Skip to content Skip to footer

System Zarządzania Energią według ISO 50001 w praktyce

Limit miejsc – 10

Zapraszamy na dwudniowe szkolenie, podczas którego zapoznają się Państwo z zasadami funkcjonowania Systemów Zarządzania Energią według ISO 50001. Doświadczeni trenerzy wyjaśnią, w jaki sposób przygotować organizację do wdrożenia i certyfikacji systemu zarządzania energią.

Czas trwania:2 dniCena:1.999,00 zł netto/ osoba (2.458,77 zł brutto/ osoba)Cena obejmuje:udział w szkoleniu, profesjonalne materiały szkoleniowe, poczęstunek i obiad, certyfikat/ zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,Poziom:Poziom średnio-zaawansowany. Nie ma żadnych formalnych wymogów, jednakże zalecane jest, aby uczestnicy mieli ukończone szkolenie „Wprowadzenie do Systemu Zarządzania Energią według ISO 50001”.Kontakt:iwona.pula@enms.plTelefon:533 346 343Share

Przy udziale większej ilości osób z jednej firmy udzielamy korzystnych rabatów. Szkolenie może być również przeprowadzane jako szkolenie zamknięte dla pracowników konkretnej organizacji, w terminie dogodnym dla przedsiębiorstwa

Podczas szkolenia zostaną przedstawione i omówione czynności i dokumentacja konieczna do spełniania wymagań normy ISO 50001. Uczestnicy nauczą się, jak skutecznie wdrożyć i utrzymać EnMS oraz wykorzystać jego potencjał do poprawy efektywność energetycznej i zmniejszenia kosztów. Połączenie teorii, ćwiczeń i praktycznych przykładów pozwoli uczestnikom na zdobycie umiejętności i kompetencji potrzebnych do skutecznego wdrażania systemów zarządzania energią.

Najbliższy termin szkolenia to: 23-24.09.2024 r.

Cele szkolenia
 • Opis zasad funkcjonowania Systemu Zarządzania Energią
 • Poznanie metodologii przygotowywania dokumentów i zapisów wymaganych przez SZE
 • Poznanie metod przygotowania Przeglądu energetycznego, ustalania Wskaźników wyniku energetycznego (WWE) oraz Energii bazowej
 • Planowanie Energetyczne – cele, zadania i plany
 • Poznanie sposobów przygotowania planów monitoringu i metod weryfikacji pomiarów i oszczędności
Szkolenie dedykowane jest
 • Kadrze kierowniczej wyższego szczebla
 • Pełnomocnikom ds. Systemu Zarządzania Energią
 • Członkom zespołów wdrożeniowych SZE
 • Menedżerom ds. Jakości i Ochrony Środowiska
 • Pracownikom odpowiedzialnym za poprawę efektywności energetycznej
 • Konsultantom
 • Auditorom wewnętrznym i zewnętrznym odpowiedzialnym za audit praktyk ciągłości działania
 • Wszystkim pragnącym pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności
Ramowy program szkolenia
 1. Zasady funkcjonowania SZE według normy ISO 50001.
 2. Integracja Systemu Zarzadzania Energią z istniejącymi w organizacji systemami zarządzania (Jakością, BHP, Środowiskiem i in.)
 3. Przygotowanie organizacji do wdrożenia, utrzymania i certyfikacji Systemu Zarządzania Energią
 4. Dokumentacja wymagana normą ISO 50001 – teoria i praktyczne przykłady tworzenia
  • Ocena zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi wymaganiami, których organizacja zobowiązała się przestrzegać
  • Określanie zakresu i granic SZE
  • Udokumentowanie decyzji o komunikowaniu bądź nie informacji o SZE na zewnątrz
  • Polityka Energetyczna
  • Energia Bazowa, Wskaźniki Wyniku Energetycznego
  • Cele, zadania i plany działań
  • Nadzór nad dokumentacją i zapisami
 5. Monitorowanie, Pomiar i Analiza odpowiednich zmiennych SZE.
 6. Audity wewnetrzne. Niezgodności – klasyfikacja, docieranie do przyczyn. Działania korygujące i zapobiegawcze.
 7. Przeglądy Zarządzania.
 8. Audit certyfikujący.
 9. Egzamin pisemny w formie testu.
Metody pracy, jakie zastosujemy podczas szkolenia
 • Prezentacja
 • Dyskusja
 • Analiza przypadków
 • Ćwiczenia w grupach

Uczestnicy o nas:

Piotr Wróbel „Kolejny już udział w szkoleniu organizowanym przez EnMS Polska pozwolił mi na utrwalenie i poszerzenie swojej wiedzy na temat normy ISO 50001. Duża ilość wiedzy praktycznej lepiej pozwoliła mi zrozumieć omawiane zagadnienia dlatego już kolejny raz mogę polecić te szkolenia.”

Jacek Pogocki „szkolenie na którym trudno było „zagiąć” trenera😊 Wiedza zdobyta będzie wykorzystana w formie propagowania prowadzenia gospodarki proefektywnościowej w zakładzie.”

Aplikując na szkolenie akceptujesz jego regulamin.

Subscribe for the updates!

Skip to content