,

HARMONOGRAM SZKOLEŃ W II PÓŁROCZU 2022

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych w II półroczu 2022 r.

 1. Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie – 26-27.10.2022 r.
 2. Wprowadzenie do Systemu Zarządzania Energią – 15.09.2022 r.
 3. Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Energią – 07-08.12.2022 r.
 4. Audytor efektywności energetycznej: 01-02.12.2022 r.
 5. Audyt urządzeń i instalacji elektroenergetycznych – Metodyka obliczania oszczędności energii: 23-24.11.2022 r.

Szczegółowe informacje o każdym ze szkoleń znajdą Państwo w zakładce Szkolenia https://www.enms.pl/szkolenia

Serdecznie zapraszamy!

,

Zapraszamy do Rzeszowa na studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie energią!

Kierunek „Zarządzanie energią” został uruchomiony przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie we współpracy z EnMS Polska i TÜV NORD. Serdecznie zapraszamy wszystkich chcących nabyć praktyczną wiedzę w tym zakresie lub poszerzyć/ usystematyzować tę już posiadaną! Szczegóły na stronie Uczelni.

https://podyplomowe.wsiz.pl/studia…/zarzadzanie-energia/

,

HARMONOGRAM SZKOLEŃ W I. PÓŁROCZU 2022

Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem szkoleń planowanych do realizacji w I półroczu 2022 r.

 • Audyt energetyczny przedsiębiorstwa wg wymagań normy PN-EN 16247: 23-25.03.2022 r.
 • Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie: 23-25.02.2022 r., 06-08.04.2022 r.
 • Audytor efektywności energetycznej: 10-11.03.2022 r., 19-20.05.2022 r.
 • Wprowadzenie do Systemu Zarządzania Energią według normy ISO 50001: 03.2022 r., 24.05.2022 r.
 • Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Energią wg ISO 50001: 26-27.04.2022 r.
 • System Zarządzania Energią według ISO 50001 w praktyce: 09-10.06.2022 r.
 • Audyt energetyczny budynku. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku: I zjazd: 03-04.03.2022 r.; II zjazd: 17-18.03.2022 r.
 • Audyt urządzeń i instalacji elektroenergetycznych – metodyka obliczania oszczędności energii: 11-12.05.2022 r.

Szczegółowe informacje o każdym ze szkoleń znajdą Państwo w zakładce Szkolenia https://www.enms.pl/szkolenia/

Serdecznie zapraszamy do udziału!

,

HARMONOGRAM SZKOLEŃ – I PÓŁROCZE 2021

Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem szkoleń planowanych do realizacji w I półroczu 2021 r.

 1. Audyt energetyczny przedsiębiorstwa wg wymagań normy PN-EN 16247: 14-16.04.2021 r.
 2. Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie: 21-23.04.2021 r.
 3. Audytor efektywności energetycznej: 27-28.04.2021 r.
 4. Wprowadzenie do Systemu Zarządzania Energią według normy ISO 50001: 11.05.2021 r.
 5. Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Energią wg ISO 50001: 13-14.05.2021 r.
 6. System Zarządzania Energią według ISO 50001 w praktyce: 19-21.05.2021 r.
 7. Audytor energetyczny/ Audytor efektywności energetycznej: I zjazd: 24-25.06.2021 r; II zjazd: 01-02.07.2021 r.; III zjazd: 08-09.2021 r.
 8. Audyt urządzeń i instalacji elektroenergetycznych – metodyka obliczania oszczędności energii: 25-26.05.2021 r.

Szczegółowe informacje o każdym ze szkoleń znajdą Państwo w zakładce Szkolenia https://www.enms.pl/szkolenia/

Serdecznie zapraszamy do udziału!

EnMS Polska laureatem nagrody „Podkarpackiej Nagrody Gospodarczej”

 

 

 

Z przyjemnością oraz dumą Was informujemy, iż po raz kolejny zostaliśmy nagrodzeni tytułem laureata w konkursie „Podkarpacka Nagroda Gospodarcza”. W tym roku Kapituła konkursu przyznała statuetkę w kategorii „Najlepsza Usługa”  za „Audyt Energetyczny Przedsiębiorstwa Zgodny w Wymaganiami Ustawy z Dn. 20 maja 2016 o Efektywności Energetycznej„.

