Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej

Ogłoszono nabór wniosków w ramach Inwestycji B1.1.4 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) „Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej”, przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Maksymalna kwota wsparcia z planu rozwojowego na przedsięwzięcie wynosi 3 532 088,00 PLN.
Naboru wniosków o objęcie przedsięwzięcia wsparciem z planu rozwojowego rozpoczął się dnia 31.07.2023 r.

Wsparcie obejmuje przedsięwzięcia polegające na głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej:

  • bibliotek położonych w miastach o liczbie mieszkańców od 100 do 200 tys. (Są to następujące miasta: Bielsko-Biała, Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Elbląg, Gliwice, Gorzów Wielkopolski, Kielce, Koszalin, Olsztyn, Opole, Płock, Radom, Ruda Śląska, Rybnik, Rzeszów, Sosnowiec, Tarnów, Toruń, Wałbrzych, Włocławek, Zabrze, Zielona Góra)
  • domów kultury na terenie całego kraju.


Wniosek składać mogą:

  • jednostki samorządu terytorialnego, wnioskujące w imieniu instytucji kultury (bibliotek i domów kultury); 
  • biblioteki i domy kultury działające jako samorządowe instytucje kultury.


Wydatki kwalifikowalne w ramach inwestycji:

  • wydatki netto (bez VAT) wynikające z audytu energetycznego budynku poniesione na realizację zakresu określone w pkt. 2.;
  • wydatki netto (bez VAT) związane z zapewnieniem odpowiedniego, zgodnego z prawem, nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi pracami wynikającymi z audytu energetycznego.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/B114-Wzmocnienie-efektywnosci-energetycznej-obiektow-lokalnej-aktywnosci-spolecznej

Zapraszamy do współpracy.


Subscribe for the updates!

Skip to content