Nowe zasady wsparcia jednostek kogeneracji

Zapraszamy na jednodniowe szkolenie mające na celu zapoznanie uczestników z nowymi mechanizmami wsparcia kogeneracji, które zostaną wprowadzone przez nową Ustawę o promowaniu energii elektrycznej. Ustawa ta wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i tym samym wdroży nowy mechanizm wsparcia dla energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, który zastąpi wygasający z końcem 2018 roku system oparty o świadectwa pochodzenia.

Najbliższe terminy:

08 stycznia 2019 r. – Kraków

Pobierz Formularz zgłoszeniowy i zapisz się na szkolenie:

Ramowy program szkolenia:

 • Ustawa o CHP – projekt ustawy przyjęty przez Radę Ministrów; przegląd założeń Ustawy, najważniejsze definicje
 • Zasady uczestnictwa w systemie wsparcia; podział mechanizmów wsparcia
 • Reguły uczestnictwa w aukcjach CHP
 • Reguły uczestnictwa w systemie premii gwarantowanej
 • Reguły wsparcia jednostek CHP o mocy powyżej 50 MW
 • Obowiązki informacyjne wytwórców energii; kary pieniężne; przegląd przepisów przejściowych

Metody pracy, jakie zastosujemy podczas szkolenia:

 • Prezentacja
 • Interaktywny wykład
 • Dyskusja

Czas trwania:

 • 1 dzień (8h)

Cena szkolenia:

 • 950 zł netto/ osoba (1.168,50 zł brutto/osoba)

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu określonej liczby osób
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat ukończenia szkolenia
 • poczęstunek kawowy, obiad

Cena nie obejmuje zakwaterowania.

Ilość miejsc na szkoleniu – 10

Przy udziale większej ilości osób z jednej firmy udzielamy korzystnych rabatów.

Szkolenie może być również przeprowadzane w formie zamkniętej, dedykowane dla pracowników konkretnej organizacji, w terminie dogodnym dla przedsiębiorstwa.

Aplikując na szkolenie akceptujesz jego regulamin.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Barbara Mięsowicz
e-mail: barbara.miesowicz@enms.pl

Tel. 533 378 678

szkolenia@enms.pl

Szkolenie poprowadzi:

Mgr inż. TOMASZ STANKOWSKI – Absolwent Wydziału Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunku Energetyka, specjalista w obszarze efektywności energetycznej, ochrony środowiska i EU ETS, auditor wewnętrzny Systemów zarządzania energią według ISO 50001. Od 2016 r. w EnMS Polska odpowiedzialny za nadzór nad realizacją i przeprowadzenie kilkudziesięciu audytów energetycznych przedsiębiorstw oraz  kilkudziesięciu audytów efektywności energetycznej. Zaangażowany w liczne projekty związane z poprawą efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach będących liderami w swoich branżach, w tym we wdrożenia systemów zarządzania energią wg ISO 50001 oraz rozwój usługi DSR.