Audytor efektywności energetycznej

Zapraszamy na 2-dniowe warsztaty przygotowujące do wykonywania audytów efektywności energetycznej zgodnie z nowym Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz. U. z 2017 poz. 1912).

Najbliższe terminy:

18-19 lipca 2019 r. – Kraków
13-14 sierpnia 2019 r. – Mielec
19-20 września 2019 r. – Kraków
15-16 października 2019 r. – Mielec
21-22 listopada 2019 r. – Kraków
17-18 grudnia 2019 r. – Mielec

Wypełnij formularz aby zapisać się na szkolenie:

Cele warsztatów:

Po ukończeniu warsztatów uczestnicy nabędą umiejętności:

 • Sporządzania Audytów efektywności energetycznej dla wybranych rodzajów projektów zgodnie z nowym Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz. U. z 2017 poz. 1912).

 • Identyfikowania błędów w audytach

 • Przygotowania dodatkowej dokumentacji niezbędnej przy ubieganiu się o przyznanie białych certyfikatów

Warsztaty dedykowane są:

 • Kadrze kierowniczej odpowiedzialnej w przedsiębiorstwach za sprawy techniczne
 • Głównym energetykom
 • Członkom zespołów wdrożeniowych SZE
 • Kadrze technicznej odpowiedzialnej za zarządzanie energią cieplną i elektryczną
 • Kadrze inżynierskiej w zakładach
 • Wszystkim pragnącym pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności

Ramowy program warsztatów:

 1. Zasady funkcjonowania systemu Białych certyfikatów.
 2. Zasady, zakres i sposób sporządzania Audytów efektywności energetycznej. Metoda uproszczona, metoda bilansowa.
 3. Przygotowywanie i omówienie przekładowych audytów efektywności energetycznej dla wybranych obszarów przedsięwzięć.
 4. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o świadectwa efektywności energetycznej i ich uzyskania.

Metody pracy, jakie zastosujemy podczas warsztatów:

 • Prezentacja
 • Interaktywny wykład
 • Ćwiczenia w grupach
 • Praca indywidualna nad obliczeniami
 • Dyskusja

Czas trwania:

 • 2 dni (16 h)

Cena warsztatów:

 • 1.800,00 zł netto/ osoba (2.214,00 zł brutto/ osoba)

Cena obejmuje:

 • udział w warsztatach
 • profesjonalne materiały szkoleniowe
 • poczęstunek i obiad
 • certyfikat

Cena nie obejmuje zakwaterowania.

Ilość miejsc na warsztatach – 10

Przy udziale większej ilości osób z jednej firmy udzielamy korzystnych rabatów.

Warsztaty mogą być również przeprowadzane w formie zamkniętej, dedykowane dla pracowników konkretnej organizacji, w terminie dogodnym dla przedsiębiorstwa.

Aplikując na warsztaty akceptujesz ich regulamin.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Barbara Mięsowicz
e-mail: barbara.miesowicz@enms.pl

Tel. 533 378 678

szkolenia@enms.pl

Warsztaty prowadzą

Mgr inż. MARCIN TROJNACKI – Absolwent Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. Prezes Zarządu EnMS Polska, Audytor energetyczny, Audytor Wiodący Systemów Zarządzania Energią według ISO 50001, Ekspert ds. efektywności energetycznej. Praktyk we wdrażaniu systemów zarządzania energią według ISO 50001 i sporządzaniu Audytów efektywności energetycznej na potrzeby realizacji procesu pozyskania Białych Certyfikatów.

Mgr inż. MAGDALENA MOLEK – Absolwentka Wydziału Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunku Technologia Chemiczna, specjalność Gospodarka Paliwami i Energią. Specjalista w zakresie efektywności energetycznej, auditor wewnętrzny Systemów zarządzania energią według ISO 50001. W EnMS Polska odpowiedzialna za nadzór i realizację audytów energetycznych przedsiębiorstw, opracowań z zakresu efektywności energetycznej oraz audytów efektywności energetycznej. Zaangażowana we wdrożenia systemów zarządzania energią wg ISO 50001 m.in. w branży spożywczej oraz energetycznej. Uczestniczyła w polsko–norweskim projekcie EMPI ,,Zarządzanie energią w przemyśle wg standardu EN ISO 50001″ popularyzującym system zarządzania energią w polskich przedsiębiorstwach. Prowadząca szkolenia z zakresu audytów energetycznych i wymagań normy PN-EN ISO 50001.