,

Audyt energetyczny dla Działania 3.1. FENG Kredyt ekologiczny

Już 13 czerwca rusza nabór wniosków dla działania 3.1 tj. Kredyt Ekologiczny. Jego celem jest wspomaganie firm w przekształcaniu się w sposób zwiększający ich efektywność energetyczną poprzez modernizację infrastruktury. Kredyt ekologiczny udzielany jest w celu wsparcia przedsięwzięć dotyczących poprawy efektywności energetycznej takich jak termomodernizacja budynków, modernizacja procesów produkcyjnych lub inwestycje w odnawialne źródła energii.

Ważne!
Dotacja uzyskana w formie kredytu ekologicznego służy finansowaniu przedsięwzięcia, którego projekt został opracowany na podstawie wcześniej przeprowadzonego audytu. Wskutek inwestycji konieczne jest zaoszczędzenie co najmniej 30% energii pierwotnej w odniesieniu do obszaru podlegającego zakresowi planowanych przedsięwzięć.

Nasza firma oferuje wykonanie audytu energetycznego w oparciu o wymagania odpowiednich norm i przepisów prawa. Audyt przeprowadzany jest przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami, z wykorzystaniem wysokiej klasy sprzętu. Raport z audytu zawiera, zgodnie z dokumentacją naboru, analizy usprawnień wraz z niezbędnymi obliczeniami i opisami potwierdzającymi możliwe do osiągnięcia oszczędności energii pierwotnej i energii końcowej.

Szczegółowy opis priorytetów programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki można przeczytać tutaj: SZOP_FENG_001.pdf (poir.gov.pl)

Zapraszamy do kontaktu.