Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Energią według ISO 50001

Zapraszamy na dwudniowe szkolenie, podczas którego poznacie Państwo wytyczne i zasady funkcjonowania Systemu Zarządzania Energią według ISO 50001, rolę auditów w organizacji oraz wytyczne i zasady ich przeprowadzania. Dowiecie się Państwo, jakie cechy powinien posiadać auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Energią ISO 50001, aby skutecznie przeprowadzić audit i pozyskacie informacje na temat technik przeprowadzania wywiadów z pracownikami. Ze względu na fakt, że nasi trenerzy olbrzymią wagę przykładają do umiejętności praktycznych, zapoznacie się Państwo z przykładową dokumentacją SZE, aby umieć określić, czy spełnia ona wymagania normy ISO 50001.

Najbliższy termin szkolenia: 13-14.05.2021 r.

Wypełnij formularz aby zapisać się na szkolenie:

Cele szkolenia:

 • Przybliżenie uczestnikom współczesnych realiów rynku energii

 • Zapoznanie uczestników z terminologią dotyczącą Systemu Zarządzania Energią i ISO 50001

 • Zapoznanie uczestników z zasadami funkcjonowania SZE i korzyściami wynikającymi z jego wprowadzenia w organizacji

 • Uzyskanie podstaw teoretycznych i praktycznych umiejętności przeprowadzania auditów SZE w organizacjach

 • Zapoznanie uczestników z przykładami dokumentacji SZE

Szkolenie dedykowane jest:

 • Osobom wyznaczonym do pełnienia w organizacji funkcji auditorów wewnętrznych SZE lub chcącym taką funkcję pełnić w przyszłości
 • Pełnomocnikom ds. Systemu Zarządzania Energią
 • Członkom zespołów wdrożeniowych SZE
 • Osobom odpowiedzialnym w organizacjach za ochronę środowiska
 • Wszystkim pragnącym pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności

Szczegółowy program szkolenia:

 1. Wprowadzenie
  • Uwarunkowania rynku energii i jego przyszłość
  • Zarys historii systemów zarządzania energią
  • Korzyści dla organizacji wynikające z wdrożenia systemu zarządzania energią według ISO 50001 i jego certyfikacji
 2. Omówienie terminologii i wymagań normy ISO 50001.
 3. Zasady funkcjonowania SZE według normy ISO 50001.
 4. Dokumentacja wymagana normą ISO 50001.
 5. Audit – Terminologia
  • audit a audyt – w czym tkwi różnica. Pojęcie Przeglądu Energetycznego i Audytu Energetycznego
  • Rola auditów wewnętrznych w SZE – korzyści wynikające z ich przeprowadzania
  • Rodzaje auditów
 6. Etapy auditu i przygotowanie planu auditu – ćwiczenia.
 7. Wybór auditorów – kompetencje i cechy osobowościowe. Obowiązki audytorów.
 8. Komunikacja i umiejętności interpersonalne. Techniki zadawania pytań.
 9. Niezgodności – klasyfikacja, docieranie do przyczyn. Działania korygujące i zapobiegawcze. Dokumentowanie niezgodności.
 10. Zasady sporządzania sprawozdania z auditu.
 11. Egzamin pisemny w formie testu.

Metody pracy, jakie zastosujemy podczas szkolenia:

 • Prezentacja
 • Interaktywny wykład
 • Dyskusja
 • Analiza przypadków
 • Ćwiczenia w grupach

Czas trwania:

 • 2 dni

Cena szkolenia:

 • 1100 zł netto/ osoba (1353,00 zł brutto/ osoba)

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu
 • profesjonalne materiały szkoleniowe
 • poczęstunek i obiad
 • certyfikat/ zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Cena nie obejmuje zakwaterowania.

Poziom:

Średnio-zaawansowany. Nie ma żadnych formalnych wymogów, jednakże zalecane jest, aby uczestnicy mieli ukończone szkolenie „Wprowadzenie do Systemu Zarządzania Energią według ISO 50001”.

Ilość miejsc na szkoleniu – 10

Przy udziale większej ilości osób z jednej firmy udzielamy korzystnych rabatów.

Szkolenie może być również przeprowadzane jako szkolenie zamknięte dla pracowników konkretnej organizacji, w terminie dogodnym dla przedsiębiorstwa.

Aplikując na szkolenie akceptujesz jego regulamin.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Anna Trojnacka
e-mail: anna.trojnacka@enms.pl

Tel. 506 399 947

Szkolenie prowadzi

Mgr inż. MARCIN TROJNACKI – Absolwent Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. Prezes Zarządu EnMS Polska, Audytor energetyczny, Audytor Wiodący Systemów Zarządzania Energią według ISO 50001, Ekspert ds. efektywności energetycznej. Praktyk we wdrażaniu systemów zarządzania energią według ISO 50001 i sporządzaniu Audytów efektywności energetycznej na potrzeby realizacji procesu pozyskania Białych Certyfikatów.