Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Energetická auditace pro akci 3.1 – Ekologický úvěr FENG

Již 13. června začíná přijímání žádostí pro akci 3.1 – Ekologický úvěr. Jeho cílem je podpora firem při transformaci s cílem zvýšit jejich energetickou účinnost prostřednictvím modernizace infrastruktury. Ekologický úvěr je poskytován k podpoře projektů zaměřených na zlepšení energetické účinnosti, jako je tepelná modernizace budov, modernizace výrobních procesů nebo investice do obnovitelných zdrojů energie.

Důležité!

Dotace získaná ve formě ekologického úvěru slouží k financování projektu, jehož návrh byl vypracován na základě předchozí auditace. V důsledku investice je nezbytné dosáhnout alespoň 30% úspory primární energie ve srovnání s oblastí, která spadá do rozsahu plánovaných projektů.

Naše firma nabízí provedení energetické auditace v souladu s požadavky příslušných norem a právních předpisů. Auditace je prováděna kvalifikovanými osobami s využitím vysoce kvalitního vybavení. Zpráva z auditu obsahuje analýzu optimalizací spolu s nezbytnými výpočty a popisy potvrzujícími možné dosažitelné úspory primární a konečné energie v souladu s dokumentací výzvy.

Podrobný popis priorit operačního programu Evropské fondy pro moderní ekonomiku lze najít zde: SZOP_FENG_001.pdf (poir.gov.pl) Nabízíme možnost kontaktu.

Subscribe for the updates!

Skip to content