HARMONOGRAM SZKOLEŃ – I PÓŁROCZE 2020

Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem szkoleń otwartych planowanych do realizacji w I półroczu 2020 r.

Szczegółowe informacje o każdym ze szkoleń znajdą Państwo w zakładce Szkolenia https://www.enms.pl/szkolenia/

Każde ze szkoleń może być również realizowane jako szkolenie zamknięte.

Najlepszym potwierdzeniem jakości naszych szkoleń są rekomendacje otrzymane od ich uczestników:

„Szkolenie idealnie przygotowane dla osób chcących zgłębić zagadnienia efektywności energetycznej, kogeneracji i trigeneracji. Profesjonalne podejście prowadzącego oraz profesjonalnie przygotowanie ze strony EnMS Polska”

Jakub Jeznach uczestnik kursu Audyt efektywności energetycznej. Praktyczne aspekty doboru układów kogeneracyjnych.

„Szkolenie prowadzone bardzo profesjonalnie. Pakiet wiedzy merytorycznej popartej praktycznymi przykładami z pewnością pomoże mi w codziennej pracy. Bardzo ciekawe case study …”

Artur Dąbrowski uczestnik kursu Audyt efektywności energetycznej. Praktyczne aspekty doboru układów kogeneracyjnych.

„Szkolenie jest bardzo przydatne i pomocne w racjonalnym zarządzaniu energią w swojej firmie. Wysoki poziom wiedzy prowadzących sprawił, że można było oprócz wiedzy teoretycznej lepiej zrozumieć temat na podstawie różnorodnych przykładów fizycznych i praktycznych. Na pewno w mojej pracy spróbuję wcielić w życie uzyskaną wiedzę.”

Piotr Wróbel uczestnik szkolenia Zarządzanie Energią w przedsiębiorstwie.

„Szkolenie bardzo przydatne i profesjonalnie poprowadzone pod względem merytorycznym jak i praktycznym”

Tadeusz Krzemień uczestnik szkolenia Zarządzanie Energią w Przedsiębiorstwie

Serdecznie zapraszamy do udziału!

HARMONOGRAM SZKOLEŃ – I PÓŁROCZE 2020
Lp. Nazwa szkolenia Czas Terminy Miejsce Informacje o szkoleniu
1. Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie 3 dni 10-12.02.2020 Kraków https://www.enms.pl/szkolenia/zarzadzanie-energia-w-przedsiebiorstwie/

 

18-20.03.2020 Kraków
13-15.05.2020 Kraków
2. Audyt energetyczny przedsiębiorstwa wg wymagań normy PN-EN 16247 3 dni 05-07.02.2020 Kraków https://www.enms.pl/szkolenia/audyt-energetyczny-przedsiebiorstwa-wg-wymagan-normy-pn-en-16247/

 

22-24.04.2020 Kraków
03-05.06.2020 Kraków
3. Wprowadzenie do Systemu Zarządzania Energią wg normy 50001:2018 1 dzień 18.02.2020 Kraków https://www.enms.pl/szkolenia/wprowadzenie-do-systemu-zarzadzania-energia-wedlug-normy-iso-50001/

 

21.04.2020 Kraków
23.06.2020 Kraków
4.

 

 

 

 

Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Energią wg ISO 50001 2 dni 05-06.03.2020 Kraków https://www.enms.pl/szkolenia/audytor-wewnetrzny-systemu-zarzadzania-energia-wedlug-iso-50001/

 

21-22.05.2020 Kraków
5. System Zarządzania Energią wg normy ISO 50001 w praktyce 2 dni 24-25.03.2020 Kraków https://www.enms.pl/szkolenia/system-zarzadzania-energia-wedlug-iso-50001-w-praktyce/

 

26-27.05.2020 Kraków
6. Audytor efektywności energetycznej 2 dni 20-21.02.2020 Kraków https://www.enms.pl/szkolenia/audytor-efektywnosci-energetycznej/

 

16-17.04.2020 Kraków
18-19.06.2020 Kraków
7. Audytor energetyczny/ Audytor efektywności energetycznej 6 dni

