Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Obliczamy ślad węglowy

Ślad węglowy to bilans emisji gazów cieplarnianych wyemitowanych przez daną organizację, produkt bądź jednostkę, wyrażony jako ekwiwalent dwutlenku węgla (CO2e). Do gazów cieplarnianych (GHG) zalicza się głównie CO2, CH4, N2O oraz gazowe czynniki chłodnicze. 

Wykonujemy analizy śladu węglowego dla: 

 • całego przedsiębiorstwa (ślad węglowy organizacji),
 • konkretnego produktu (ślad węglowy produktu).

Raportowanie śladu węglowego to dla firm sposób na zebranie ważnych informacji w celu

 • zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych (GHG), 
 • spełniania wymagań rynku oraz klientów w zakresie informacji na temat śladu węglowego, 
 • spełnienia wymagań raportów społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) i raportowania pozafinansowego, 
 • identyfikacji możliwości redukcji kosztów, 
 • uwzględniania wpływu emisji w procesie podejmowania decyzji dotyczących dostawców, materiałów, projektowania produktów, procesów produkcyjnych itp. 

 
Ślad węglowy organizacji obliczany jest na podstawie emisji z 3 zakresów: 

Zakres 1: Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych kontrolowanych przez firmę, obejmujący: zużycie paliw, systemy chłodnicze, emisje niezorganizowane oraz procesowe. 

Zakres 2: Pośrednie emisje gazów cieplarnianych, związane z zakupioną od zewnętrznych dostawców energią elektryczną i cieplną. 

Zakres 3: Pośrednie emisje gazów cieplarnianych, na które firma może wpływać, ale których nie kontroluje obejmujący m.in. transport surowców do zakładu produkcyjnego i produktów do odbiorców, podróże służbowe, zużycie wody, emisję ścieków i odpady uwzględniając procesy postępowania z nimi. 

 
Raport śladu węglowego wykonujemy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami zawartymi w: 

 • Greenhouse Gas Protocol „GHG Protocol”, 
 • Normie PN-EN ISO 14064 – Ślad węglowy organizacji, 
 • Normie PN-EN ISO 14067- Gazy cieplarniane — Ślad węglowy wyrobów — Wymagania i wytyczne dotyczące kwantyfikacji, 
 • Standardzie PAS 2050. 

Skontaktuj się z nami już dziś, abyśmy mogli omówić Twoje potrzeby i zaproponować najlepsze rozwiązanie dostosowane do Twoich wymagań.  

Zadzwoń lub napisz do nas korzystając z formularza obok, a nasz specjalista odpowie na wszystkie Twoje pytania oraz pomoże Ci w osiągnięciu planowanych celów. 

Subscribe for the updates!

Skip to content