Obowiązki sektora publicznego wynikające z Ustawy o efektywności energetycznej

Pracownikom jednostek sektora publicznego proponujemy jednodniowe szkolenie dotyczące obowiązków nałożonych na ten sektor przez Ustawę o efektywności energetycznej; możliwości redukcji kosztów zużycia energii i działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej oraz modeli i źródeł finansowania projektów, w tym szans jakie daje mechanizm pozyskiwania Świadectw efektywności energetycznej, tzw. Białych Certyfikatów.

Podczas szkolenia zapoznają się Państwo także z korzyściami płynącymi z przeprowadzania Przeglądów i Audytów energetycznych, wdrażania Systemów zarządzania energią oraz stosowania systemów informatycznych do monitorowania zużycia energii. Doświadczeni trenerzy przybliżą Państwu korzyści, jakie odbiorcy końcowi mogą uzyskać dzięki udziałowi w organizowanych przez Prezesa URE Przetargach na Białe Certyfikaty, a także na przykładach omówią wybrane działania proefektywnościowe.

Szkolenie przeprowadzane jako szkolenie zamknięte w siedzibie klienta. Wycena indywidualna.

Najbliższe terminy:

Pobierz Formularz zgłoszeniowy i zapisz się na szkolenie:

Cele szkolenia:

 • Zapoznanie uczestników z obowiązkami, jakie Ustawa o efektywności energetycznej nakłada na sektor publiczny i możliwościami spełnienia tych wymagań

 • Przedstawienie korzyści i szans dla jednostek sektora publicznego wynikających z Ustawy o efektywności energetycznej

 • Zapoznanie uczestników z cyklem życia Białych Certyfikatów i zasadami wyboru przedsięwzięć, za które można je otrzymać

 • Przybliżenie uczestnikom informacji na temat możliwości redukcji kosztów zużycia energii, działań proefektywnościowych oraz modeli i możliwości finansowania takich projektów

 • Przedstawienie korzyści wynikających z przeprowadzania Przeglądów i Audytów energetycznych, wdrażania Systemów zarządzania energią, aktywnego zarządzania zakupem energii

Szkolenie dedykowane jest:

 • Pracownikom jednostek sektora publicznego
 • Pracownikom odpowiedzialnym za koszty związane z energią
 • Osobom odpowiedzialnym za inwestycje i decyzje finansowe

Szczegółowy program szkolenia:

 1. Wprowadzenie
  • koszty energii – sytuacja obecna i przewidywania
  • cele Unii Europejskiej w zakresie efektywnego wykorzystania energii i redukcji emisji gazów cieplarnianych
  • polityka energetyczna i krajowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania energią
 2. Ustawa o efektywności energetycznej – omówienie treści i wymagań. Korzyści i szanse wynikające z tej Ustawy dla przedsiębiorstw i sektora publicznego

  • Zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej
  • Zasady uzyskiwania świadectw efektywności energetycznej (tzw. Białych Certyfikatów)
 3. Działania proefektywnościowe oraz modele i możliwości ich finansowania (dotacje, w tym programy NFOŚIGW; finansowanie przez stronę trzecią; PPP, ESCO).
 4. Aktywne i efektywne zarządzanie zużyciem energii (Przeglądy i Audyty energetyczne, Systemy zarządzania energią, systemy informatyczne do monitorowania i raportowania zużycia; negocjacje cen energii, zmiana dostawcy).

Metody pracy, jakie zastosujemy podczas szkolenia:

 • Prezentacja
 • Analiza przypadków
 • Dyskusja

Czas trwania:

 • 1 dzień (8 godzin)

Cena szkolenia:

 • Wycena indywidualna

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu
 • profesjonalne materiały szkoleniowe
 • dojazd do siedziby klienta
 • certyfikaty/ imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla wszystkich uczestników

Ilość miejsc na szkoleniu – max 16 osób.

Termin realizacji: do uzgodnienia

Aplikując na szkolenie akceptujesz jego regulamin.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Barbara Mięsowicz
e-mail: barbara.miesowicz@enms.pl

Tel. 533 378 678

szkolenia@enms.pl

Szkolenie prowadzi

Mgr inż. MARCIN TROJNACKI – Absolwent Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. Prezes Zarządu EnMS Polska, Audytor energetyczny, Audytor Wiodący Systemów Zarządzania Energią według ISO 50001, Ekspert ds. efektywności energetycznej. Praktyk we wdrażaniu systemów zarządzania energią według ISO 50001 i sporządzaniu Audytów efektywności energetycznej na potrzeby realizacji procesu pozyskania Białych Certyfikatów.

Mgr inż. TOMASZ STANKOWSKI –Absolwent Wydziału Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunku Energetyka, specjalista w obszarze efektywności energetycznej, ochrony środowiska i EU ETS, auditor wewnętrzny Systemów zarządzania energią według ISO 50001. Od 2016 r. w EnMS Polska odpowiedzialny za nadzór nad realizacją i przeprowadzenie kilkudziesięciu audytów energetycznych przedsiębiorstw oraz  kilkudziesięciu audytów efektywności energetycznej. Zaangażowany w liczne projekty związane z poprawą efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach będących liderami w swoich branżach, w tym we wdrożenia systemów zarządzania energią wg ISO 50001 oraz rozwój usługi DSR.

Mgr inż. MAGDALENA MOLEK – Absolwentka Wydziału Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunku Technologia Chemiczna, specjalność Gospodarka Paliwami i Energią. Specjalista w zakresie efektywności energetycznej, auditor wewnętrzny Systemów zarządzania energią według ISO 50001. W EnMS Polska odpowiedzialna za nadzór i realizację audytów energetycznych przedsiębiorstw, opracowań z zakresu efektywności energetycznej oraz audytów efektywności energetycznej. Zaangażowana we wdrożenia systemów zarządzania energią wg ISO 50001 m.in. w branży spożywczej oraz energetycznej. Uczestniczyła w polsko–norweskim projekcie EMPI ,,Zarządzanie energią w przemyśle wg standardu EN ISO 50001″ popularyzującym system zarządzania energią w polskich przedsiębiorstwach. Prowadząca szkolenia z zakresu audytów energetycznych i wymagań normy PN-EN ISO 50001.