Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP

Jesteś przedsiębiorcą z sektora MŚP działającym na obszarze Polski Wschodniej i zastanawiasz się, jak wprowadzić innowacyjne rozwiązania w swojej firmie, aby przyczynić się do transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ)? Mamy dla Ciebie dobrą wiadomość! Wsparcie w ramach działania 1.3 FEPW jest dwuetapowe i obejmuje:

Etap I – Opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji;

Etap II – Wdrożenie modelu biznesowego GOZ-transformacji.

Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) jest koncepcją zmierzającą do racjonalnego wykorzystania zasobów, ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko wytwarzanych produktów, które, podobnie jak materiały oraz surowce, powinny pozostawać w gospodarce tak długo, jak jest to możliwe w celu stworzenia systemu zamkniętego obiegu, minimalizując zużycie zasobów, powstawanie odpadów, zanieczyszczeń i emisji dwutlenku węgla.

W ramach I Etapu działania 1.3 FEPW możliwe jest sfinansowanie zakupu usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych, niezbędnych do opracowania modelu biznesowego GOZ- transformacji.

Dofinansowanie przysługuje mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) prowadzących działalność gospodarczą na terenie Polski Wschodniej, czyli terytorium makroregionu Polski Wschodniej tj. województwa: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego lub mazowieckiego z wyłączeniem regionu warszawskiego stołecznego.

Konkurs jest skierowany głównie do branży produkcyjnej, firm mających swoje produkty, które chcą recyklingować odpady lub mają proces technologiczny i chcą zakupić urządzenia, maszyny, które pomogą zadbać o to, aby odpadów było co raz mniej.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu, rozliczana w formie kwoty ryczałtowej wynosi 82 781 PLN i może pokryć do 100% kosztów kwalifikowanych.

W I etapie otrzymujemy dofinansowanie na przeprowadzenie audytu swojej firmy w kierunku GOZ. Polega to na tym, że audytorzy wskazują ścieżki, które firma może podjąć, aby stać się firmą bardziej ekologiczną i co można usprawnić, aby zużywać mniej energii.

Terminy zgłoszeń:

Etap I: Opracowanie modelu biznesowego transformacji przedsiębiorstwa w oparciu o założenia GOZ-transformacji – 10.10.2023 r. – 19.12.2023 r.

Etap II: Wdrożenie modelu biznesowego i działań w nim wskazanych w tym zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych – pierwsza połowa roku 2024.

Skontaktuj się z nami już dziś, abyśmy mogli omówić Twoje potrzeby i zaproponować najlepsze rozwiązanie dostosowane do Twoich wymagań.

Zadzwoń lub napisz do nas korzystając z formularza obok, a nasz specjalista odpowie na wszystkie Twoje pytania oraz pomoże Ci w osiągnięciu planowanych celów.

Subscribe for the updates!

Skip to content