System Zarządzania Energią według ISO 50001 w praktyce

Zapraszamy na dwudniowe szkolenie, podczas którego zapoznają się Państwo z zasadami funkcjonowania Systemów Zarządzania Energią według ISO 50001. Doświadczeni trenerzy wyjaśnią, w jaki sposób przygotować organizację do wdrożenia i certyfikacji systemu zarządzania energią. Podczas szkolenia zostaną przedstawione i omówione czynności i dokumentacja konieczna do spełniania wymagań normy ISO 50001. Uczestnicy nauczą się, jak skutecznie wdrożyć i utrzymać EnMS oraz wykorzystać jego potencjał do poprawy efektywność energetycznej i zmniejszenia kosztów. Połączenie teorii, ćwiczeń i praktycznych przykładów pozwoli uczestnikom na zdobycie umiejętności i kompetencji potrzebnych do skutecznego wdrażania systemów zarządzania energią.

Uczestnicy o nas:

Piotr Wróbel „Kolejny już udział w szkoleniu organizowanym przez EnMS Polska pozwolił mi na utrwalenie i poszerzenie swojej wiedzy na temat normy ISO 50001. Duża ilość wiedzy praktycznej lepiej pozwoliła mi zrozumieć omawiane zagadnienia dlatego już kolejny raz mogę polecić te szkolenia.”

Jacek Pogocki „szkolenie na którym trudno było „zagiąć” trenera😊 Wiedza zdobyta będzie wykorzystana w formie propagowania prowadzenia gospodarki proefektywnościowej w zakładzie.”

Najbliższy termin szkolenia: 11-12.07.2023 r.

Wypełnij formularz aby zapisać się na szkolenie:

Cele szkolenia:

 • Opis zasad funkcjonowania Systemu Zarządzania Energią

 • Poznanie metodologii przygotowywania dokumentów i zapisów wymaganych przez SZE

 • Poznanie metod przygotowania Przeglądu energetycznego, ustalania Wskaźników wyniku energetycznego (WWE) oraz Energii bazowej

 • Planowanie Energetyczne – cele, zadania i plany

 • Poznanie sposobów przygotowania planów monitoringu i metod weryfikacji pomiarów i oszczędności

Szkolenie dedykowane jest:

 • Kadrze kierowniczej wyższego szczebla
 • Pełnomocnikom ds. Systemu Zarządzania Energią
 • Członkom zespołów wdrożeniowych SZE
 • Menedżerom ds. Jakości i Ochrony Środowiska
 • Pracownikom odpowiedzialnym za poprawę efektywności energetycznej
 • Konsultantom
 • Auditorom wewnętrznym i zewnętrznym odpowiedzialnym za audit praktyk ciągłości działania
 • Wszystkim pragnącym pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności

Szczegółowy program szkolenia:

 1. Zasady funkcjonowania SZE według normy ISO 50001.
 2. Integracja Systemu Zarzadzania Energią z istniejącymi w organizacji systemami zarządzania (Jakością, BHP, Środowiskiem i in.)
 3. Przygotowanie organizacji do wdrożenia, utrzymania i certyfikacji Systemu Zarządzania Energią
 4. Dokumentacja wymagana normą ISO 50001 – teoria i praktyczne przykłady tworzenia
  • Ocena zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi wymaganiami, których organizacja zobowiązała się przestrzegać
  • Określanie zakresu i granic SZE
  • Udokumentowanie decyzji o komunikowaniu bądź nie informacji o SZE na zewnątrz
  • Polityka Energetyczna
  • Energia Bazowa, Wskaźniki Wyniku Energetycznego
  • Cele, zadania i plany działań
  • Nadzór nad dokumentacją i zapisami
 5. Monitorowanie, Pomiar i Analiza odpowiednich zmiennych SZE.
 6. Audity wewnetrzne. Niezgodności – klasyfikacja, docieranie do przyczyn. Działania korygujące i zapobiegawcze.
 7. Przeglądy Zarządzania.
 8. Audit certyfikujący.
 9. Egzamin pisemny w formie testu.

Metody pracy, jakie zastosujemy podczas szkolenia:

 • Prezentacja
 • Dyskusja
 • Analiza przypadków
 • Ćwiczenia w grupach

Czas trwania:

 • 2 dni

Cena szkolenia:

 • 1.900 ,00 zł netto/ osoba (2.337,00 zł brutto/ osoba)

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu
 • profesjonalne materiały szkoleniowe
 • poczęstunek i obiad
 • certyfikat/ zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Cena nie obejmuje zakwaterowania.

Poziom

Poziom średnio-zaawansowany. Nie ma żadnych formalnych wymogów, jednakże zalecane jest, aby uczestnicy mieli ukończone szkolenie „Wprowadzenie do Systemu Zarządzania Energią według ISO 50001”.

Ilość miejsc na szkoleniu – 10

Przy udziale większej ilości osób z jednej firmy udzielamy korzystnych rabatów.

Szkolenie może być również przeprowadzane jako szkolenie zamknięte dla pracowników konkretnej organizacji, w terminie dogodnym dla przedsiębiorstwa.

Aplikując na szkolenie akceptujesz jego regulamin.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Iwona Puła
e-mail: iwona.pula@enms.pl

tel. 533 346 343

Szkolenie prowadzi

Mgr inż. MARCIN TROJNACKI – Absolwent Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. Prezes Zarządu EnMS Polska, Audytor energetyczny, Audytor Wiodący Systemów Zarządzania Energią według ISO 50001, Ekspert ds. efektywności energetycznej. Praktyk we wdrażaniu systemów zarządzania energią według ISO 50001 i sporządzaniu Audytów efektywności energetycznej na potrzeby realizacji procesu pozyskania Białych Certyfikatów.