 

 

Budowa zakończona. Centrum Badawczo Rozwojowe EnMS Polska już działa!

 

 

 

Budowa zakończona. Centrum Badawczo Rozwojowe EnMS Polska już działa! Nasz zespół projektowy rozpoczął realizację agendy badawczej.
Efektem realizacji agendy będzie innowacyjne urządzenie regulacyjne węzłów cieplnych bezpośrednich wykorzystywane do zarządzania zużyciem energii przez obiekty i budynki posiadające przyłącza ciepłownicze bezpośrednie. Urządzenie będzie miało strukturę modułową umożliwiającą zaimplementowanie także w węzłach pośrednich oraz instalacjach wody lodowej.
Tytuł projektu: „Centrum Badawczo-Rozwojowe na potrzeby badań innowacyjnego urządzenia regulacyjnego węzłów cieplnych bezpośrednich”.
Cel projektu: Stworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego na potrzeby badań innowacyjnego urządzenia regulacyjnego węzłów cieplnych bezpośrednich oraz wyposażenie CBR w niezbędne do przeprowadzenia prac B+R urządzenia i aparaturę badawczą.
Wartość projektu: 2 489 520,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 416 800,00 zł

 

 

Audyty mogą zredukować koszty operacyjne

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z najnowszym artykułem Monitora Rynkowego, o ustawowym audycie energetycznym, optymalizacji kosztów pracy oraz poprawie efektywności energetycznej, na którego temat udziela informacji Prezes Zarządu Grupy EnMS Polska Marcin Trojnacki.

 

 

 

,

EnMS Polska Sp. z o.o. uzyskała tytuł Symbol Wsparcia Biznesu 2020

Z radością przekazujemy informację, iż decyzją Kapituły Programu Symbol EnMS Polska Sp. z o.o. uzyskała tytuł Symbol Wsparcia Biznesu 2020 – nagrodę dla tych, którzy zmieniają świat na lepsze. Wyróżnienie to jest dla nas motywacją do dalszego działania w zakresie pomocy przedsiębiorcom w podnoszeniu efektywności energetycznej, a przez to w realnej redukcji kosztów operacyjnych.
Tytuł został przyznany nam przez „Monitor Biznesu”, niezależnego dodatku do „Rzeczpospolitej” i „Monitor Rynkowy”, niezależnego dodatku do „Dziennika Gazety Prawnej.
Serdecznie dziękujemy za wyróżnienie.
,

Grupa EnMS Polska i Evo Group podpisały umowę o partnerstwie strategicznym

Grupa EnMS Polska jest wiodącą na rynku firmą realizującą projekty w zakresie Audytu Energetycznego i Audytu Efektywności Energetycznej, monitorowania zużycia energii oraz wdrażania systemu zarządzania energią. Spółka zrealizowała projekty efektywności energetycznej w największych przedsiębiorstwach w Polsce, liderach swoich branż.

W Grupie funkcjonuje Spółka EnergyBis, która posiada autorski system EnergyBis 4.0. Jest to innowacyjny system informatyczny do monitorowania zużycia i efektywności wykorzystania energii. Unikatowe cechy systemu pozwalają na szybką identyfikację obszarów, w których energia jest wykorzystywana nieefektywnie i podejmowanie uzasadnionych decyzji optymalizacyjnych.

Spółka EnMS Inżynieria realizująca do tej pory ekspertyzy techniczne oraz modernizację urządzeń do projektowania instalacji, realizuje projekt Energy Optima Direct 2.0. System Energy Optima Direct 2.0. to innowacyjne centrum zarządzania relacjami z klientem oraz wykonywania usług. Większość procesów realizujemy w formule direct oraz online, dzięki czemu najlepsi eksperci na rynku realizują usługi optymalizacji energetycznej oraz wykonawstwo instalacyjne i budowlane dla naszych klientów w wyjątkowo atrakcyjnych cenach.