(3 x 2)

I zjazd:

12-13.03.2020

II zjazd:

26-27.03.2020

III zjazd:

02-03.04.2020

Kraków https://www.enms.pl/szkolenia/audytor-energetyczny-audytor-efektywnosci-energetycznej/

 

8. Audyt Urządzeń i Instalacji Elektroenergetycznych – Metodyka Obliczania Oszczędności Energii 2 dni 16-17.03.2020 Kraków https://www.enms.pl/szkolenia/audyt-efektywnosci-energetycznej-urzadzen-instalacji-elektroenergetycznych-metodyka-obliczania-oszczednosci-energii/

 

16-17.06.2020 Kraków
9. Audyt efektywności energetycznej. Praktyczne aspekty doboru układów kogeneracyjnych 4 dni I Zjazd:

7-8.05.2020

II Zjazd:

19-20.05.2020

Kraków https://www.enms.pl/szkolenia/audyt-efektywnosci-energetycznej-praktyczne-aspekty-doboru-ukladow-kogeneracyjnych/

 

ENMS POLSKA LAUREATEM PODKARPACKIEJ NAGRODY GOSPODARCZEJ

Z przyjemnością oraz dumą dzielimy się z Wami informacją, iż po raz kolejny zostaliśmy nagrodzeni tytułem laureata w konkursie „Podkarpacka Nagroda Gospodarcza”. W tym roku Kapituła konkursu przyznała statuetkę dla kolejnej z naszych usług – Wdrożenie systemu zarządzania energią według normy ISO 50001.
Statuetka ta jest dla nas nagrodą za wykonaną dotychczas pracę oraz motywacją do dalszego rozwoju. Jest też dla nas potwierdzeniem zaufania jakim obdarzyli nas nasi Klienci oraz Partnerzy biznesowi, którym chcielibyśmy serdecznie podziękować. To dzięki wysokiej ocenie jakości realizowanych przez nas usług możemy cieszyć się tegorocznym sukcesem.

Outsourcing dziś i jutro

Już dziś o godz. 11:00 zapraszamy na webinarium “Harvard Business Review Polska”, które współtworzymy.
Zapisy: http://bit.ly/2Pe1IPE.

Dowiedz się więcej o outsourcingu procesów biznesowych (BPO) i wdrażaj skuteczne zmiany do strategii organizacji!

Outsourcing zarządzania energią

W dobie zmieniających się przepisów prawa, wzrostu cen energii elektrycznej oraz cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla coraz więcej przedsiębiorstw szuka możliwości ograniczenia kosztów energii. Jest to możliwe m.in. dzięki optymalizacji zużycia i wykorzystania energii w przedsiębiorstwie. Tutaj z pomocą przychodzą partnerzy posiadający szeroką wiedzę, doświadczenie oraz zaplecze niezbędne do skutecznego zarządzania energią w przedsiębiorstwie.

W artykule opublikowanym w najnowszym wydaniu Harvard Business Review Polska przedstawiamy korzyści wynikające z kompleksowego outsourcingu zarządzania energią oraz narzędzia, dzięki którym partner jakim jest EnMS Polska pomaga przedsiębiorstwom w podnoszeniu efektywności energetycznej.

Zachęcamy do lektury.

TAŃSZA ENERGIA DZIĘKI OUTSOURCINGOWI

Harvard Business Review Polska, październik 2019

XVI Targi Energii

W dniach 26-27 września 2019 r. w podwarszawskiej Jachrance odbyła się kolejna edycja Targów Energii. To coroczne wydarzenie, organizowane przez Izbę Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii oraz Towarzystwo Obrotu Energią stanowi miejsce spotkania wszystkich podmiotów uczestniczących w krajowym rynku energii.

Targi otworzyli Henryk Kaliś – Prezes Zarządu IEPiOE oraz Piotr Adamczak – Prezes Rady Zarządzającej TOE a wśród tegorocznych prelegentów znaleźli się przedstawiciele Ministerstwa Energii, PSE S.A., TGE S.A., ARE S.A., Zarządcy Rozliczeń S.A., IRGiT S.A., Esysco Sp. z o.o. oraz FOEEiG.

