Dodano przez admin

,

Regulamin rynku mocy

Ustawa o rynku mocy, która weszła w życie z dniem 18 stycznia 2018 roku nałożyła na PSE obowiązek opracowania i przedłożenia Prezesowi URE projektu regulaminu rynku mocy (art. 93). W związku z zapisami ustawy, dokument opracowano i przekazano do publicznych konsultacji. Projekt regulaminu określa: prawa i obowiązki nałożone na uczestników rynku mocy; harmonogram procesów rynku […]

,

Ustawa o elektromobilności

5 lutego 2018 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Nowa ustawa przewiduje rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i wsparcie tej technologii w transporcie publicznym. Stwarza również szansę dla polskich przedsiębiorców poprzez wykorzystanie ich potencjału badawczo-rozwojowego, co przełoży się bezpośrednio na wzrost innowacyjności gospodarki, szczególnie w sektorze energetycznym. Ustawa przewiduje […]

,

Audyt Energetyczny Przedsiębiorstwa – podsumowanie realizacji obowiązku

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przedstawił Ministrowi Energii podsumowanie realizacji obowiązku wynikającego z Ustawy z dnia 20 maja 2016 roku o efektywności energetycznej,  dotyczącego przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Zgodnie z opublikowanymi informacjami, do dnia 31 grudnia 2017 roku do Urzędu Regulacji Energetyki wpłynęło 3506 zawiadomień o przeprowadzonych audytach energetycznych przedsiębiorstwa, przy czym z treści przekazanych zawiadomień […]

,

KRAJOWY PLAN DZIAŁAŃ DOTYCZĄCY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ DLA POLSKI 2017

Rada Ministrów przyjęła Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2017. Dokument zawiera opis środków związanych z poprawą efektywności energetycznej z podziałem na sektory końcowego wykorzystania energii oraz podsumowania dotyczące oszczędności energii finalnej uzyskanej w latach 2008 – 2015 oraz planów dalszej realizacji oszczędności do 2020 roku. Celem Unii Europejskiej w zakresie poprawy efektywności […]

,

Zdobądź dotacje na nasze szkolenia!

Miło nam poinformować, iż od dnia 12 stycznia 2018 r. nasza oferta szkoleniowa dostępna jest w Bazie Usług Rozwojowych, dzięki czemu zyskują Państwo możliwość uzyskania dofinansowania na organizowane przez EnMS Polska Sp. z o.o. szkolenia. Oferta szkoleniowa EnMS Polska dostępna jest pod adresem: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=19233 Baza Usług Rozwojowych stanowi ogólnodostępną oraz darmową bazę ofert usług rozwojowych […]

,

Korzyści i obowiązki wynikające z ustawy o rynku mocy

29 grudnia 2017 roku Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o rynku mocy, która weszła w życie z dniem 18 stycznia 2018 roku. Ustawa określa organizację rynku mocy oraz zasady świadczenia usługi pozostawania w gotowości do dostarczania mocy elektrycznej do systemu elektroenergetycznego oraz dostarczania tej mocy do systemu w okresach zagrożenia. Następstwem nowych przepisów ma być […]

,

ENMS POLSKA PODWÓJNYM LAUREATEM PODKARPACKIEJ NAGRODY GOSPODARCZEJ

Miło nam poinformować, że EnMS Polska Sp. z o.o. została podwójnym laureatem konkursu „Podkarpacka Nagroda Gospodarcza”. 30 listopada 2017 odbyła się Gala XVI edycji konkursu „Podkarpacka Nagroda Gospodarcza”, w którym uhonorowane zostały najlepsze firmy z naszego regionu. Kapituła konkursu wybrała także najlepsze produkty i usługi oferowane przez podkarpackie przedsiębiorstwa. Zostaliśmy uhonorowani statuetką w kategorii Małych […]

,

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH I PÓŁROCZE 2018

Zatwierdzony został harmonogram szkoleń otwartych planowanych do realizacji w I półroczu 2018 r. Szczegółowe informacje o poszczególnych szkoleniach dostępne w zakładce Szkolenia. Serdecznie zapraszamy do udziału. HARMONOGRAM SZKOLEŃ – I półrocze 2018 Lp. Nazwa szkolenia Najbliższy termin – Mielec Najbliższy termin – Kraków Informacje o szkoleniu 1. Wymagania ustawy o efektywności energetycznej: audyt energetyczny przedsiębiorstwa, […]

,

Harmonogram szkoleń otwartych IV kwartał 2017

Zatwierdzony został harmonogram szkoleń otwartych planowanych do realizacji w IV kwartale 2017 r. Szczegółowe informacje o poszczególnych szkoleniach dostępne w Zakładce Szkolenia. Serdecznie zapraszamy do udziału. HARMONOGRAM SZKOLEŃ – IV kwartał 2017 Lp. Nazwa szkolenia Czas trwania Najbliższy termin Informacje o szkoleniu 1. Wymagania ustawy o efektywności energetycznej: audyt energetyczny przedsiębiorstwa, mechanizm pozyskiwania białych certyfikatów 1 […]

,

SZKOLENIE AUDYT ENERGETYCZNY PRZEDSIĘBIORSTWA WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN 16247, 22-24 LUTEGO 2017 R.

W dniach 22-24 lutego 2017 r. w Mielcu odbędzie się szkolenie „Audyt energetyczny przedsiębiorstwa wg wymagań normy PN-EN 16247”. Zgodnie z Ustawą z dn. 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej wszystkie przedsiębiorstwa nie będące MMŚP do dn. 30 września 2017 r. zobowiązane są do przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa i zgłoszenia jego zakończenia do Urzędu Regulacji Energetyki. Termin szkolenia potwierdzony. […]