Zwiększenie Efektywności Energetycznej Amoniakalnych Układów Chłodniczych

Dwudniowe warsztaty mające na celu zwiększenie świadomości oraz przygotowanie użytkowników i osób nadzorujących pracę instalacji chłodniczej do eksploatowania oraz zarządzania układami w sposób efektywny energetycznie oraz bezpieczny. Zostaną omówione wszystkie komponenty układu chłodniczego z wyjaśnieniem ich budowy, zasady działania oraz ich wpływu na zużycie energii elektrycznej. Uczestnicy wykonają ćwiczenie, którego celem będzie ułożenie z dostępnych komponentów układu chłodniczego mającego spełniać określone założenia, przy możliwie najbardziej efektywnym wykorzystaniu mediów energetycznych.
Podczas warsztatów zostanie przekazana szczegółowa wiedza w jaki sposób utrzymać instalację chłodniczą we właściwym stanie oraz jak poprawnie kontrolować parametry obiegu. Połączenie teorii, ćwiczeń oraz praktycznych przykładów pozwoli uczestnikom na zdobycie wiedzy oraz umiejętności potrzebnych do prawidłowego zarządzania amoniakalnymi układami chłodniczymi oraz zwiększenia ich efektywności energetycznej.

Najbliższe terminy:

Warszawa :

18 – 19 Luty 2019 r.

08 – 09 Kwiecień 2019 r.

17 – 18 Czerwiec 2019 r.

Czas trwania: 2 x 8h – 16h

Pobierz Formularz zgłoszeniowy i zapisz się na warsztaty:

Cele warsztatów:

 • Poznanie zasad działania instalacji chłodniczej

 • Pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy w zakresie poszczególnych komponentów sprężarkowego obiegu chłodniczego, w tym sprężarek chłodniczych

 • Pogłębienie wiedzy na temat wpływu utrzymania poszczególnych komponentów na efektywność energetyczną

 • Nabycie lub poszerzenie wiedzy w zakresie zależności zużycia energii elektrycznej od parametrów pracy obiegu

 • Pogłębienie wiedzy na temat możliwości odzysku ciepła z układu chłodniczego

 • Doskonalenie umiejętności monitorowania stanu instalacji

 • Poznanie zasad obowiązujących przy wyznaczaniu wskaźników efektywności energetycznej instalacji

Warsztaty dedykowane są:

 • kadrze kierowniczej odpowiedzialnej w przedsiębiorstwie za kwestie techniczne
 • osobom na stanowisku: Główny Energetyk
 • osobom sprawującym nadzór nad amoniakalnymi układami chłodniczymi
 • kadrze technicznej odpowiedzialnej za zarządzanie energią elektryczną
 • kadrze inżynierskiej w przedsiębiorstwie
 • kadrze odpowiedzialnej za utrzymanie ruchu instalacji chłodniczych
 • osobom pragnącym pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności

Szczegółowy program warsztatów:

 1. Zasady działania instalacji chłodniczej
  ● Obieg chłodniczy Lindego
  ● Obieg chłodniczy na wykresie log p-h
 2. Opis, budowa i wpływ na efektywność energetyczną poszczególnych komponentów układu chłodniczego:
  ● Sprężarka
  ● Skraplacz
  ● Zbiornik cieczy
  ● Ekonomizer, chłodnica między stopniowa
  ● Zawór rozprężny
  ● Oddzielacz cieczy
  ● Pompy ciekłego czynnika
  ● Wymiennik ciepła
 3. Kluczowe, z punktu widzenia efektywności energetycznej, parametry układu chłodniczego
 4. Możliwe miejsca odzysku ciepła z instalacji chłodniczej
 5. Monitorowanie stanu instalacji
 6. Wyznaczanie wskaźników efektywności energetycznej

Warsztaty składają się z części teoretycznej oraz praktycznej. Część praktyczna zajęć prowadzona będzie w formie analizy „case studies”.

Metody pracy, jakie zastosujemy podczas warsztatów:

 • Prezentacja
 • Interaktywny wykład
 • Ćwiczenia w grupach
 • Case study
 • Dyskusja

Cena warsztatów:

 • 1199,00 zł netto/ osoba (1474,77 zł brutto/ osoba)

Cena obejmuje:

 • udział w warsztatach
 • profesjonalne materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy, obiad
 • certyfikat

Ilość miejsc na warsztatach – 10

Przy udziale większej ilości osób z jednej firmy udzielamy korzystnych rabatów.

Kurs może być również przeprowadzony w formie zamkniętej, dedykowany dla pracowników konkretnej organizacji, w terminie dogodnym dla przedsiębiorstwa.

Aplikując na kurs akceptujesz jego regulamin.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Barbara Mięsowicz
e-mail: barbara.miesowicz@enms.pl

Tel. 533 378 678

szkolenia@enms.pl

Warsztaty prowadzi

Inż. Patryk Gawron – Absolwent wydziału Mechaniczno-energetycznego Politechniki Wrocławskiej na kierunku Energetyka na specjalności Energetyka cieplna
i jądrowa. Ukończył studia podyplomowe na Politechnice Poznańskiej na kierunku Chłodnictwo i klimatyzacja. Obecnie jest w trakcie realizacji kierunku menedżerskiego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na specjalności Menedżer strategicznego rozwoju przedsiębiorstwa.

Swoją karierę zawodową rozpoczął jako monter, gdzie był odpowiedzialny za prowadzenie gospodarki materiałowo sprzętowej oraz kontakt z działami technicznymi przedsiębiorstw oraz inspektorami UDT w ramach wykonywania aktualnych inwestycji. W browarze w Warce jako Specjalista ds. mediów był odpowiedzialny za nadzór technologiczny nad gospodarką remontową oraz eksploatacją urządzeń i instalacji energetycznych w Browarze. Prowadził projekty optymalizacyjne zużycie mediów energetycznych w obszarze chłodnictwa amoniakalnego, warzelni, pasteryzatorów tunelowych, instalacji sprężonego powietrza, technologicznego CO2, CIP. Uczestniczył w działaniach zespołu Center of Excellence Energy & Water na terenie polskich browarów Heineken. Zaangażowanie w systemy zarzadzania produkcją zaowocowały zmianą stanowiska na Specjalistę ds. TPM.

W EnMS Polska jako Kierownik projektów jest odpowiedzialny za nadzór i realizację audytów energetycznych, audytów efektywności energetycznej oraz analiz dla przedsiębiorstw branży chemicznej, FMCG i HoReCa.