Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP

10 października ruszył nabór wniosków dla działania działaniu 1.3 FEPW. Jego celem jest wsparcie firm z sektora MŚP z Polski Wschodniej w realizacji kompleksowych projektów na rzecz wdrożenia modelu biznesowego GOZ-transformacji. Wsparcie w działaniu 1.3 FEPW jest dwuetapowe i obejmuje:

Etap I – Opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji;

Etap II – Wdrożenie modelu biznesowego GOZ-transformacji.

Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) jest koncepcją zmierzającą do  racjonalnego wykorzystania zasobów, ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko wytwarzanych produktów, które, podobnie jak materiały oraz surowce, powinny pozostawać w gospodarce tak długo, jak jest to możliwe w celu stworzenia systemu zamkniętego obiegu, minimalizując zużycie zasobów, powstawanie odpadów, zanieczyszczeń i emisji dwutlenku węgla.

Na co można otrzymać dofinansowanie

W ramach I Etapu działania 1.3 FEPW możliwe jest sfinansowanie zakupu usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych, niezbędnych do opracowania modelu biznesowego GOZ- transformacji.

Kto może otrzymać dofinansowanie

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) prowadzące działalność gospodarczą na terenie Polski Wschodniej. Terytorium makroregionu Polski Wschodniej tj. województwa: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego lub mazowieckiego z wyłączeniem regionu warszawskiego stołecznego.

Konkurs jest skierowany głównie do branży produkcyjnej, firm mających swoje produkty, które chcą recyklingować odpady lub mają proces technologiczny i chcą zakupić urządzenia, maszyny, które pomogą zadba o to, aby odpadów było co raz mniej.

Ile można otrzymać

Maksymalna kwota dofinansowania kosztów projektu, rozliczanych w formie kwoty ryczałtowej wynosi 82 781 PLN.

W I etapie otrzymujemy dofinansowanie na przeprowadzenie audytu swojej firmy w kierunku GOZ. Polega to na tym, że audytorzy wskazują ścieżki , które firma może podjąć, aby stać się firmą bardziej ekologiczną i co można usprawnić, aby zużywać mniej energii.

Terminy zgłoszeń

Etap I: Opracowanie modelu biznesowego transformacji przedsiębiorstwa w oparciu o założenia GOZ-transformacji – 10.10.2023 r. – 19.12.2023 r.

Etap II: Wdrożenie modelu biznesowego i działań w nim wskazanych w tym zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych – pierwsza połowa roku 2024.

Chcesz zmniejszyć zużycie energii, odpadów i zazielenić swoją firmę? Skontaktuj się z nami!

Subscribe for the updates!

Skip to content