Wzorem poprzednich lat, na formułę targów złożyły się: tzw. handlowy parkiet targowy, umożliwiający zapoznanie się z ofertami sprzedawców energii elektrycznej, części seminaryjne oraz panele dyskusyjne, w których udział wzięli zaproszeni goście, a wśród nich w roli eksperta Marcin Trojnacki – Prezes EnMS Polska Sp. z o.o.

W trakcie tych dwóch dni poruszono tematy dotyczące m.in. regulacji prawnych realizujących stabilizację cen energii elektrycznej w bieżącym roku oraz ich wpływu na uczestników rynku, aktualnej sytuacji elektroenergetyki oraz wpływających na nią zmian na europejskim rynku energii elektrycznej, zmian na rynku giełdowym w Polsce oraz optymalizacji systemu zabezpieczeń. Omówiono także kluczowe mechanizmy rozwoju systemów wsparcia OZE, kogeneracji i efektywności energetycznej oraz konkurencyjności rynku energii elektrycznej dla polskiego odbiorcy przemysłowego na tle Państw Unii Europejskiej.

Źródło zdjęć: http://www.targienergii.pl/

 

Nowe Zapytania Ofertowe

Szanowni Państwo,

EnMS Polska sp. z o.o. w ramach inwestycji pod nazwą „Budowa budynku usługowo-mieszkalnego, budowa miejsc parkingowych na działce ewid. 1239/17 położonej w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec” do projektu pt.: „Centrum Badawczo-Rozwojowe na potrzeby badań innowacyjnego urządzenia regulacyjnego węzłów cieplnych bezpośrednich” nr POIR.02.01.00-00-0045/18 poszukuje osób zainteresowanych wykonaniem :

  1. instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej i klimatyzacji, oraz
  2. instalacji wodno-kanalizacyjnych wewnętrznych i przyłącza wodociągowego oraz instalacji C.O.

Zapraszamy Państwa do składania ofert tutaj

Izolacja zaworów przemysłowych

Myśląc o przedsięwzięciach służących poprawie efektywności energetycznej w obiektach, w których występują procesy technologiczne lub transportowane są czynniki wysokotemperaturowe, ograniczenie strat ciepła instalacji przemysłowych poprzez zastosowanie izolacji na instalacji jest trafnym wyborem. Co jest przyczyną słuszności takiej decyzji? Otóż transport energii jest niezwykle kosztowny a jednostkowe straty energii w zależności od średnicy rurociągów oraz różnicy temperatur pomiędzy czynnikiem transportowanym i otoczeniem mogą sięgać nawet 90 W/m. Koszt ten może zostać znacznie ograniczony dzięki zastosowaniu materiałów izolacyjnych.

Straty Energii – Straty Finansowe.

Podczas realizacji inwestycji, jaką jest izolacja rurociągów, armatura przemysłowa jest zazwyczaj pomijana, to właśnie miejsce jest jednak najczęstszą przyczyną występowania strat energetycznych. Problem ten został zauważony i opisany przez naszych zachodnich sąsiadów. Opis strat występujących na nieizolowanej armaturze przemysłowej natrafiamy w literaturze niemieckiej. W normie VDI 4610 wymieniono klasy efektywności energetycznej dla izolacji instalacji technicznych, które przedstawione zostały  poniżej. Analizując rysunek 1 łatwo zauważyć, że izolując jedynie rurociągi instalacji technicznych znajdujemy się w obszarze klasy efektywności energetycznej E.

Rysunek 1 Klasy efektywności energetycznej instalacji przemysłowych [rys: http://www.fiw-muenchen.de/042012_studie.php]

Zastosowanie izolacji powinno znajdować uzasadnienie w rachunku ekonomicznym co potwierdza wykonanie audytu efektywności energetycznej. Podczas tego zadania audytor wskazuje optymalne rozwiązanie uwzględniające koszty strat energii cieplnej i koszty inwestycji związanych z wykonaniem izolacji. O ile sposób wyliczenia oszczędności energii wynikających z zastosowania izolacji rurociągów instalacji jest powszechnie znany i nie podlega wątpliwości, o tyle w przypadku izolacji pozostałych elementów armatury przemysłowej sytuacja jest już nieco bardziej skomplikowana.

