Audytor energetyczny / Audytor efektywności energetycznej

Zapraszamy na sześciodniowe szkolenie, podczas którego zostaną Państwo przygotowani do wykonywania audytów efektywności energetycznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz. U. z 2017 poz. 1912). Poznają Państwo również zasady przeprowadzenia audytu energetycznego w przedsiębiorstwie w celu spełnienia wymagań Ustawy z dn. 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej i przygotowania raportu z przeprowadzonego audytu, w oparciu o Normę PN-EN 16247.

Przedstawione zostaną również podstawowe różnice między funkcją Audytora Energetycznego oraz Audytora Efektywności Energetycznej, a także rola audytów w organizacji oraz wytyczne i zasady ich przeprowadzania. Dowiedzą się Państwo, jakie cechy powinien posiadać Audytor Energetyczny / Audytor Efektywności Energetycznej, aby skutecznie przeprowadzić audyt.

Najbliższy termin szkolenia:

I zjazd: 24-25.06.2021 r

II zjazd: 01-02.07.2021 r.

III zjazd: 08-09.2021 r.

Wypełnij formularz, aby zapisać się na szkolenie:

Cele kursu:

 • Nabycie lub poszerzenie wiedzy w zakresie wymagań ustawodawstwa krajowego i UE w zakresie racjonalnego gospodarowania energią oraz zasad funkcjonowania systemu białych certyfikatów.

 • Pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy w zakresie efektywnego wykorzystania energii oraz optymalizacji działania układów klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, grzewczych, parowych, maszyn i urządzeń, pieców przemysłowych, sieci i wymienników ciepła, silników elektrycznych i napędów, gospodarki chłodniczej, zużycia energii w układach sprężonego powietrza.

 • Zdobycie praktycznych umiejętności sporządzania audytów energetycznych budynków.

 • Zdobycie praktycznych umiejętności sporządzania audytów efektywności energetycznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz. U. z 2017 poz. 1912).

 • Podniesienie kompetencji w zakresie przeprowadzania analiz ekonomicznych dotyczących projektów proefektywnościowych.

 • Zdobycie lub poszerzenie wiedzy na temat analitycznych metod monitorowania i modelowania efektywności wykorzystania energii, zapoznanie z przykładowymi aplikacjami i programem informatycznym.

Szkolenie dedykowane jest:

 • Kadrze kierowniczej odpowiedzialnej w przedsiębiorstwach za sprawy techniczne
 • Głównym energetykom
 • Członkom zespołów wdrożeniowych SZE
 • Kadrze technicznej odpowiedzialnej za zarządzanie energią cieplną i elektryczną
 • Kadrze inżynierskiej w zakładach
 • Wszystkim pragnącym pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności

Ramowy program szkolenia:

 1. Wymagania prawodawstwa krajowego i Unii Europejskiej w zakresie poprawy efektywności energetycznej – aktualnie obowiązujący stan prawny. Zasady funkcjonowania systemu Białych certyfikatów.
 2. Zasady sporządzania Audytu efektywności energetycznej.
 3. Ocena stanu ochrony cieplnej budynku oraz sposoby obniżenia strat ciepła.
 4. Ocena systemu ogrzewania i zaopatrzenia w ciepłą wodę.
 5. Ocena systemu wentylacji i klimatyzacji z uwzględnieniem wymagań ochrony przeciwpożarowej i akustycznej.
 6. Ocena instalacji oświetleniowej w budynku.
 7. Metodyka obliczeń.
 8. Podstawy i zasady audytu energetycznego.
 9. Optymalizacja wykorzystania energii w poszczególnych obszarach: oświetlenie, sprężone powietrze, ogrzewanie, chłodzenie, maszyny i urządzenia, klimatyzacja, wentylacja, ciepło technologiczne.
 10. Odnawialne źródła energii i przykłady wykorzystania.
 11. Analiza ekonomiczna w projektach efektywności energetycznej.
 12. Przygotowanie audytu energetycznego i audytu efektywności energetycznej – warsztaty.
 13. Analityczne metody monitoringu i modelowania efektywności wykorzystania energii usprawniające przepływ informacji i pozwalające na sprawne podejmowanie trafnych decyzji biznesowych.
 14. Egzamin wewnętrzny (test wiedzy + sporządzenie szkoleniowego audytu energetycznego lub szkoleniowego audytu efektywności energetycznej).

Kurs składać się będzie z części teoretycznej i praktycznej. Część praktyczna zajęć prowadzona będzie w formie analizy „case studies” i warsztatów.

Metody pracy, jakie zastosujemy podczas szkolenia:

 • Prezentacja
 • Interaktywny wykład
 • Analiza przypadków
 • Ćwiczenia w grupach
 • Praca indywidualna nad obliczeniami
 • Dyskusja

Cena szkolenia:

 • 3.800,00 zł netto/ osoba (4.674,00 brutto/ osoba)

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu
 • profesjonalne materiały szkoleniowe
 • poczęstunek i obiad
 • certyfikat ukończenia szkolenia

Cena nie obejmuje zakwaterowania.

Ilość miejsc – 10

Przy udziale większej ilości osób z jednej firmy udzielamy korzystnych rabatów.

Szkolenie może być również przeprowadzane w formie zamkniętej, dedykowane dla pracowników konkretnej organizacji, w terminie dogodnym dla przedsiębiorstwa.

Aplikując na szkolenie akceptujesz jego regulamin.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Anna Trojnacka
e-mail: anna.trojnacka@enms.pl

Tel. 506 399 947

Szkolenie prowadzi

Mgr inż. MARCIN TROJNACKI – Absolwent Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. Prezes Zarządu EnMS Polska, Audytor energetyczny, Audytor Wiodący Systemów Zarządzania Energią według ISO 50001, Ekspert ds. efektywności energetycznej. Praktyk we wdrażaniu systemów zarządzania energią według ISO 50001 i sporządzaniu Audytów efektywności energetycznej na potrzeby realizacji procesu pozyskania Białych Certyfikatów.