Wprowadzenie do Systemu Zarządzania Energią według normy ISO 50001

Zapraszamy Państwa na jednodniowe szkolenie wprowadzające w tematykę Systemów zarządzania energią według normy ISO 50001. Podczas tego szkolenia zapoznają się Państwo przede wszystkim z terminologią, wymaganiami normy ISO 50001 i zasadami działania systemów zarządzania energią. Doświadczeni trenerzy przybliżą Państwu korzyści, jakie przynosi ze sobą systematyczne zarządzanie energią w całej organizacji i wyjaśnią, w jaki sposób przygotować organizację do wdrożenia SZE.

Najbliższy termin szkolenia: 11.05.2021 r.

Wypełnij formularz, aby zapisać się na szkolenie:

Cele szkolenia:

 • Przybliżenie uczestnikom współczesnych realiów rynku energii i historii systemów zarządzania energią

 • Zapoznanie uczestników z terminologią dotyczącą Systemu Zarządzania Energią i ISO 50001

 • Zrozumienie zalet systematycznego zarządzania energią w całej organizacji

 • Zapoznanie uczestników z zasadami funkcjonowania SZE

Szkolenie dedykowane jest:

 • Osobom zainteresowanym poprawą efektywności energetycznej we własnej organizacji
 • Pracownikom odpowiedzialnym za zarządzanie energią w organizacji i za System Zarządzania Energią
 • Kierownictwu średniego i wyższego szczebla
 • Menedżerom ds. Jakości i Ochrony Środowiska
 • Auditorom wewnętrznym w organizacjach
 • Osobom chcącym inwestować w swój rozwój czy też współpracować z jednostkami certyfikującymi

Szczegółowy program szkolenia:

 1. Wprowadzenie
  • Uwarunkowania rynku energii i jego przyszłość
  • Zarys historii systemów zarządzania energią
  • Korzyści dla organizacji wynikające z wdrożenia systemu zarządzania energią według ISO 50001 i jego certyfikacji
 2. Omówienie terminologii i wymagań normy ISO 50001
  • Cykl Deminga (PDCA); Model Systemu Zarządzania Energią;
  • Zaangażowanie najwyższego kierownictwa kluczem do minimalizacji niepotrzebnych strat
  • Dokumentacja wymagana przez normę ISO 50001
  • Proces planowania energetycznego, cele i zadania
  • Wyznaczanie energii bazowej i wskaźników wyniku energetycznego
  • Komunikacja wewnętrzna, szkolenia – świadomość i zaangażowanie w działania proefektywnościowe wszystkich pracowników
  • Monitorowanie, pomiar i analiza
  • Audity wewnętrzne SZE
  • Działania korygujące i zapobiegawcze
  • Ciągłe doskonalenie SZE
 3. Zasady funkcjonowania systemu zarządzania energią wg ISO 50001
 4. Egzamin pisemny w formie testu

Metody pracy, jakie zastosujemy podczas szkolenia:

 • Prezentacja
 • Dyskusja
 • Analiza przypadków
 • Ćwiczenia w grupach

Czas trwania:

 • 1 dzień

Cena szkolenia:

 • 640 zł netto/ osoba (787,20 zł brutto/ osoba)

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu
 • profesjonalne materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy i obiad
 • certyfikat/ zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Ilość miejsc na szkoleniu – 10

Poziom podstawowy. Nie ma żadnych formalnych wymogów uczestnictwa w szkoleniu.

Przy udziale większej ilości osób z jednej firmy udzielamy korzystnych rabatów.

Szkolenie może być również przeprowadzane jako szkolenie zamknięte dla pracowników konkretnej organizacji, w terminie dogodnym dla przedsiębiorstwa.

Aplikując na szkolenie akceptujesz jego regulamin.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Anna Trojnacka
e-mail: anna.trojnacka@enms.pl

Tel. 506 399 947

Szkolenie prowadzi

Mgr inż. MARCIN TROJNACKI – Absolwent Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. Prezes Zarządu EnMS Polska, Audytor energetyczny, Audytor Wiodący Systemów Zarządzania Energią według ISO 50001, Ekspert ds. efektywności energetycznej. Praktyk we wdrażaniu systemów zarządzania energią według ISO 50001 i sporządzaniu Audytów efektywności energetycznej na potrzeby realizacji procesu pozyskania Białych Certyfikatów.