Gdzie szukać rozwiązań?

Odpowiedzi na pytanie „Jakie będą oszczędności energii w przypadku izolacji zaworów instalacji przemysłowych?” w pierwszej kolejności szukać należy w międzynarodowej normie PN-EN ISO 12241 „Izolacja cieplna wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych. Zasady obliczania.” Na wskazaną powyżej normę, powołuje się większość firm zajmujących się izolowaniem instalacji przemysłowych, tu wątpliwości nie ma i wybór wydaje się oczywisty. W normie PN-EN ISO 12241 szczegółowo opisano metody obliczenia przenoszenia ciepła, wykorzystywane podczas obliczeń strat ciepła występujących na rurociągach. Temat występowania mostków cieplnych w izolacji rur nie został w niej jednak przedstawiony wyczerpująco. Ponadtoj normie nie przedstawiono precyzyjnego sposobu określania długości ekwiwalentnej dla armatury przemysłowej. Norma określa długość ekwiwalentną dla „mostków cieplnych” związanych z instalacją dotyczącą jedynie kołnierzy dla zakresów ciśnienia od PN 25 do PN 100.

Zespół audytorski EnMS Polska wskazówki odnalazł w amerykańskich normach. Ich zapisy pozwalają na określenie parametrów zaworów w zależności od ciśnienia transportowanego czynnika. W normach znajdziemy również informacje o tym,  jak czynniki zewnętrzne takie jak np. wiatr wpływają na wymianę ciepła pomiędzy transportowanym czynnikiem a otoczeniem.

Pamiętaj, że izolując armaturę przemysłową możesz ograniczyć straty energii o co najmniej 70%. Wyniki te potwierdzone zostały wielokrotnie przez nasz zespół audytorski.

Jeżeli chcesz przekonać się o słuszności naszych stwierdzeń, szukasz oszczędności w połączeniu z optymalizacją procesów w swojej organizacji  skontaktuj się z jednym z naszych 4 biur – zapraszamy do współpracy!

Literatura:

  1. Plutecki, P. Sattler, K. Ryszczyk, E. Krupa, P. Gajewski, Wzrost efektywności energetycznej instalacji przemysłowych dzięki poprawie izolacyjności, Przedruk artykułu miesięcznika IZOLACJE, nr. 9/2015.
  2. PN-EN ISO 12241 Izolacja cieplna wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych. Zasady obliczania.
  3. Parczewski, „Efektywność energetyczna w wybranych krajach UE, USA oraz w Polsce (trendy zmian, mechanizmy i instrumenty polityki)”, monografia Instytutu Energetyki – Instytut Badawczy, Warszawa 2014.
  4. VDI 4610 Blatt 1 Energieeffienz betriebsechnischer Anlagen Warme- und Kalteschutz

Nowe Zapytania Ofertowe

Szanowni Państwo,

EnMS Polska sp. z o.o. w ramach inwestycji pod nazwą „Budowa budynku usługowo-mieszkalnego, budowa miejsc parkingowych na działce ewid. 1239/17 położonej w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec” do projektu pt.: „Centrum Badawczo-Rozwojowe na potrzeby badań innowacyjnego urządzenia regulacyjnego węzłów cieplnych bezpośrednich” nr POIR.02.01.00-00-0045/18 poszukuje osób zainteresowanych wykonaniem ścian parteru i I piętra, stropu nad parterem wraz ze schodami żelbetowymi oraz stropu nad I piętrem dla budynku usługowego.

Zapraszamy Państwa do składania ofert tutaj

Harmonogram Szkoleń Otwartych I Półrocze 2019

Informujemy iż zatwierdzony został harmonogram szkoleń otwartych planowanych do realizacji w I półroczu 2019 r.

