Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Energetická auditace budovy – dotace z programu Čistý vzduch


Chcete zjistit, jaké změny ve vaší budově přinesou největší výhody a zároveň získat vyšší finanční podporu pro výměnu zdroje tepla a/nebo termomodernizaci z programu Čistý vzduch? Zveme vás, abyste využili našich služeb. Nabízíme provádění energetické auditace budovy, díky které se dozvíte, jak rychle se vrátí náklady na jednotlivé modernizace a zároveň zvýšíte maximální úroveň finanční podpory až o 20 000 až 25 000 Kč.

Náklady na provedení auditu jsou také kvalifikované náklady a nejsou zahrnuty do uvedeného limitu.

Energetická auditace budovy má za cíl identifikovat ekonomicky opodstatněné termomodernizační projekty. Naše energetické audity budov budou založeny na poskytnutých údajích a informacích o budově od objednavatele.

V rámci auditu bude vypracován technický popis základních prvků budovy, provedeno hodnocení současného stavu budovy a analyzovány vybrané možnosti vylepšení a termomodernizačních opatření. Na základě provedených prací připravíme zprávu z energetické auditace budovy, která splní stanovené cíle a požadavky, včetně požadavků zákona ze dne 21. listopadu 2008 o podpoře termomodernizace a renovace a o centrální evidenci emisí budov.

Provedeme také identifikaci opatření, která mohou být podniknuta objednavatelem pro získání energetického certifikátu (tzv. bílých certifikátů), které je oprávněn vydávat předseda Energetického regulačního úřadu, a z nich vyplývající majetková práva jsou obchodovatelná a představují komoditu obchodovatelnou na Energetické burze (TGE).

Navíc nabízíme pomoc při přípravě žádosti o finanční podporu a informační podporu žadatelům při vysvětlování chyb nebo nesrovnalostí v technické dokumentaci.

Subscribe for the updates!

Skip to content