Evosolutions to wiodąca firma w Polsce oferująca specjalistyczne usługi HR i doradczo-szkoleniowe w B2B. Pomaga  średnim i dużym firmom i osiągać ustawowy  6% wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością oraz kompleksowo wspiera zatrudnianie tych osób przeprowadzając pełen onboarding. Zespół firmy  wspiera i odciąża również działy kadr w ewidencji pracy,  zarządzaniu i w aspektach formalno–prawnych. Firma stworzyła innowacyjny model biznesowy w ramach którego, średnie i duże przedsiębiorstwa mogą znacznie ograniczyć lub całkowicie wyeliminować koszty ponoszone z tytułu wpłat na rzecz PFRON zyskując niejako dodatkowe środki inwestycyjne pracowników. Misją firmy Evosolutions jest zlikwidowanie barier społecznych i zawodowych oraz wdrożenie różnorodności kadrowej w organizacjach w myśl hasła: „POMAGAJ I OSZCZĘDZAJ”. Ponadto w ramach Grupy Evo, funkcjonuje spółka EvoEnergy, która świadczy kompleksowe usługi w zakresie energetyki, w szczególności energii odnawialnej.

Mając na uwadze nowatorskie rozwiązanie Evo Group i Grupy EnMS Polska, a także wspólną filozofię prowadzenia biznesu, polegającą na dostarczaniu nowoczesnych i kompleksowych rozwiązań, Spółki postanowiły nawiązać ścisłą współpracę oferując wspólne rozwiązania na rynku. Do 30 września 2020 roku duże przedsiębiorstwa (pow. 250 pracowników) są zobowiązane do przeprowadzenia obowiązkowego Audytu Energetycznego Przedsiębiorstwa, o którym mowa w art.38 ust.2 ustawy z dnia 20 maja 2016r. o efektywności energetycznej (Dz.U. z 2016r poz.831). Dla firm jest to koszt kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych.

Dzięki współpracy Evosolutions i EnMS Polska, firmy te mogą skorzystać z usługi hybrydowej: tj. spełnić ustawowy obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego finansując jego koszt poprzez oszczędności generowane dzięki eliminacji wpłat do PFRON oraz pomóc osobom z niepełnosprawnością  długoterminowo zyskując dodatkowe środki w budżecie, lojalnych i zaangażowanych pracowników oraz lepszy wizerunek firmy na rynku (CSR). Takie rozwiązanie gwarantuje Klientom Audyt Energetyczny realizowany przez czołową firmę na rynku oraz optymalizację kosztów biznesu  w oparciu o innowacyjne rozwiązanie,  sprawdzone w wielu firmach, w tym międzynarodowych. Co istotne, realizacja usługi procesów ze względu na ograniczenia związane z pandemią, realizowana jest w formie direct i online.

Zapraszamy do współpracy.

,

HARMONOGRAM SZKOLEŃ – I PÓŁROCZE 2020

Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem szkoleń otwartych planowanych do realizacji w I półroczu 2020 r.

Szczegółowe informacje o każdym ze szkoleń znajdą Państwo w zakładce Szkolenia https://www.enms.pl/szkolenia/

Każde ze szkoleń może być również realizowane jako szkolenie zamknięte.

Najlepszym potwierdzeniem jakości naszych szkoleń są rekomendacje otrzymane od ich uczestników:

„Szkolenie idealnie przygotowane dla osób chcących zgłębić zagadnienia efektywności energetycznej, kogeneracji i trigeneracji. Profesjonalne podejście prowadzącego oraz profesjonalnie przygotowanie ze strony EnMS Polska”

Jakub Jeznach uczestnik kursu Audyt efektywności energetycznej. Praktyczne aspekty doboru układów kogeneracyjnych.

