Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie

Jedno-, dwu- lub trzydniowe szkolenie wprowadzające w tematykę zarządzania energią w przedsiębiorstwie jako obowiązkowy element zarządzania przedsiębiorstwem w XXI wieku. W formule jednodniowej polecane Zarządom przedsiębiorstw w celu identyfikacji obszarów do doskonalenia w swojej organizacji, zabezpieczenia spełniania wymagań, wykorzystania istniejących możliwości i ukierunkowania działań w najbliższych latach, również w zakresie identyfikacji potrzeb szkoleniowych i pogłębiania wiedzy w poszczególnych obszarach przez kadrę pracowniczą.

Uczestnicy o nas:

Tadeusz Krzemień „szkolenie bardzo przydatne i profesjonalnie poprowadzone pod względem merytorycznym jak i praktycznym”

Piotr Wróbel „szkolenie jest bardzo przydatne i pomocne w racjonalnym zarządzaniu energią w swojej firmie. Wysoki poziom wiedzy prowadzących sprawił, że można było oprócz wiedzy teoretycznej lepiej zrozumieć temat na podstawie różnorodnych przykładów fizycznych i praktycznych. Na pewno w mojej pracy spróbuję wcielić w życie uzyskaną wiedzę.”

Wypełnij formularz aby zapisać się na szkolenie:

Cele kursu:

 • Nabycie lub poszerzenie wiedzy w zakresie wymagań ustawodawstwa krajowego i UE w zakresie racjonalnego gospodarowania energią

 • Nabycie lub poszerzenie wiedzy na temat terminologii, wymagań i zasad funkcjonowania Systemu Zarządzania Energią zgodnego z ISO 50001 i korzyściami wynikającymi z jego wprowadzenia w organizacji, w tym: zdobycie praktycznych umiejętności tworzenia dokumentacji wymaganej w Systemach zarządzania energią zgodnych z ISO50001

 • Zdobycie praktycznych umiejętności opracowywania Przeglądów energetycznych spełniających wymagania Normy ISO 50001

 • Pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy w zakresie efektywnego wykorzystania energii oraz optymalizacji działania układów klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, grzewczych, parowych, maszyn i urządzeń, pieców przemysłowych, sieci i wymienników ciepła, silników elektrycznych i napędów, gospodarki chłodniczej, zużycia energii w układach sprężonego powietrza.

 • Podniesienie kompetencji w zakresie przeprowadzania analiz ekonomicznych dotyczących projektów proefektywnościowych.

 • Zdobycie lub poszerzenie wiedzy na temat analitycznych metod monitorowania i modelowania efektywności wykorzystania energii, zapoznanie z przykładowymi aplikacjami i programem informatycznym

 • Zdobycie lub poszerzenie wiedzy z zakresu pozyskiwania funduszy z programów krajowych i unijnych na działania proefektywnościowe

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA (1-dniowe)

 1. Wprowadzenie
  1. Efektywność energetyczna jako narzędzie poprawy konkurencyjności
  2. Wymagania prawodawstwa krajowego i Unii Europejskiej w zakresie poprawy efektywności energetycznej – aktualnie obowiązujący stan prawny.
 2. System „białych certyfikatów” jako narzędzie wspierania efektywności energetycznej. Aktualny stan prawny.
  1. zasady funkcjonowania systemu,
  2. zasady sporządzania audytów efektywności energetycznej i wniosków,
  3. sprzedaż pozyskanych świadectw efektywności energetycznej na Towarowej Giełdzie Energii.
 3. Zarządzanie energią w zakładzie przemysłowym.
 4. Analityczne metody monitoringu i modelowania efektywności wykorzystania energii usprawniające przepływ informacji i pozwalające na sprawne podejmowanie trafnych decyzji biznesowych.
 5. System Zarządzania Energią według ISO 50001 – wymagania i aspekty praktyczne.

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA (2- i 3-dniowe)

 1. Wymagania prawodawstwa krajowego i Unii Europejskiej w zakresie poprawy efektywności energetycznej – aktualnie obowiązujący stan prawny.
 2. System „białych certyfikatów” jako narzędzie wspierania efektywności energetycznej. Aktualny stan prawny.
  1. zasady funkcjonowania systemu,
  2. zasady sporządzania audytów efektywności energetycznej i wniosków,
 3. sprzedaż pozyskanych świadectw efektywności energetycznej na Towarowej Giełdzie Energii.
 4. Zarządzanie energią w zakładzie przemysłowym – wymagania, możliwości Systemu Zarządzania Energią według ISO 50001: terminologia, wymagania, zasady audytowania, aspekty praktyczne.
 5. Poprawa efektywności energetycznej w poszczególnych obszarach wykorzystania energii. Optymalizacja działania układów klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, grzewczych, parowych, maszyn i urządzeń, pieców przemysłowych, sieci i wymienników ciepła, gospodarki chłodniczej, zużycia energii w układach sprężonego powietrza.
 6. Audyt efektywności energetycznej oświetlenia.
 7. Silniki elektryczne i napędy – metody poprawy ich efektywności energetycznej, przykłady obliczeń.
 8. Odnawialne źródła energii i przykłady wykorzystania.
 9. Analiza ekonomiczna w projektach efektywności energetycznej.
 10. Analityczne metody monitoringu i modelowania efektywności wykorzystania energii usprawniające przepływ informacji i pozwalające na sprawne podejmowanie trafnych decyzji biznesowych.
 11. Przegląd funduszy z programów krajowych i unijnych dofinansowujących działania proefektywnościowe; mechanizm pozyskiwania „białych certyfikatów”.
 12. Egzamin wewnętrzny (test wiedzy).

Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej. Część praktyczna zajęć prowadzona jest w formie analizy „case studies” i warsztatów.

Metody pracy, jakie zastosujemy podczas szkolenia:

 • Prezentacja
 • Interaktywny wykład
 • Analiza przypadków
 • Ćwiczenia w grupach
 • Praca indywidualna nad obliczeniami z wykorzystaniem sprzętu komputerowego
 • Dyskusja

Czas trwania:

 • 3 dni – 24 h

Cena szkolenia:

 • 1.900,00 zł netto/ osoba (2.337,00 brutto/ osoba)

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu
 • profesjonalne materiały szkoleniowe
 • poczęstunek i obiad
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Cena nie obejmuje zakwaterowania.

Ilość miejsc na szkoleniu – 10

Przy udziale większej ilości osób z jednej firmy udzielamy korzystnych rabatów.

Szkolenie może być również przeprowadzane w formie zamkniętej, dedykowane dla pracowników konkretnej organizacji, w terminie dogodnym dla przedsiębiorstwa.

Aplikując na szkolenie akceptujesz jego regulamin.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Anna Trojnacka
e-mail: anna.trojnacka@enms.pl

Tel. 506 399 947

Szkolenie prowadzi

Mgr inż. MARCIN TROJNACKI – Absolwent Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. Prezes Zarządu EnMS Polska, Audytor energetyczny, Audytor Wiodący Systemów Zarządzania Energią według ISO 50001, Ekspert ds. efektywności energetycznej. Praktyk we wdrażaniu systemów zarządzania energią według ISO 50001 i sporządzaniu Audytów efektywności energetycznej na potrzeby realizacji procesu pozyskania Białych Certyfikatów.