Audytor efektywności energetycznej

Zapraszamy na 2-dniowe szkolenie przygotowujące do wykonywania audytów efektywności energetycznej zgodnie z nowym Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz. U. z 2017 poz. 1912).

Najbliższe terminy:

20-21 lutego 2020 r. – Kraków
16-17 kwietnia 2020 r. – Kraków
18-19 czerwca 2020 r. – Kraków

Wypełnij formularz aby zapisać się na szkolenie:

Cele szkolenia:

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy nabędą umiejętności:

 • Sporządzania Audytów efektywności energetycznej dla wybranych rodzajów projektów zgodnie z nowym Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz. U. z 2017 poz. 1912).

 • Identyfikowania błędów w audytach

 • Przygotowania dodatkowej dokumentacji niezbędnej przy ubieganiu się o przyznanie białych certyfikatów

Szkolenie dedykowane jest:

 • Kadrze kierowniczej odpowiedzialnej w przedsiębiorstwach za sprawy techniczne
 • Głównym energetykom
 • Członkom zespołów wdrożeniowych SZE
 • Kadrze technicznej odpowiedzialnej za zarządzanie energią cieplną i elektryczną
 • Kadrze inżynierskiej w zakładach
 • Wszystkim pragnącym pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności

Ramowy program szkolenia:

 1. Zasady funkcjonowania systemu Białych certyfikatów.
 2. Zasady, zakres i sposób sporządzania Audytów efektywności energetycznej. Metoda uproszczona, metoda bilansowa.
 3. Przygotowywanie i omówienie przekładowych audytów efektywności energetycznej dla wybranych obszarów przedsięwzięć.
 4. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o świadectwa efektywności energetycznej i ich uzyskania.

Metody pracy, jakie zastosujemy podczas szkolenia:

 • Prezentacja
 • Interaktywny wykład
 • Ćwiczenia w grupach
 • Praca indywidualna nad obliczeniami
 • Dyskusja

Czas trwania:

 • 2 dni (16 h)

Cena szkolenia:

 • 1.800,00 zł netto/ osoba (2.214,00 zł brutto/ osoba)

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu
 • profesjonalne materiały szkoleniowe
 • poczęstunek i obiad
 • certyfikat

Cena nie obejmuje zakwaterowania.

Ilość miejsc na szkoleniu – 10

Przy udziale większej ilości osób z jednej firmy udzielamy korzystnych rabatów.

Szkolenie może być również przeprowadzane w formie zamkniętej, dedykowane dla pracowników konkretnej organizacji, w terminie dogodnym dla przedsiębiorstwa.

Aplikując na szkolenie akceptujesz regulamin.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Anna Trojnacka
e-mail: anna.trojnacka@enms.pl

Tel. 506 399 947

Szkolenie prowadzi

Mgr inż. MARCIN TROJNACKI – Absolwent Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. Prezes Zarządu EnMS Polska, Audytor energetyczny, Audytor Wiodący Systemów Zarządzania Energią według ISO 50001, Ekspert ds. efektywności energetycznej. Praktyk we wdrażaniu systemów zarządzania energią według ISO 50001 i sporządzaniu Audytów efektywności energetycznej na potrzeby realizacji procesu pozyskania Białych Certyfikatów.