Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

 

Monitorowanie zużycia i efektywności wykorzystania energii – energyBIS

Chcesz obniżyć koszty? Monitoruj i analizuj zużycie energii w swoim przedsiębiorstwie z pomocą systemu informatycznego energyBIS, aby w sposób łatwy i szybki, z dowolnego miejsca móc sprawdzić wynik energetyczny przedsiębiorstwa oraz odpowiednio zoptymalizować zakupy energii na podstawie prognozy zamodelowanej w oparciu o bieżące i historyczne zużycie oraz parametry na nie wpływające.

System informatyczny energyBIS – monitorowanie i analiza zużycia energii

W ramach świadczonych usług lub jako samodzielne wdrożenie udostępniamy Naszym Klientom system informatyczny do monitorowania zużycia i efektywności wykorzystania energii – energyBIS. Unikatowe cechy systemu pozwalają na szybką identyfikację obszarów przedsiębiorstwa, w których energia jest wykorzystywana nieefektywnie i podejmowanie uzasadnionych decyzji biznesowych.

Funkcjonalności systemu:

 • monitorowanie wszystkich rodzajów mediów – monitorowanie faktycznego zużycia wszystkich rodzajów mediów (energia elektryczna, gaz, woda) w czasie rzeczywistym;
 • trendy – dostęp do bieżących i historycznych danych o zużyciu mediów;
 • raportowanie – automatyczne generowanie oraz dystrybucja raportów do określonych grup odbiorców;
 • modelowanie i prognozowanie – możliwość budowy matematycznego modelu zużycia energii w zależności o czynników mających wpływ na to zużycie. System w oparciu o zbudowany model zużycia energii pozwala na prognozowanie zużycia i kosztów energii na kolejne okresy rozliczeniowe na podstawie założonych przyszłych wartości parametrów modelu;
 • użytkownicy – dostęp do zbieranych danych oparty jest na systemie kont użytkowników, którzy mają dostęp do przydzielonych grup liczników. Pozwala to na dostęp do określonych informacji na podstawie przyznanych uprawnień;
 • DSR – system posiada też moduł pozwalający klientom uczestniczącym w usłudze DSR odpowiednie narzędzia do wyznaczania profilu bazowego. Usługa DSR to dobrowolne i czasowe obniżenie przez odbiorcę zużycia energii elektrycznej lub przesuniecie w czasie jej poboru na polecenie Polskich Sieci Elektroenergetycznych w zamian za wynagrodzenie; 
 • opłata mocowa – system ma również funkcję umożliwiającą ciągłe monitorowanie zużycia energii w godzinach o wysokim obciążeniu oraz poza nimi, umożliwiając tym samym planowanie wykorzystania energii w celu zoptymalizowania opłat związanych z mocą;
 • alarmowanie, tzw. „strażnik mocy” – tworzenie i rozsyłanie do wybranych osób Alarmów w przypadku przekroczeń poboru mocy lub zakładanego zużycia. Informacja o prognozie przekroczenia założonego poziomu mocy zamówionej pozwalana na reakcję i uniknięcie ponoszenia opłat za ponadnormatywny pobór mocy;
 • analiza wskaźnikowa – system pozwala na analizę wskaźnikową zużycia energii, poprzez definiowanie wskaźników wyniku energetycznego, mierzących efektywność wykorzystania energii, oraz ich wizualizację na wykresach.;
 • elastyczny model opłat – klient ponosi opłatę miesięczną opłatę abonamentową za faktyczne wykorzystanie platformy. Klient nie musi inwestować środków finansowych w utworzenie własnej infrastruktury IT;
 • system w chmurze – system jest udostępniony za pomocą chmury Azure i nie zajmuje zasobów klienta. Klient nie musi angażować własnych środków w infrastrukturę informatyczną. Wystarczy komputer z przeglądarką internetową; 
 • zaawansowana analiza – w zależności od potrzeb klienta możliwe jest wdrożenie dodatkowych funkcjonalności wykonujących niestandardowe analizy na podstawie zebranych danych, na przykład związanych z wykrywaniem niestandardowego zużycia;
 • wymiana danych – poprzez dedykowane API istnieje możliwość wymiany danych z innymi systemami informatycznymi. 
 • źródła danych pomiarowych – źródłem danych pomiarowych, które są liczniki energii elektrycznej, ciepła, gazu i wody. Zapewniamy wsparcie dla liczników różnych producentów, m.in. Pozyton, Landis+Gyr, Elster, Apator, Itron, Schneider Electric, F&F, Common, Plum; 
 • liczniki – system zapewnia komunikację z licznikami za pomocą różnych protokołów protokołów: DLMS, IEC, MODBUS, M-Bus; 
 • przepływ danych – urządzenie odczytowe pobiera dane dotyczące zużycia energii z licznika energii i innych liczników, do których system ma dostęp. Urządzenie może również pobierać dane z systemów PLC, ERP lub innych systemów pomiarowych udostępniających dane dotyczące czynników wpływających na zużycie energii. Dane przesyłane są do systemu za pomocą istniejącej infrastruktury teleinformatycznej, bezprzewodowo za pomocą sieci komórkowej lub istniejących sieci informatycznych. System gromadzi dane, agreguje i analizuje wykrywając anomalie w normalnym wykorzystaniu energii i alarmując odpowiedni personel u odbiorcy energii lub wysyłając instrukcje wyłączenia do sprzężonego systemu PLC u odbiorcy (strażnik mocy, alarmy). System pozwala upoważnionym pracownikom odbiorcy energii na dostęp do zgromadzonych w systemie danych poprzez przejrzysty interfejs użytkownika. Użytkownicy mogą przeglądać dane historyczne, tworzyć modele i prognozy zużycia energii, analizować taryfy i prowadzić analizę porównawczą efektywności wykorzystania energii. Modele i prognozy stworzone przed użytkowników lub opiekunów odbiorcy energii mogą być wykorzystywane do aktualizacji zamówionego wolumenu energii lub mocy. 

Dla kogo?

dla Zakładów Przemysłowych: 

 • stała kontrola nad zużyciem 
 • wykazanie oszczędności – raporty do audytu efektywności energetycznej i audytu energetycznego przedsiębiorstw 
 • możliwość szybkiego reagowania na polecenia Operatora Systemu Przesyłowego (PSE), w tym brania udziału w mechanizmie tzw. negawatów (Redukcja Mocy) 
 • bardziej efektywne zakupy energii 

dla Samorządów: 

 • spełnienie wymagań ustawy o efektywności energetycznej 

dla Zarządzających budynkami: 

 • bieżąca kontrola na zużyciem mediów,
 • przenoszenie najlepszych praktyk między obiektami,
 • benchmark wewnętrzny,

dla Usługodawców: 

 • narzędzie przyspieszające pracę audytora,
 • przygotowywanie analiz i analizę pomiarów. 

Zapraszamy do kontaktu

Skontaktuj się z nami już dziś, abyśmy mogli omówić Twoje potrzeby i zaproponować najlepsze rozwiązanie dostosowane do Twoich wymagań.

Zadzwoń lub napisz do nas korzystając z formularza obok, a nasz specjalista odpowie na wszystkie Twoje pytania oraz pomoże Ci w osiągnięciu planowanych celów.

Subscribe for the updates!

Skip to content