„Szkolenie prowadzone bardzo profesjonalnie. Pakiet wiedzy merytorycznej popartej praktycznymi przykładami z pewnością pomoże mi w codziennej pracy. Bardzo ciekawe case study …”

Artur Dąbrowski uczestnik kursu Audyt efektywności energetycznej. Praktyczne aspekty doboru układów kogeneracyjnych.

„Szkolenie jest bardzo przydatne i pomocne w racjonalnym zarządzaniu energią w swojej firmie. Wysoki poziom wiedzy prowadzących sprawił, że można było oprócz wiedzy teoretycznej lepiej zrozumieć temat na podstawie różnorodnych przykładów fizycznych i praktycznych. Na pewno w mojej pracy spróbuję wcielić w życie uzyskaną wiedzę.”

Piotr Wróbel uczestnik szkolenia Zarządzanie Energią w przedsiębiorstwie.

„Szkolenie bardzo przydatne i profesjonalnie poprowadzone pod względem merytorycznym jak i praktycznym”

Tadeusz Krzemień uczestnik szkolenia Zarządzanie Energią w Przedsiębiorstwie

Serdecznie zapraszamy do udziału!

HARMONOGRAM SZKOLEŃ – I PÓŁROCZE 2020
Lp. Nazwa szkolenia Czas Terminy Miejsce Informacje o szkoleniu
1. Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie 3 dni 10-12.02.2020 Kraków https://www.enms.pl/szkolenia/zarzadzanie-energia-w-przedsiebiorstwie/

 

18-20.03.2020 Kraków
13-15.05.2020 Kraków
2. Audyt energetyczny przedsiębiorstwa wg wymagań normy PN-EN 16247 3 dni 05-07.02.2020 Kraków https://www.enms.pl/szkolenia/audyt-energetyczny-przedsiebiorstwa-wg-wymagan-normy-pn-en-16247/

 

22-24.04.2020 Kraków
03-05.06.2020 Kraków
3. Wprowadzenie do Systemu Zarządzania Energią wg normy 50001:2018 1 dzień 18.02.2020 Kraków https://www.enms.pl/szkolenia/wprowadzenie-do-systemu-zarzadzania-energia-wedlug-normy-iso-50001/

 

21.04.2020 Kraków
23.06.2020 Kraków
4.

 

 

 

 

Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Energią wg ISO 50001 2 dni 05-06.03.2020 Kraków https://www.enms.pl/szkolenia/audytor-wewnetrzny-systemu-zarzadzania-energia-wedlug-iso-50001/

 

21-22.05.2020 Kraków
5. System Zarządzania Energią wg normy ISO 50001 w praktyce 2 dni 24-25.03.2020 Kraków https://www.enms.pl/szkolenia/system-zarzadzania-energia-wedlug-iso-50001-w-praktyce/

 

26-27.05.2020 Kraków
6. Audytor efektywności energetycznej 2 dni 20-21.02.2020 Kraków https://www.enms.pl/szkolenia/audytor-efektywnosci-energetycznej/

 

16-17.04.2020 Kraków
18-19.06.2020 Kraków
7. Audytor energetyczny/ Audytor efektywności energetycznej 6 dni

(3 x 2)

I zjazd:

12-13.03.2020

II zjazd:

26-27.03.2020

III zjazd:

02-03.04.2020

Kraków https://www.enms.pl/szkolenia/audytor-energetyczny-audytor-efektywnosci-energetycznej/

 

8. Audyt Urządzeń i Instalacji Elektroenergetycznych – Metodyka Obliczania Oszczędności Energii 2 dni 16-17.03.2020 Kraków https://www.enms.pl/szkolenia/audyt-efektywnosci-energetycznej-urzadzen-instalacji-elektroenergetycznych-metodyka-obliczania-oszczednosci-energii/

 

16-17.06.2020 Kraków
9. Audyt efektywności energetycznej. Praktyczne aspekty doboru układów kogeneracyjnych 4 dni I Zjazd:

7-8.05.2020

II Zjazd:

19-20.05.2020

Kraków https://www.enms.pl/szkolenia/audyt-efektywnosci-energetycznej-praktyczne-aspekty-doboru-ukladow-kogeneracyjnych/