Skip to content Skip to footer

Wprowadzenie do Systemu Zarządzania Energią według normy ISO 50001

Jednodniowe szkolenie wprowadzające w tematykę Systemów zarządzania energią według normy ISO 50001. Podczas tego szkolenia uczestnicy zapoznają się z terminologią, wymaganiami normy ISO 50001 i zasadami funkcjonowania systemów zarządzania energią.

Czas trwania:1 dzieńCena:740 zł netto/ osoba (910,20 zł brutto/ osoba)Cena obejmuje:udział w szkoleniu, profesjonalne materiały szkoleniowe, serwis kawowy i obiad, certyfikat/ zaświadczenie o ukończeniu szkoleniaPoziom:Podstawowy. Nie ma żadnych formalnych wymogów uczestnictwa w szkoleniu.Limit miejsc:10Kontakt:iwona.pula@enms.plTelefon:533 346 343Share

Przy udziale większej ilości osób z jednej firmy udzielamy korzystnych rabatów. Szkolenie może być również przeprowadzane jako szkolenie zamknięte dla pracowników konkretnej organizacji, w terminie dogodnym dla przedsiębiorstwa.

Doświadczeni trenerzy przybliżą uczestnikom korzyści, jakie przynosi ze sobą systematyczne zarządzanie energią w całej organizacji i wyjaśnią, w jaki sposób przygotować organizację do wdrożenia SZE.

Najbliższy termin szkolenia to:  15.04.2024 r.

Cele szkolenia
 • Przybliżenie uczestnikom współczesnych realiów rynku energii i historii systemów zarządzania energią
 • Zapoznanie uczestników z terminologią dotyczącą Systemu Zarządzania Energią i ISO 50001
 • Zrozumienie zalet systematycznego zarządzania energią w całej organizacji
 • Zapoznanie uczestników z zasadami funkcjonowania SZE
Szkolenie dedykowane jest
 • Osobom zainteresowanym poprawą efektywności energetycznej we własnej organizacji
 • Pracownikom odpowiedzialnym za zarządzanie energią w organizacji i za System Zarządzania Energią
 • Kierownictwu średniego i wyższego szczebla
 • Menedżerom ds. Jakości i Ochrony Środowiska
 • Auditorom wewnętrznym w organizacjach
 • Osobom chcącym inwestować w swój rozwój czy też współpracować z jednostkami certyfikującymi
Ramowy program szkolenia
 1. Wprowadzenie
  • Uwarunkowania rynku energii i jego przyszłość
  • Zarys historii systemów zarządzania energią
  • Korzyści dla organizacji wynikające z wdrożenia systemu zarządzania energią według ISO 50001 i jego certyfikacji
 2. Omówienie terminologii i wymagań normy ISO 50001
  • Cykl Deminga (PDCA); Model Systemu Zarządzania Energią;
  • Kontekst organizacji, potrzeby i wymagania stron zainteresowanych
  • Zaangażowanie najwyższego kierownictwa kluczem do minimalizacji niepotrzebnych strat
  • Proces planowania energetycznego, cele i zadania
  • Wyznaczanie energetycznej linii bazowej i wskaźników wyniku energetycznego
  • Dokumentacja wymagana przez normę ISO 50001
  • Komunikacja wewnętrzna, szkolenia – świadomość i zaangażowanie w działania proefektywnościowe wszystkich pracowników
  • Działania operacyjne, monitorowanie, pomiar i analiza
  • Audyty wewnętrzne SZE
  • Działania korygujące
  • Ciągłe doskonalenie SZE
 3. Zasady funkcjonowania systemu zarządzania energią wg ISO 50001 – aspekty praktyczne
 4. Egzamin pisemny w formie testu
Metody pracy, jakie zastosujemy podczas szkolenia
 • Prezentacja
 • Dyskusja
 • Analiza przypadków
 • Ćwiczenia w grupach

Aplikując na szkolenie akceptujesz jego regulamin.

Subscribe for the updates!

Skip to content