Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Audyt Energetyczny dla działania 3.1 FENG Kredyt Ekologiczny

Już 13 czerwca rusza nabór wniosków dla działania 3.1 tj. Kredyt Ekologiczny. Jego celem jest wspomaganie firm w przekształcaniu się w sposób zwiększający ich efektywność energetyczną poprzez modernizację infrastruktury. Kredyt ekologiczny udzielany jest w celu wsparcia przedsięwzięć dotyczących poprawy efektywności energetycznej takich jak termomodernizacja budynków, modernizacja procesów produkcyjnych lub inwestycje w odnawialne źródła energii.

Ważne!
Dotacja uzyskana w formie kredytu ekologicznego służy finansowaniu przedsięwzięcia, którego projekt został opracowany na podstawie wcześniej przeprowadzonego audytu. Wskutek inwestycji konieczne jest zaoszczędzenie co najmniej 30% energii pierwotnej w odniesieniu do obszaru podlegającego zakresowi planowanych przedsięwzięć.

Nasza firma oferuje wykonanie audytu energetycznego w oparciu o wymagania odpowiednich norm i przepisów prawa. Audyt przeprowadzany jest przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami, z wykorzystaniem wysokiej klasy sprzętu. Raport z audytu zawiera, zgodnie z dokumentacją naboru, analizy usprawnień wraz z niezbędnymi obliczeniami i opisami potwierdzającymi możliwe do osiągnięcia oszczędności energii pierwotnej i energii końcowej.

Szczegółowy opis priorytetów programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki można przeczytać tutaj: SZOP_FENG_001.pdf (poir.gov.pl)

Zapraszamy do kontaktu.

Subscribe for the updates!

Skip to content