentacji Systemu Zarządzania Energią wg ISO 50001, zarządzania procedurami, dokumentami i zapisami (energyMAP, energyDOC) oraz innowacyjny system energyBIS do analizy i monitorowania zużycia i efektywności wykorzystania energii. Nasze narzędzia, oparte o platformę Azure i SharePoint firmy Microsoft, udostępniamy w formule SaaS, dzięki czemu nie zajmujemy czasu, zasobów i infrastruktury naszych Partnerów.

Wieloletnie doświadczenie

Jesteśmy firmą wiarygodną o ugruntowanej pozycji na rynku. Począwszy od roku 2010 r. profesjonalnie i z powodzeniem realizujemy audyty i przeglądy energetyczne przedsiębiorstw, audyty efektywności energetycznej i wdrożenia systemów zarządzania energią wg ISO 50001, co potwierdzone zostało licznymi Referencjami.

Jakość usług

Nasze usługi realizujemy wykorzystując międzynarodowe standardy i praktyki, wysokiej klasy oprogramowanie i sprzęt pomiarowy. W Spółce opracowana i wdrożona została Polityka jakości oraz przyjęto zasady działania zgodne z wymaganiami Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. W zarządzaniu projektami stosujemy profesjonalne praktyki według wytycznych International Project Management Association (IPMA) oraz metodyki PRINCE2.

Kompleksowość usług

Stawiamy na długoterminowe partnerstwo, pomagając kierownictwu organizacji we wdrożeniu procesu zarządzania zużyciem energii, co pozwala na stałe zmniejszyć nakłady na energię i ciągle doskonalić system przynoszący wymierne korzyści i organizacji, i środowisku. Identyfikujemy możliwości finansowania inwestycji ze środków krajowych i unijnych oraz zachęcamy do brania udziału w przetargach na Białe Certyfikaty, dzięki czemu przedsiębiorstwa uzyskać mogą dodatkowe środki na rozwój działalności i projekty.

Zrównoważony rozwój

Naszą misją jest wspieranie przedsiębiorstw, samorządów terytorialnych oraz właścicieli i zarządców budynków w podnoszeniu efektywności energetycznej i co za tym idzie ich konkurencyjności na rynku oraz w spełnianiu wymagań nakładanych przez ustawodawstwo krajowe i Unii Europejskiej. Oferowane przez nas usługi pozwalają na zrównoważony rozwój organizacji Naszych Klientów oraz przygotowanie ich na nadchodzące realia dotyczące rynku energii i emisji dwutlenku węgla.

Dzielenie się wiedzą

Podczas realizowanych projektów dzielimy się wiedzą i doświadczeniem, tak aby przekazane informacje i umiejętności pozwoliły przedsiębiorstwu na skuteczne zarządzanie wykorzystaniem energii. Organizujemy liczne szkolenia otwarte i zamknięte dla uczestników i przedsiębiorstw z całego kraju.

Naszych Klientów zachęcamy do stałej współpracy i skorzystania z usługi kompleksowego outsourcingu zarządzania zużyciem i kosztami energii, która pozwoli na stałą pracę w kierunku racjonalizacji zużycia energii. Klientom korzystającym z kompleksowej usługi zapewniamy systemy informatyczne pozwalające na stałą kontrolę nad zużyciem i kosztami energii (system informatyczny energyBIS), zakupami i dokumentacją związaną z systemem zarządzania (energyMAP, energyDOC) oraz rekomendujemy inwestycje, identyfikujemy źródła ich finansowania i przygotowujemy analizy i audyty niezbędne do uzyskania wsparcia.

Jesteśmy przekonani, iż wybór EnMS Polska jako Partnera w realizacji audytu energetycznego przedsiębiorstwa wg wymagań Ustawy z dn. 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, wdrożenia Systemu zarządzania energią wg ISO 50001 lub realizacji wszystkich innych usług w zakresie poprawy efektywności energetycznej, jakie posiadamy w Naszej ofercie, umożliwi Państwu uzyskanie rezultatów spełniających Państwa oczekiwania oraz przyniesie wymierne efekty w zakresie redukcji zużycia energii.

Referencje

Zachęcamy do zapoznania się z opiniami naszych klientów.

Certyfikaty i nagrody

Zapraszamy do zapoznania się z Certyfikatami przyznanymi EnMS Polska.

Program Rzetelna Firma

Aby podkreślić naszą wiarygodność przystąpiliśmy do programu „Rzetelna Firma”. Certyfikat Rzetelności poświadcza, że nie posiadamy żadnych przeterminowanych zobowiązań notowanych w Krajowym Rejestrze Długów Biurze Informacji Gospodarczej S.A

Stowarzyszenia

EnMS Polska jest członkiem Krajowego Klastra Kluczowego Klaster Zrównoważona Infrastruktura oraz izb i stowarzyszeń branżowych: Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii, Ogólnokrajowe Stowarzyszenie „Poszanowanie Energii i Środowiska” SAPE-POLSKA, Stowarzyszenie Polska Izba Magazynowania Energii PIME.

