Nowe zasady wsparcia jednostek kogeneracji

Zapraszamy na jednodniowe szkolenie mające na celu zapoznanie uczestników z nowymi mechanizmami wsparcia kogeneracji, które zostaną wprowadzone przez nową Ustawę o promowaniu energii elektrycznej. Ustawa ta wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i tym samym wdroży nowy mechanizm wsparcia dla energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, który zastąpi wygasający z końcem 2018 roku system oparty o świadectwa pochodzenia.

Wypełnij formularz, aby zapisać się na szkolenie:

Ramowy program szkolenia:

  • Ustawa o CHP – projekt ustawy przyjęty przez Radę Ministrów; przegląd założeń Ustawy, najważniejsze definicje
  • Zasady uczestnictwa w systemie wsparcia; podział mechanizmów wsparcia
  • Reguły uczestnictwa w aukcjach CHP
  • Reguły uczestnictwa w systemie premii gwarantowanej
  • Reguły wsparcia jednostek CHP o mocy powyżej 50 MW
  • Obowiązki informacyjne wytwórców energii; kary pieniężne; przegląd przepisów przejściowych

Metody pracy, jakie zastosujemy podczas szkolenia:

  • Prezentacja
  • Interaktywny wykład
  • Dyskusja

Czas trwania:

  • 1 dzień (8h)

Cena szkolenia:

  • 950 zł netto/ osoba (1.168,50 zł brutto/osoba)

Cena obejmuje:

  • udział w szkoleniu określonej liczby osób
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat ukończenia szkolenia
  • poczęstunek kawowy, obiad

Cena nie obejmuje zakwaterowania.

Ilość miejsc na szkoleniu – 10

Przy udziale większej ilości osób z jednej firmy udzielamy korzystnych rabatów.

Szkolenie może być również przeprowadzane w formie zamkniętej, dedykowane dla pracowników konkretnej organizacji, w terminie dogodnym dla przedsiębiorstwa.

Aplikując na szkolenie akceptujesz jego regulamin.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Anna Trojnacka
e-mail: anna.trojnacka@enms.pl

Tel. 506 399 947