Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Audyt Energetyczny Przedsiębiorstwa

Zapraszamy do skorzystania z naszych profesjonalnych usług w zakresie audytu energetycznego przedsiębiorstw! W świetle dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE oraz Ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, większe przedsiębiorstwa mają obowiązek przeprowadzania audytów energetycznych co 4 lata.


Audyt energetyczny przedsiębiorstwa wg wymagań Ustawy z dn. 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej to procedura, której celem jest:

  • uzyskanie odpowiedniej wiedzy o zużyciu energii przez budynki lub zespoły budynków, instalacje przemysłowe oraz w transporcie,
  • określenie, w jaki sposób i w jakiej ilości jest możliwe uzyskanie opłacalnej oszczędności energii na podstawie aktualnych, mierzonych i możliwych do zidentyfikowania danych dotyczących zużycia energii oraz w przypadku energii elektrycznej – zapotrzebowania na moc, w oparciu, o ile to możliwe, o analizę kosztową cyklu życia budynku lub zespołu budynków oraz instalacji przemysłowych, a nie na okresie zwrotu nakładów.

Przeprowadza go podmiot niezależny od audytowanego przedsiębiorcy posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie zawodowe w przeprowadzaniu tego rodzaju audytów lub eksperci przedsiębiorcy, pod warunkiem, że nie są bezpośrednio zaangażowani w audytowaną działalność tego przedsiębiorcy – co wyklucza możliwość przeprowadzenia audytu energetycznego danego przedsiębiorstwa przez jego kadrę techniczną.

Należy podkreślić, że nieprzeprowadzenie audytu grozi sankcjami finansowymi. Kara za zaniechanie obowiązku nie może przekroczyć 5% przychodu przedsiębiorstwa z poprzedniego roku podatkowego. Dla przykładu, przedsiębiorstwo z przychodem na poziomie 50 milionów euro może ponieść karę w wysokości nawet kilkunastu milionów złotych.

Jesteśmy gotowi, by profesjonalnie i skutecznie przeprowadzić audyt energetyczny Twojego przedsiębiorstwa. Możesz polegać na naszym doświadczeniu i licznych referencjach od zadowolonych Klientów z różnych branż.

Skontaktuj się z nami już dziś, abyśmy mogli omówić Twoje potrzeby i zaproponować najlepsze rozwiązanie dostosowane do Twoich wymagań.

Zadzwoń lub napisz do nas korzystając z formularza obok, a nasz specjalista odpowie na wszystkie Twoje pytania oraz pomoże Ci w osiągnięciu planowanych celów.


Subscribe for the updates!

Skip to content