Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Audyt Energetyczny dla działań FENX.01.01. Efektywność energetyczna oraz FENX.02.02 Rozwój OZE

Już niedługo dostępne będą środki dofinansowania na rozwój odnawialnych źródeł energii i zwiększenie efektywności energetycznej.

FENX.01.01. Efektywność energetyczna – oferuje nową możliwość wsparcia dla dużych i średnich przedsiębiorstw na poprawę efektywności energetycznej wraz z instalacją OZE.

FENX.02.02 Rozwój OZE – przewiduje wsparcie w ramach budowy, przebudowy, modernizacji i rozbudowy OZE w zakresie wytwarzania biometanu oraz budowę lub rozbudowę OZE w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i/lub ciepła z biogazu.

Programy skierowane są do dużych i średnich przedsiębiorstw, spółdzielni mieszkaniowych oraz zabytkowych budynków użyteczności publicznej

Wysokość i forma dofinansowania: maksymalna wysokość dofinansowania: 85% kosztów kwalifikowanych

Dla przedsiębiorstw:

  • przewidziana alokacja 188 mln zł – nabór potrwa do 12 kwietnia 2024 r.
  • wsparcie może być udzielane w formie pożyczek z częścią dotacyjną (szczegóły nie są jeszcze znane).

Dla spółdzielni mieszkaniowych i administracji publicznej:

  • w zabytkowych budynkach użyteczności publicznej (wraz z instalacją OZE), przewidziana alokacja to 500 mln zł – nabór potrwa do 29 marca 2024 r.
  • w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych (wraz z instalacją OZE), przewidziana alokacja to 517 mln zł – nabór potrwa do 12 kwietnia 2024 r.
  • wsparcie może być udzielane w formie w formie dotacji.

Dodatkowe informacje:

  • nabór wniosków: ogólnopolski
  • zakres inwestycji w odniesieniu do budynków, urządzeń technicznych lub instalacji i procesów technologicznych musi wynikać z audytu energetycznego
  • minimalny próg oszczędności energii pierwotnej, w odniesieniu do działań dotyczących poprawy efektywności energetycznej budynków musi wykazać 30% (z wyjątkiem zabytków).

Na potrzeby ww. dotacji wykonujemy audyt energetyczny, który określi zakres niezbędnych inwestycji.

Po więcej szczegółów dotyczących współpracy zapraszamy do skorzystania z formularza znajdującego się po prawej stronie lub kontaktu z Działem Sprzedaży pod numerem 573 504 333 wew. 102.

Subscribe for the updates!

Skip to content