Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Energią według ISO 50001

Zapraszamy na dwudniowe szkolenie, podczas którego poznacie Państwo wytyczne i zasady funkcjonowania Systemu Zarządzania Energią według ISO 50001, rolę auditów w organizacji oraz wytyczne i zasady ich przeprowadzania.Dowiecie się Państwo, jakie cechy powinien posiadać auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Energią ISO 50001, aby skutecznie przeprowadzić audit i pozyskacie informacje na temat technik przeprowadzania wywiadów z pracownikami.Ze względu na fakt, że nasi trenerzy olbrzymią wagę przykładają do umiejętności praktycznych, zapoznacie się Państwo z przykładową dokumentacją SZE, aby umieć określić, czy spełnia ona wymagania normy ISO 50001.

Najbliższe terminy:

18-19 grudnia 2018 r. – Kraków
12-13 lutego 2019 r. – Mielec
12-13 marca 2019 r. – Warszawa
9-10 kwietnia 2019 r. – Kraków
14-15 maja 2019 r. – Mielec
11-12 czerwca 2019 r. – Warszawa

Pobierz Formularz zgłoszeniowy i zapisz się na szkolenie:

Cele szkolenia:

 • Przybliżenie uczestnikom współczesnych realiów rynku energii

 • Zapoznanie uczestników z terminologią dotyczącą Systemu Zarządzania Energią i ISO 50001

 • Zapoznanie uczestników z zasadami funkcjonowania SZE i korzyściami wynikającymi z jego wprowadzenia w organizacji

 • Uzyskanie podstaw teoretycznych i praktycznych umiejętności przeprowadzania auditów SZE w organizacjach

 • Zapoznanie uczestników z przykładami dokumentacji SZE

Szkolenie dedykowane jest:

 • Osobom wyznaczonym do pełnienia w organizacji funkcji auditorów wewnętrznych SZE lub chcącym taką funkcję pełnić w przyszłości
 • Pełnomocnikom ds. Systemu Zarządzania Energią
 • Członkom zespołów wdrożeniowych SZE
 • Osobom odpowiedzialnym w organizacjach za ochronę środowiska
 • Wszystkim pragnącym pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności

Szczegółowy program szkolenia:

 1. Wprowadzenie
  • Uwarunkowania rynku energii i jego przyszłość
  • Zarys historii systemów zarządzania energią
  • Korzyści dla organizacji wynikające z wdrożenia systemu zarządzania energią według ISO 50001 i jego certyfikacji
 2. Omówienie terminologii i wymagań normy ISO 50001.
 3. Zasady funkcjonowania SZE według normy ISO 50001.
 4. Dokumentacja wymagana normą ISO 50001.
 5. Audit – Terminologia
  • audit a audyt – w czym tkwi różnica. Pojęcie Przeglądu Energetycznego i Audytu Energetycznego
  • Rola auditów wewnętrznych w SZE – korzyści wynikające z ich przeprowadzania
  • Rodzaje auditów
 6. Etapy auditu i przygotowanie planu auditu – ćwiczenia.
 7. Wybór auditorów – kompetencje i cechy osobowościowe. Obowiązki audytorów.
 8. Komunikacja i umiejętności interpersonalne. Techniki zadawania pytań.
 9. Niezgodności – klasyfikacja, docieranie do przyczyn. Działania korygujące i zapobiegawcze. Dokumentowanie niezgodności.
 10. Zasady sporządzania sprawozdania z auditu.
 11. Egzamin pisemny w formie testu.

Metody pracy, jakie zastosujemy podczas szkolenia:

 • Prezentacja
 • Interaktywny wykład
 • Dyskusja
 • Analiza przypadków
 • Ćwiczenia w grupach

Czas trwania:

 • 2 dni

Cena szkolenia:

 • 1100 zł netto/ osoba (1353,00 zł brutto/ osoba)

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu
 • profesjonalne materiały szkoleniowe
 • poczęstunek i obiad
 • certyfikat/ zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Cena nie obejmuje zakwaterowania.

Poziom:

Średnio-zaawansowany. Nie ma żadnych formalnych wymogów, jednakże zalecane jest, aby uczestnicy mieli ukończone szkolenie „Wprowadzenie do Systemu Zarządzania Energią według ISO 50001”.

Ilość miejsc na szkoleniu – 10

Przy udziale większej ilości osób z jednej firmy udzielamy korzystnych rabatów.

Szkolenie może być również przeprowadzane jako szkolenie zamknięte dla pracowników konkretnej organizacji, w terminie dogodnym dla przedsiębiorstwa.

Aplikując na szkolenie akceptujesz jego regulamin.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Barbara Mięsowicz
e-mail: barbara.miesowicz@enms.pl

Tel. 533 378 678

szkolenia@enms.pl

Szkolenie prowadzi

Mgr inż. MARCIN TROJNACKI – Absolwent Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. Prezes Zarządu EnMS Polska, Audytor energetyczny, Audytor Wiodący Systemów Zarządzania Energią według ISO 50001, Ekspert ds. efektywności energetycznej. Praktyk we wdrażaniu systemów zarządzania energią według ISO 50001 i sporządzaniu Audytów efektywności energetycznej na potrzeby realizacji procesu pozyskania Białych Certyfikatów.

Mgr inż. TOMASZ STANKOWSKI – Absolwent Wydziału Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunku Energetyka, specjalista w obszarze efektywności energetycznej, ochrony środowiska i EU ETS, auditor wewnętrzny Systemów zarządzania energią według ISO 50001. Od 2016 r. w EnMS Polska odpowiedzialny za nadzór nad realizacją i przeprowadzenie kilkudziesięciu audytów energetycznych przedsiębiorstw oraz  kilkudziesięciu audytów efektywności energetycznej. Zaangażowany w liczne projekty związane z poprawą efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach będących liderami w swoich branżach, w tym we wdrożenia systemów zarządzania energią wg ISO 50001 oraz rozwój usługi DSR.

Mgr inż. MAGDALENA MOLEK – Absolwentka Wydziału Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunku Technologia Chemiczna, specjalność Gospodarka Paliwami i Energią. Specjalista w zakresie efektywności energetycznej, auditor wewnętrzny Systemów zarządzania energią według ISO 50001. W EnMS Polska odpowiedzialna za nadzór i realizację audytów energetycznych przedsiębiorstw, opracowań z zakresu efektywności energetycznej oraz audytów efektywności energetycznej. Zaangażowana we wdrożenia systemów zarządzania energią wg ISO 50001 m.in. w branży spożywczej oraz energetycznej. Uczestniczyła w polsko–norweskim projekcie EMPI ,,Zarządzanie energią w przemyśle wg standardu EN ISO 50001″ popularyzującym system zarządzania energią w polskich przedsiębiorstwach. Prowadząca szkolenia z zakresu audytów energetycznych i wymagań normy PN-EN ISO 50001.