Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Energią według ISO 50001

Dwudniowe szkolenie, podczas którego uczestnicy utrwalą wiedzę o wymaganiach normy ISO 50001 oraz zapoznają się z rolą audytów wewnętrznych i zasadami ich przeprowadzania. Uczestnicy dowiedzą się, jakie cechy powinien posiadać audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Energią ISO 50001, aby skutecznie przeprowadzić audyt i pozyskają informacje na temat technik przeprowadzania wywiadów. Zapoznają się z przykładową dokumentacją SZE, aby umieć określić, czy spełnia ona wymagania normy ISO 50001.

Najbliższy termin szkolenia to 16-17.05.2023 r.

Wypełnij formularz aby zapisać się na szkolenie:

Cele szkolenia:

 • Przybliżenie uczestnikom współczesnych realiów rynku energii

 • Zapoznanie uczestników z terminologią dotyczącą Systemu Zarządzania Energią i ISO 50001

 • Zapoznanie uczestników z zasadami funkcjonowania SZE i korzyściami wynikającymi z jego wprowadzenia w organizacji

 • Uzyskanie podstaw teoretycznych i praktycznych umiejętności przeprowadzania auditów SZE w organizacjach

 • Zapoznanie uczestników z przykładami dokumentacji SZE

Szkolenie dedykowane jest:

 • Osobom wyznaczonym do pełnienia w organizacji funkcji audytorów wewnętrznych SZE lub chcącym taką funkcję pełnić w przyszłości
 • Pełnomocnikom ds. Systemu Zarządzania Energią
 • Członkom zespołów wdrożeniowych SZE
 • Osobom odpowiedzialnym w organizacjach za ochronę środowiska
 • Wszystkim pragnącym pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

 1. Utrwalenie i pogłębienie wiedzy o wymaganiach normy PN-EN ISO 50001:2018 pod kątem określania zgodności w Systemie Zarządzania Energią
 2. Rola auditów wewnętrznych w SZE – korzyści wynikające z ich przeprowadzania. Rodzaje auditów
 3. Wymagania normy PN-EN ISO 19011:2012 Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania
 • Etapy auditu i przygotowanie planu auditu – ćwiczenia.
 • Wybór auditorów – kompetencje i cechy osobowościowe. Obowiązki audytorów.
 • Komunikacja i umiejętności interpersonalne. Techniki zadawania pytań.
 • Niezgodności – klasyfikacja, docieranie do przyczyn. Dokumentowanie niezgodności.
 • Zasady sporządzania sprawozdania z auditu.
 1. Audit wewnętrzny Systemu Zarządzania Energią wg PN-EN ISO 50001 w praktyce – case studies
 2. Egzamin pisemny w formie testu.

Metody pracy, jakie zastosujemy podczas szkolenia:

 • Prezentacja
 • Dyskusja
 • Analiza przypadków
 • Ćwiczenia w grupach

Czas trwania:

 • 2 dni

Cena szkolenia:

 • 1300 zł netto/ osoba (1599,00 zł brutto/ osoba)

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu
 • profesjonalne materiały szkoleniowe
 • poczęstunek i obiad
 • certyfikat/ zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Cena nie obejmuje zakwaterowania.

Poziom:

Średnio-zaawansowany. Nie ma żadnych formalnych wymogów, jednakże zalecane jest, aby uczestnicy mieli ukończone szkolenie „Wprowadzenie do Systemu Zarządzania Energią według ISO 50001”.

Ilość miejsc na szkoleniu – 10

Przy udziale większej ilości osób z jednej firmy udzielamy korzystnych rabatów.

Szkolenie może być również przeprowadzane jako szkolenie zamknięte dla pracowników konkretnej organizacji, w terminie dogodnym dla przedsiębiorstwa.

Aplikując na szkolenie akceptujesz jego regulamin.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Iwona Puła
e-mail: iwona.pula@enms.pl

tel. 533 346 343

Szkolenie prowadzi

Mgr inż. MARCIN TROJNACKI – Absolwent Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. Prezes Zarządu EnMS Polska, Audytor energetyczny, Audytor Wiodący Systemów Zarządzania Energią według ISO 50001, Ekspert ds. efektywności energetycznej. Praktyk we wdrażaniu systemów zarządzania energią według ISO 50001 i sporządzaniu Audytów efektywności energetycznej na potrzeby realizacji procesu pozyskania Białych Certyfikatów.