Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Audyt efektywności energetycznej

Audyt efektywności energetycznej to kluczowe narzędzie, które pozwala ocenić korzyści energetyczne i ekonomiczne płynące z różnych wariantów planowanego przedsięwzięcia, oparte na podstawie szczegółowej analizy zużycia energii oraz oceny stanu technicznego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji.  

Efektywność energetyczna to stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, w typowych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji, do ilości zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, niezbędnej do uzyskania tego efektu.

W kontekście inwestycji mających na celu redukcję zużycia energii, istnieje możliwość pozyskania świadectw efektywności energetycznej, znanych jako „białe certyfikaty”. Białe certyfikaty mogą być sprzedane na Towarowej Giełdzie Energii, co stanowi interesujące źródło potencjalnego zysku dla podmiotów zobowiązanych do ich umarzania.

Świadectwo efektywności energetycznej, czyli biały certyfikat, to potwierdzenie osiągnięcia określonej redukcji zużycia energii. Ich wartość zależy od rodzaju i skali inwestycji, wahając się od kilkudziesięciu tysięcy do nawet kilku milionów złotych. Pozyskane certyfikaty można spieniężyć na podobnej zasadzie jak certyfikaty o innych kolorach, co stanowi dodatkową premię ponad oszczędności wynikające z niższej konsumpcji energii.

System “białych certyfikatów” jest istotnym narzędziem wspierającym efektywność energetyczną. Obecnie reguluje go Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, nakładając na określone podmioty obowiązek umorzenia określonej ilości tych certyfikatów, w sytuacji, gdy nie mają możliwości wykazania oszczędności energii finalnej w ustawowej wysokości lub uiszczenia odpowiedniej opłaty zastępczej. Zobligowane podmioty mogą pozyskać białe certyfikaty poprzez realizację działań poprawiających efektywność energetyczną lub kupić je na Towarowej Giełdzie Energii. To nie tylko sposób na zwiększenie świadomości ekologicznej, ale także okazja do generowania dodatkowych korzyści finansowych.

Procedura „białych certyfikatów” z EnMS Polska:

Od 2011 roku wspieramy klientów w procesie pozyskiwania białych certyfikatów, osiągając blisko 100% skuteczności. Umożliwiamy klientom identyfikację planowanych przedsięwzięć, wykonanie audytów efektywności energetycznej, złożenie wniosków o certyfikaty i sprzedaż uzyskanych świadectw efektywności energetycznej. Działamy kompleksowo, wspierając klientów na każdym etapie realizacji projektów poprawy efektywności energetycznej.

Schemat działania:

  1. Identyfikacja i wybór przedsięwzięć planowanych, które chcą Państwo dofinansować poprzez udział w systemie białych certyfikatów – Identyfikacja przedsięwzięć może nastąpić np. w ramach audytu energetycznego przedsiębiorstwa.
  2. Wykonanie audytu/-ów efektywności energetycznej.
  3. Złożenie w Urzędzie Regulacji Energetyki wniosku o wydanie białych certyfikatów.
  4. Otrzymanie Świadectw/-a efektywności energetycznej i ich/ jego sprzedaż. Równolegle – Realizacja przedsięwzięcia zgłoszonego jako planowane, dla którego zostało wydane świadectwo efektywności energetycznej (biały certyfikat).

Skontaktuj się z nami już dziś, abyśmy mogli omówić Twoje potrzeby i zaproponować najlepsze rozwiązanie dostosowane do Twoich wymagań.

Zadzwoń lub napisz do nas korzystając z formularza obok, a nasz specjalista odpowie na wszystkie Twoje pytania oraz pomoże Ci w osiągnięciu planowanych celów.

Subscribe for the updates!

Skip to content