 

PRASA

Zapraszamy do zapoznania się z artykułami prasowymi dotyczącymi naszej działalności.

Nasi Klienci

Wśród Naszych Klientów znajdują się największe przedsiębiorstwa z wielu różnorodnych branży.

Zaufali nam m.in. Amplus Sp. z o.o. SKA, British-American Tobacco Polska S.A., De Heus Sp. z o.o., Energa Oświetlenie Sp. z o.o., Fabryka Firanek i Koronek „HAFT” S.A., ICN Polfa Rzeszów S.A., PPUH AUTOPART Jacek Bąk Sp. z o.o., RONAL Polska Sp. z o.o., Sokołów S.A., Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu i wielu innych.

 

Zarząd

Mgr inż. Marcin Trojnacki

Mgr inż. Marcin Trojnacki

Prezes Zarządu/ Ekspert ds. zarządzania energią

Doświadczenie i dane kontaktowe

Absolwent Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. Niezależny Ekspert ds. efektywności energetycznej,  Audytor Wiodący Systemów Zarządzania Energią według ISO 50001, Audytor energetyczny.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu zużyciem energii i procesami produkcyjnymi zdobyte w kraju i za granicą. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 2006 r. w Browarze Beamish & Crawford w Cork w Irlandii na stanowisku Manufacturing Support Manager i Energy Manager. W roku 2009 r. objął stanowisko Chief Energy Engineer w międzynarodowej firmie z siedzibą w Irlandii skupiającej się na doradztwie w zakresie zarządzania energią i poprawy efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach.

Współtwórca i Prezes Zarządu EnMS Polska Sp. z o.o., firmy założonej w Polsce w 2010 r. świadczącej usługi z zakresu poprawy efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach, wykonywania audytów energetycznych przedsiębiorstw i audytów efektywności energetycznej oraz wdrażania Systemów zarządzania energią według ISO 50001.

Twórca koncepcji innowacyjnego oprogramowania do monitorowania poprawy efektywności energetycznej i świadczenie usług zarządzania popytem oferowanego przez EnMS Polska Sp. z o.o. – systemu informatycznego energyBIS.

Pomysłodawca i współzałożyciel spółek z Grupy EnMS: energyBIS Sp. z o.o., EnMS Inżynieria Sp. z o.o., Dynamic Energy Investments Sp. z o.o. Autor i współautor  monografii, publikacji i artykułów branżowych m.in. „Zarządzanie energią źródłem przewagi konkurencyjnej” (Harvard Business Review), „Gmina Samowystarczalna Energetycznie”, „Efektywne wykorzystanie energii w przedsiębiorstwie źródłem przewagi konkurencyjnej”.

W latach 2013-2016 odpowiedzialny za doradztwo i nadzór merytoryczny nad wykonywaniem audytów efektywności energetycznej dla partnerów handlowych zagranicznych przedsiębiorstw, takich jak np. STX Services, innogy oraz Axpo.

Członek i reprezentant EnMS Polska w Institute of Electrical and Elektronics Engineers (IEEE), Izbie Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii (IEPiOE), Stowarzyszeniu Agencji Poszanowania Energii (SAPE) oraz Polskiej Izbie Magazynowania Energii (PIME). Prelegent i trener biznesu w zakresie poprawy efektywności energetycznej i efektywnej gospodarki energetycznej w przedsiębiorstwach.

E-mail: marcin.trojnacki@enms.pl
Linkedin: marcintrojnacki

Mgr Anna Trojnacka

Mgr Anna Trojnacka

Wiceprezes Zarządu

Doświadczenie i dane kontaktowe

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie Projektami w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Certyfikowany Pełnomocnik ds. Systemów Zarządzania Jakością według ISO 9001 z akredytacją TÜV Nord oraz auditor wewnętrzny Systemów Zarządzania Środowiskowego według ISO 14001 i Zarządzania Energią wg ISO 50001.

Członek International Project Management Association IPMA Polska – certyfikat IPMA na poz. D oraz PRINCE2 Practitioner. Certyfikat APMG International w zakresie zarządzania zmianą i certyfikat AXELOS Global Best Practice w zakresie zarządzania ryzykiem.

Dyrektor Zarządzający EnMS Polska Sp. z o.o., Koordynator projektów dotyczących planowania i wdrażania systemu zarządzania energią wg ISO 50001 w przedsiębiorstwach oraz Koordynator projektów związanych z pozyskiwaniem dla klientów EnMS Polska i jej partnerów biznesowych świadectw efektywności energetycznej (białych certyfikatów).

E-mail: anna.trojnacka@enms.pl
Telefon: +48 506 399 947