Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Plan neutralności klimatycznej – CNP (z ang. Climate Neutrality Plan)

EnMS Polska oferuje pomoc w sporządzeniu planu neutralności klimatycznej na poziomie instalacji lub przedsiębiorstwa, który wymagany jest zgodnie z Dyrektywą 2003/87/WE od niektórych operatorów.

Posiadanie planu jest konieczne w celu:

– uzyskania warunkowego 20% przydziału bezpłatnych uprawnień przez operatorów instalacji, w przypadku których poziom emisji gazów cieplarnianych jest wyższy niż 80. percentyl w odniesieniu do poziomu emisji dla odpowiednich wskaźników emisyjności dla produktów,

– uzyskania dodatkowego 30% przydziału uprawnień przez operatorów sieci ciepłowniczej.

Plan musi być zgodny z europejskim prawem o klimacie i określać:

  1. środki i inwestycje mające na celu osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. na poziomie instalacji lub przedsiębiorstwa, z wyłączeniem wykorzystania jednostek kompensacji emisji dwutlenku węgla,
  2. cele i wartości pośrednie pozwalające zmierzyć do dnia 31 grudnia 2025 r. a następnie co pięć lat do 31 grudnia, postępy w osiąganiu neutralności klimatycznej,
  3. szacowany wpływ każdego ze środków i każdej z inwestycji na obniżenie emisji gazów cieplarnianych.

Elementy zawarte w planie, takie jak środki, kamienie milowe i cele, włączając w to częściowe kamienie milowe i cele, muszą być precyzyjnie zdefiniowane, możliwe do zmierzenia, osiągalne, realistyczne oraz podlegające określonemu terminowi. Plan powinien być uzasadniony i wsparty odpowiednimi dowodami.

Zapraszamy do kontaktu z nami poprzez skorzystanie z formularza po prawej stronie, napisanie maila na adres info@enms.pl lub telefon do nas 573 504 333.

Subscribe for the updates!

Skip to content