Szczegółowe informacje o każdym z naszych szkoleń znajdą Państwo w zakładce Szkolenia https://www.enms.pl/szkolenia/

Najlepszym potwierdzeniem naszych usług są Państwa opinie:

 

„szkolenie było bardzo przydatne pod względem pozyskania informacji praktycznych i teoretycznych. Prowadzone w formule otwartej pozwala na dyskusje i rozwiewanie wątpliwości. Otwartość prowadzącego na zadawane pytania”

Piotr Kamiński uczestnik kursu Audyt efektywności energetycznej. Praktyczne aspekty doboru układów kogeneracyjnych.

 

„szkolenie idealnie przygotowane dla osób chcących zgłębić zagadnienia efektywności energetycznej, kogeneracji i trigeneracji. Profesjonalne podejście prowadzącego oraz profesjonalnie przygotowanie ze strony EnMS Polska”

Jakub Jeznach uczestnik kursu Audyt efektywności energetycznej. Praktyczne aspekty doboru układów kogeneracyjnych.

 

„szkolenie jest bardzo przydatne i pomocne w racjonalnym zarządzaniu energią w swojej firmie. Wysoki poziom wiedzy prowadzących sprawił, że można było oprócz wiedzy teoretycznej lepiej zrozumieć temat na podstawie różnorodnych przykładów fizycznych i praktycznych. Na pewno w mojej pracy spróbuję wcielić w życie uzyskaną wiedzę.”

Piotr Wróbel uczestnik szkolenia Zarządzanie Energią w przedsiębiorstwie.

 

„szkolenie prowadzone bardzo profesjonalnie. Pakiet wiedzy merytorycznej popartej praktycznymi przykładami z pewnością pomoże mi w codziennej pracy. Bardzo ciekawe case study …”

Artur Dąbrowski uczestnik kursu Audyt efektywności energetycznej. Praktyczne aspekty doboru układów kogeneracyjnych.

 

„szkolenie bardzo przydatne i profesjonalnie poprowadzone pod względem merytorycznym jak i praktycznym”

Tadeusz Krzemień uczestnik szkolenia Zarządzanie Energią w Przedsiębiorstwie

 

Serdecznie zapraszamy do udziału

 

Lp. Nazwa szkolenia Warszawa Mielec Kraków Strona
1. Wymagania ustawy o efektywności energetycznej: audyt energetyczny przedsiębiorstwa, mechanizm pozyskiwania białych certyfikatów

 

Czas trwania – 1 dzień

11.03.2019

10.06.2019

11.02.2019

13.05.2019

28.01.2019

08.04.2019

https://www.enms.pl/szkolenia/wymagania-ustawy-o-efektywnosci-energetycznej-audyt-energetyczny-przedsiebiorstwa-mechanizm-pozyskiwania-bialych-certyfikatow/
2. Audyt energetyczny przedsiębiorstwa wg wymagań normy PN-EN 16247

 

Czas trwania – 3 dni

20-22.02.2019

29-31.05.2019

27-29.03.2019

26-28.06.2019

14-16.01.2019

24-26.04.2019

https://www.enms.pl/szkolenia/audyt-energetyczny-przedsiebiorstwa-wg-wymagan-normy-pn-en-16247/
3. Auditor wewnętrzny systemu zarządzania energią wg ISO 50001

 

Czas trwania – 2 dni

12-13.03.2019

11-12.06.2019

12-13.02.2019

14-15.05.2019

9-10.04.2019 https://www.enms.pl/szkolenia/audytor-wewnetrzny-systemu-zarzadzania-energia-wedlug-iso-50001/
4. Audytor efektywności energetycznej

 

Czas trwania – 2 dni

22-23.01.2019

16-17.04.2019

18-19.02.2019

21-22.05.2019

19-20.03.2019

18-19.06.2019

https://www.enms.pl/szkolenia/audytor-efektywnosci-energetycznej/
5. Audytor energetyczny/ Audytor efektywności energetycznej

 

 

