Skip to content Skip to footer

Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Energią według ISO 50001

Dwudniowe szkolenie, podczas którego uczestnicy utrwalą wiedzę o wymaganiach normy ISO 50001 oraz zapoznają się z rolą audytów wewnętrznych i zasadami ich przeprowadzania.

Czas trwania:2 dniCena:1400 zł netto/ osoba (1722,00 zł brutto/ osoba)Cena obejmuje:udział w szkoleniu, profesjonalne materiały szkoleniowe, serwis kawowy i obiad, certyfikat/ zaświadczenie o ukończeniu szkoleniaPoziom:Poziom średnio-zaawansowany. Nie ma żadnych formalnych wymogów, jednakże zalecane jest, aby uczestnicy mieli ukończone szkolenie „Wprowadzenie do Systemu Zarządzania Energią według ISO 50001”.Limit miejsc:10Kontakt:iwona.pula@enms.plTelefon:533 346 343Share

Przy udziale większej ilości osób z jednej firmy udzielamy korzystnych rabatów. Szkolenie może być również przeprowadzane jako szkolenie zamknięte dla pracowników konkretnej organizacji, w terminie dogodnym dla przedsiębiorstwa.

Uczestnicy dowiedzą się, jakie cechy powinien posiadać audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Energią ISO 50001, aby skutecznie przeprowadzić audyt i pozyskają informacje na temat technik przeprowadzania wywiadów. Zapoznają się z przykładową dokumentacją SZE, aby umieć określić, czy spełnia ona wymagania normy ISO 50001.

Najbliższy termin szkolenia to: 29-30.04.2024 r.

Cele szkolenia
 • Przybliżenie uczestnikom współczesnych realiów rynku energii
 • Zapoznanie uczestników z terminologią dotyczącą Systemu Zarządzania Energią i ISO 50001
 • Zapoznanie uczestników z zasadami funkcjonowania SZE i korzyściami wynikającymi z jego wprowadzenia w organizacji
 • Uzyskanie podstaw teoretycznych i praktycznych umiejętności przeprowadzania auditów SZE w organizacjach
 • Zapoznanie uczestników z przykładami dokumentacji SZE
Szkolenie dedykowane jest
 • Osobom wyznaczonym do pełnienia w organizacji funkcji audytorów wewnętrznych SZE lub chcącym taką funkcję pełnić w przyszłości
 • Pełnomocnikom ds. Systemu Zarządzania Energią
 • Członkom zespołów wdrożeniowych SZE
 • Osobom odpowiedzialnym w organizacjach za ochronę środowiska
 • Wszystkim pragnącym pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności
Ramowy program szkolenia
 1. Utrwalenie i pogłębienie wiedzy o wymaganiach normy PN-EN ISO 50001:2018 pod kątem określania zgodności w Systemie Zarządzania Energią
 2. Rola auditów wewnętrznych w SZE – korzyści wynikające z ich przeprowadzania. Rodzaje auditów
 3. Wymagania normy PN-EN ISO 19011:2012 Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania
 • Etapy auditu i przygotowanie planu auditu – ćwiczenia.
 • Wybór auditorów – kompetencje i cechy osobowościowe. Obowiązki audytorów.
 • Komunikacja i umiejętności interpersonalne. Techniki zadawania pytań.
 • Niezgodności – klasyfikacja, docieranie do przyczyn. Dokumentowanie niezgodności.
 • Zasady sporządzania sprawozdania z auditu.
 1. Audit wewnętrzny Systemu Zarządzania Energią wg PN-EN ISO 50001 w praktyce – case studies
 2. Egzamin pisemny w formie testu.
Metody pracy, jakie zastosujemy podczas szkolenia
 • Prezentacja
 • Dyskusja
 • Analiza przypadków
 • Ćwiczenia w grupach

Aplikując na szkolenie akceptujesz jego regulamin.

Subscribe for the updates!

Skip to content