Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Energetická revize pro akci 3.1 – Ekologický úvěr

Od 13. června začíná přijímání žádostí pro akci 3.1, tj. Ekologický úvěr. Jeho cílem je podporovat firmy při transformaci směrem k větší energetické účinnosti prostřednictvím modernizace infrastruktury. Ekologický úvěr je poskytován k podpoře projektů zaměřených na zlepšení energetické účinnosti, jako je tepelná modernizace budov, modernizace výrobních procesů nebo investice do obnovitelných zdrojů energie.

Důležité!

Dotace získaná ve formě ekologického úvěru slouží k financování projektu, jehož plán byl vypracován na základě předchozí energetické revize. V důsledku investice je nezbytné dosáhnout úspory minimálně 30 % primární energie v souvislosti s oblastí, která spadá do rozsahu plánovaného projektu.

Naše společnost nabízí provedení energetického auditu v souladu s požadavky příslušných norem a právních předpisů. Audit provádějí osoby s odpovídajícími kvalifikacemi a využíváme vysoce kvalitní technické vybavení. Zpráva z auditu obsahuje analýzu optimalizací v souladu s dokumentací výzvy, včetně potřebných výpočtů a popisů, které potvrzují dosažitelné úspory primární a konečné energie.

Podrobný popis priorit operačního programu Evropské fondy pro moderní ekonomiku můžete najít zde: SZOP_FENG_001.pdf (poir.gov.pl) – Podrobný popis priorit operačního programu Evropské fondy pro moderní ekonomiku můžete najít zde: SZOP_FENG_001.pdf (poir.gov.pl)

Subscribe for the updates!

Skip to content