Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

System zarządzania energią wg. PN-EN ISO 50001

Skuteczne zarządzanie energią to nie tylko kwestia troski o środowisko naturalne, ale także oszczędności finansowych. Dlatego niezwykle istotne jest wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Energią, który pozwoli na ciągłą kontrolę nad zużyciem energii oraz jej kosztami.

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna stworzyła normę ISO 50001, stanowiącą międzynarodowy standard zarządzania energią. Wydana po raz pierwszy w czerwcu 2011 roku, norma ta zastąpiła europejską EN 16001. Bazując na sprawdzonym cyklu Plan-Do-Check-Act, ISO 50001 umożliwia łatwą integrację z istniejącymi Systemami Zarządzania, takimi jak ISO 9001 czy ISO 14001.

Wdrożenie Systemu Zarządzania Energią zgodnego z ISO 50001 przynosi liczne korzyści, w tym redukcję zużycia energii i emisji CO2. Dzięki kompleksowemu podejściu do monitorowania i wykorzystania energii oraz stosowaniu najlepszych praktyk i technologii, przedsiębiorstwa mogą zmniejszyć swoje koszty operacyjne. Zatem, wdrożenie normy ISO 50001 stanowi nie tylko krok w kierunku poprawy efektywności energetycznej, ale także wyraz troski o środowisko i zrównoważony rozwój.

Norma ISO 50001:2018 zawiera wymagania dotyczące kluczowych obszarów i narzędzi zarządczych, niezbędnych do skutecznego zarządzania energią w różnego rodzaju przedsiębiorstwach. Jest to szczególnie istotne w przypadku firm produkcyjnych, gdzie efektywne wykorzystanie energii ma bezpośredni wpływ na efektywność produkcji oraz rentowność przedsiębiorstwa.

Wśród korzyści płynących z wdrożenia Systemu Zarządzania Energią w przedsiębiorstwach wymienić należy:

 • zmniejszenie zużycia energii = oszczędność kosztów,
 • redukcję emisji gazów cieplarnianych,
 • spełnienie wymagań ustawowych, w tym wymagań Ustawy o efektywności energetycznej w zakresie przeprowadzania raz na 4 lata Audytu energetycznego przedsiębiorstwa,
 • zmianę świadomości pracowników,
 • poprawę standardów „utrzymania ruchu”,
 • poprawę stanu wiedzy nt. efektywności maszyn,
 • świadome podejmowanie decyzji dotyczących kwestii energii,
 • usystematyzowane podejście do metody Right First Time,
 • poprawę wizerunku przedsiębiorstwa, pozytywny wpływ na opinię publiczną,
 • poprawę efektywności wytwarzania,
 • większą produktywność i poprawę konkurencyjności na rynku,
 • poprawienie praktyk utrzymania i serwisowania sprzętu,
 • wprowadzenie procesu ciągłego doskonalenia,

Podstawowe fazy realizacji wdrożenia Systemu Zarządzania Energią zgodnego w wymaganiami normy ISO 50001 to:

 1. Audyt zerowy – Analiza Luk w stosunku do wymagań normy ISO 50001.
 2. Ustanowienie i przeszkolenie Zespołu ds. zarządzania energią oraz identyfikacja wymagań prawnych, których organizacja musi przestrzegać w związku ze swoim wykorzystaniem i zużyciem energii.
 3. Przeprowadzenie Przeglądu energetycznego.
 4. Ustanowienie i aktualizacja procedur operacyjnych i kryteriów związanych z kontrolą operacyjną, przygotowanie planu monitorowania i pomiarów oraz opracowanie brakującej dokumentacji i formularzy dotyczących Systemu Zarządzania Energią.
 5. Przygotowanie rejestru celów i szczegółowych celów energetycznych oraz Planu działań w zakresie zarządzania energią.
 6. Przeszkolenie audytorów wewnętrznych oraz opracowanie modelu audytowania wewnętrznego.
 7. Opracowanie Planu szkoleń i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników dotyczących najważniejszych elementów Systemu Zarządzania Energią i roli każdego z pracowników w jego poprawnym funkcjonowaniu – poprawy świadomości dotyczącej efektywnego wykorzystania energii.
 8. Przeprowadzenie audytu wewnętrznego Systemu Zarządzania Energią.
 9. Przeprowadzenie Przeglądu zarządzania Systemu Zarządzania Energią.

Skontaktuj się z nami już dziś, abyśmy mogli omówić Twoje potrzeby i zaproponować najlepsze rozwiązanie dostosowane do Twoich wymagań. Zadzwoń lub napisz do nas korzystając z formularza obok, a nasz specjalista odpowie na wszystkie Twoje pytania oraz pomoże Ci w osiągnięciu planowanych celów.

Subscribe for the updates!

Skip to content