Skip to content Skip to footer

Audytor efektywności energetycznej

Dwudniowe warsztaty przygotowujące do wykonywania audytów efektywności energetycznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz. U. z 2017 poz. 1912).

Czas trwania:2 dni (16h)Cena:1.900,00 zł netto/ osoba (2.337,00 zł brutto/ osoba)Cena obejmuje:udział w szkoleniu, profesjonalne materiały szkoleniowe, poczęstunek i obiad, certyfikat o ukończeniu szkolenia,Poziom:Podstawowy. Nie ma żadnych formalnych wymogów uczestnictwa w szkoleniu. Wymagania dla osób chcących sporządzać audyty efektywności energetycznej: Zgodnie z wymaganiami Ustawy z dn. 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznejLimit miejsc:10Kontakt:iwona.pula@enms.plTelefon:533 346 343Share

Przy udziale większej ilości osób z jednej firmy udzielamy korzystnych rabatów. Szkolenie może być również przeprowadzane w formie zamkniętej, dedykowane dla pracowników konkretnej organizacji, w terminie dogodnym dla przedsiębiorstwa.Przy udziale większej ilości osób z jednej firmy udzielamy korzystnych rabatów.

Najbliższy termin szkolenia to: 27-28.05.2024 r.

Cele szkolenia

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy nabędą umiejętności:

 • Sporządzania Audytów efektywności energetycznej dla wybranych rodzajów projektów zgodnie z nowym Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz. U. z 2017 poz. 1912).
 • Identyfikowania błędów w audytach
 • Przygotowania dodatkowej dokumentacji niezbędnej przy ubieganiu się o przyznanie białych certyfikatów
Szkolenie dedykowane jest
 • Kadrze kierowniczej odpowiedzialnej w przedsiębiorstwach za sprawy techniczne
 • Głównym energetykom
 • Członkom zespołów wdrożeniowych SZE
 • Kadrze technicznej odpowiedzialnej za zarządzanie energią cieplną i elektryczną
 • Kadrze inżynierskiej w zakładach
 • Wszystkim pragnącym pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności
Ramowy program szkolenia
 1. System „białych certyfikatów” aktualny stan prawny– zasady funkcjonowania, wymagana dokumentacja, wykorzystanie/ sprzedaż pozyskanych świadectw efektywności energetycznej
 2. Zasady, zakres i sposób sporządzania Audytów efektywności energetycznej. Metoda uproszczona, metoda bilansowa.
 3. Przygotowanie i omówienie przykładowych audytów efektywności energetycznej dla wybranych obszarów przedsięwzięć.
 4. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o świadectwa efektywności energetycznej.
 5. Audyty potwierdzające osiągnięcie oszczędności. Zawiadomienia o zakończeniu przedsięwzięcia – zasady sporządzania, przykłady.
Metody pracy, jakie zastosujemy podczas szkolenia
 • Prezentacja
 • Interaktywny wykład
 • Ćwiczenia w grupach
 • Praca indywidualna nad obliczeniami z wykorzystaniem sprzętu komputerowego
 • Dyskusja

Aplikując na szkolenie akceptujesz jego regulamin.

Subscribe for the updates!

Skip to content