Czas trwania – 6 dni

I zjazd
9-10.05.2019II zjazd
16-17.05.2019III zjazd
23-24.05.2019
I zjazd
24-25.01.2019II zjazd
31.01-01.02.2019III zjazd
7-8.02.2019
I zjazd
7-8.03.2019II zjazd
14-15.03.2019III zjazd
21-22.03.2019
https://www.enms.pl/szkolenia/audytor-energetyczny-audytor-efektywnosci-energetycznej/
6. System Zarządzania Energią wg normy ISO 50001 w praktyce

 

Czas trwania – 2 dni

25-26.02.2019

24-25.06.2019

29-30.01.2019

29-30.04.2019

https://www.enms.pl/szkolenia/system-zarzadzania-energia-wedlug-iso-50001-w-praktyce/
7. Wprowadzenie do Systemu Zarządzania Energią wg normy ISO 50001

 

Czas trwania – 1 dzień

21-01-2019 14.02.2018

17.06.2019

18.03.2019

20.05.2019

https://www.enms.pl/szkolenia/wprowadzenie-do-systemu-zarzadzania-energia-wedlug-normy-iso-50001/
8. Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie

 

Czas trwania – 3 dni

4-6.03.2019

3-5.06.2019

7-9.01.2019

1-3.04.2019

4-6.02.2019

6-8.05.2019

https://www.enms.pl/szkolenia/zarzadzanie-energia-w-przedsiebiorstwie/
9. Audyt efektywności energetycznej urządzeń i instalacji elektroenergetycznych – metodyka obliczania oszczędności energii

 

Czas trwania – 2 dni

25-26.03.2019

27-28.05.2019

27-28.02.2019

15-16.04.2019

https://www.enms.pl/szkolenia/audyt-efektywnosci-energetycznej-urzadzen-instalacji-elektroenergetycznych-metodyka-obliczania-oszczednosci-energii/
10 Audyt Efektywności energetycznej. Praktyczne aspekty doboru układów kogeneracyjnych.

 

Czas trwania – 4 dni

I zjazd 4-5.04.2019

II zjazd 11-12.04.2019

I zjazd
10-11.01.2019II zjazd
17-18.01.2019 

I zjazd
 6-7.06.2019

II zjazd
13-14.06.2019

https://www.enms.pl/szkolenia/audyt-efektywnosci-energetycznej-praktyczne-aspekty-doboru-ukladow-kogeneracyjnych/

 

Ruszył nabór wniosków w programie „CZYSTE POWIETRZE”

Ministerstwo Ochrony Środowiska zachęca mieszkańców Polski do działań ograniczających emisję szkodliwych dla zdrowia i środowiska zanieczyszczeń powietrza.

W ramach programu został przygotowany program priorytetowy Czyste Powietrze, dzięki któremu właściciele domów jednorodzinnych mogą ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację budynków. Beneficjentami programu mogą być osoby fizyczne posiadające prawo własności lub będące współwłaścicielami budynku.

Program będzie realizowany w latach 2018-2029. Jego budżet opiewa na 103 mld złotych, z czego finansowanie w formie dotacji to 63,3 mld zł, a w formie pożyczek zwrotnych 39,7 mld zł. Wysokość dofinansowania w przypadku dotacji wahać się będzie od 40 do 90 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji, zależności od dochodu na osobę w gospodarstwie domowym. Dofinansowanie będzie można uzyskać m.in. na wymianę starego, wysoko-emisyjnego kotła grzewczego, ocieplenie domu, wymianę okien, czy instalację odnawialnych źródeł energii.

Program priorytetowy koncentruje się na termomodernizacji oraz efektywnym zarządzaniu energią w gospodarstwach domowych, co pozwoli zmniejszyć ilość zużywanej energii cieplnej i wygenerować oszczędności finansowe. Realizacja programu przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego, dzięki ograniczeniu emisji pyłów, gazów cieplarnianych i innych szkodliwych substancji.

W całym kraju w poszczególnych gminach trwa cykl spotkań dotyczący realizacji Programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. Podczas spotkań edukacyjnych przedstawiciele resortu informują, jak prawidłowo ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację budynku oraz wymianę przestarzałych źródeł ciepła.

Osoby zainteresowane mogą składać wnioski wypełnione elektronicznie lub papierowo do właściwych terytorialnie Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.