Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Dofinansowanie na zwiększenie efektywności energetycznej i inwestycje w OZE na Podkarpaciu!

Zarząd Województwa Podkarpackiego jako Instytucja Zarządzająca programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu FEPK.02 Energia i środowisko, Działania FEPK.02.01 Poprawa jakości powietrza – dotacja. Nabór rozpoczął się 23 maja i potrwa do 30 lipca 2024 r. Do rozdysponowania jest ponad 80 mln zł! Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na marzec 2025 r.


Kto może ubiegać się o dofinansowanie?
 
W ramach Działania FEPK.02.01 Poprawa jakości powietrza – dotacja, dofinansowanie mogą otrzymać m.in.:

  • jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
  • jednostki organizacyjne działające w imieniu JST (w tym spółki, w których JST mają 100% udziałów lub akcji),
  • publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej,
  • organizacje pozarządowe,
  • kościoły i związki wyznaniowe (dotyczy budynków przedszkoli, szkół publicznych, budynków pomocy społecznej i ochrony zdrowia),
  • partnerstwa wyżej wymienionych podmiotów reprezentowane przez lidera.

Wnioskodawcy i partnerzy w projekcie muszą prowadzić działalność w sposób ciągły i zorganizowany przez minimum 24 ostatnie miesiące na terenie województwa podkarpackiego, licząc wstecz od dnia ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie – nie dotyczy to JST oraz innych podmiotów publicznych.


Na co dofinansowanie?
 
Wsparcie obejmuje projekty mające na celu poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej poprzez instalację urządzeń OZE, wymianę lub modernizację źródeł ciepła, oraz podłączenie do sieci ciepłowniczej/chłodniczej. Zakres działań musi wynikać z audytów energetycznych.

W przypadku projektów kompleksowych wsparcie można uzyskać również na dodatkowe elementy, które nie wynikają z audytów energetycznych, np.:

  • rozwiązania zwiększające powierzchnie zielone,
  • rozwiązania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym,
  • infrastruktura związana z dostępnością,
  • modernizacja lub wymiana oświetlenia.


Dodatkowe elementy mogą stanowić maksymalnie 15% wydatków kwalifikowalnych.


Ile przeznaczono na dofinansowanie?
 Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie wynosi 81 463 658 zł. Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 80%.

Szczegółowy regulamin naboru na stronie: www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Zapraszamy do kontaktu z nami w celu przygotowania wniosku poprzez skorzystanie z formularza po prawej stronie, napisanie maila na adres dofinansowania@enms.pl lub telefon do nas 573 504 333.

Subscribe for the updates!

Skip to content