Audytor energetyczny / Audytor efektywności energetycznej

Zapraszamy na sześciodniowy kurs, podczas którego zostaną Państwo przygotowani do wykonywania audytów efektywności energetycznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz. U. z 2017 poz. 1912). Poznają Państwo również zasady przeprowadzenia audytu energetycznego w przedsiębiorstwie w celu spełnienia wymagań Ustawy z dn. 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej i przygotowania raportu z przeprowadzonego audytu, w oparciu o Normę PN-EN 16247.

Przedstawione zostaną również podstawowe różnice między funkcją Audytora Energetycznego oraz Audytora Efektywności Energetycznej, a także rola audytów w organizacji oraz wytyczne i zasady ich przeprowadzania. Dowiedzą się Państwo, jakie cechy powinien posiadać Audytor Energetyczny / Audytor Efektywności Energetycznej, aby skutecznie przeprowadzić audyt.

Najbliższe terminy:

Terminy zjazdów – kurs w Krakowie:

I zjazd: 07-08 marca 2019 r.

II zjazd: 14-15 marca 2019 r.

III zjazd: 21-22 marca 2019 r.

Terminy zjazdów – kurs w Mielcu:

I zjazd: 24-25 stycznia 2019 r.

II zjazd: 31 stycznia -01 lutego  2019 r.

III zjazd: 07-08 lutego 2019 r.

Terminy zjazdów – kurs w Warszawie:

I zjazd: 09-10 maja 2019 r.

II zjazd: 16-17 maja 2019 r.

III zjazd: 23-24 maja 2019 r.

Pobierz Formularz zgłoszeniowy i zapisz się na kurs:

Cele kursu:

 • Nabycie lub poszerzenie wiedzy w zakresie wymagań ustawodawstwa krajowego i UE w zakresie racjonalnego gospodarowania energią oraz zasad funkcjonowania systemu białych certyfikatów.

 • Pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy w zakresie efektywnego wykorzystania energii oraz optymalizacji działania układów klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, grzewczych, parowych, maszyn i urządzeń, pieców przemysłowych, sieci i wymienników ciepła, silników elektrycznych i napędów, gospodarki chłodniczej, zużycia energii w układach sprężonego powietrza.

 • Zdobycie praktycznych umiejętności sporządzania audytów energetycznych budynków.

 • Zdobycie praktycznych umiejętności sporządzania audytów efektywności energetycznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz. U. z 2017 poz. 1912).

 • Podniesienie kompetencji w zakresie przeprowadzania analiz ekonomicznych dotyczących projektów proefektywnościowych.

 • Zdobycie lub poszerzenie wiedzy na temat analitycznych metod monitorowania i modelowania efektywności wykorzystania energii, zapoznanie z przykładowymi aplikacjami i programem informatycznym.

Kurs dedykowany jest:

 • Kadrze kierowniczej odpowiedzialnej w przedsiębiorstwach za sprawy techniczne
 • Głównym energetykom
 • Członkom zespołów wdrożeniowych SZE
 • Kadrze technicznej odpowiedzialnej za zarządzanie energią cieplną i elektryczną
 • Kadrze inżynierskiej w zakładach
 • Wszystkim pragnącym pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności

Ramowy program kursu:

 1. Wymagania prawodawstwa krajowego i Unii Europejskiej w zakresie poprawy efektywności energetycznej – aktualnie obowiązujący stan prawny. Zasady funkcjonowania systemu Białych certyfikatów.
 2. Zasady sporządzania Audytu efektywności energetycznej.
 3. Ocena stanu ochrony cieplnej budynku oraz sposoby obniżenia strat ciepła.
 4. Ocena systemu ogrzewania i zaopatrzenia w ciepłą wodę.
 5. Ocena systemu wentylacji i klimatyzacji z uwzględnieniem wymagań ochrony przeciwpożarowej i akustycznej.
 6. Ocena instalacji oświetleniowej w budynku.
 7. Metodyka obliczeń.
 8. Podstawy i zasady audytu energetycznego.
 9. Optymalizacja wykorzystania energii w poszczególnych obszarach: oświetlenie, sprężone powietrze, ogrzewanie, chłodzenie, maszyny i urządzenia, klimatyzacja, wentylacja, ciepło technologiczne.
 10. Odnawialne źródła energii i przykłady wykorzystania.
 11. Analiza ekonomiczna w projektach efektywności energetycznej.
 12. Przygotowanie audytu energetycznego i audytu efektywności energetycznej – warsztaty.
 13. Analityczne metody monitoringu i modelowania efektywności wykorzystania energii usprawniające przepływ informacji i pozwalające na sprawne podejmowanie trafnych decyzji biznesowych.
 14. Egzamin wewnętrzny (test wiedzy + sporządzenie szkoleniowego audytu energetycznego lub szkoleniowego audytu efektywności energetycznej).

Kurs składać się będzie z części teoretycznej i praktycznej. Część praktyczna zajęć prowadzona będzie w formie analizy „case studies” i warsztatów.

Metody pracy, jakie zastosujemy podczas kursu:

 • Prezentacja
 • Interaktywny wykład
 • Analiza przypadków
 • Ćwiczenia w grupach
 • Praca indywidualna nad obliczeniami
 • Dyskusja

Cena kursu:

 • 3.800,00 zł netto/ osoba (4.674,00 brutto/ osoba)

Cena obejmuje:

 • udział w kursie
 • profesjonalne materiały szkoleniowe
 • poczęstunek i obiad
 • certyfikat ukończenia kursu

Cena nie obejmuje zakwaterowania.

Ilość miejsc – 10

Przy udziale większej ilości osób z jednej firmy udzielamy korzystnych rabatów.

Kurs może być również przeprowadzany w formie zamkniętej, dedykowany dla pracowników konkretnej organizacji, w terminie dogodnym dla przedsiębiorstwa.

Aplikując na kurs akceptujesz jego regulamin.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Barbara Mięsowicz
e-mail: barbara.miesowicz@enms.pl

Tel. 533 378 678

szkolenia@enms.pl

Kurs prowadzi

Mgr inż. MARCIN TROJNACKI – Absolwent Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. Prezes Zarządu EnMS Polska, Audytor energetyczny, Audytor Wiodący Systemów Zarządzania Energią według ISO 50001, Ekspert ds. efektywności energetycznej. Praktyk we wdrażaniu systemów zarządzania energią według ISO 50001 i sporządzaniu Audytów efektywności energetycznej na potrzeby realizacji procesu pozyskania Białych Certyfikatów.

Mgr inż. TOMASZ STANKOWSKI – Absolwent Wydziału Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunku Energetyka, specjalista w obszarze efektywności energetycznej, ochrony środowiska i EU ETS, auditor wewnętrzny Systemów zarządzania energią według ISO 50001. Od 2016 r. w EnMS Polska odpowiedzialny za nadzór nad realizacją i przeprowadzenie kilkudziesięciu audytów energetycznych przedsiębiorstw oraz  kilkudziesięciu audytów efektywności energetycznej. Zaangażowany w liczne projekty związane z poprawą efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach będących liderami w swoich branżach, w tym we wdrożenia systemów zarządzania energią wg ISO 50001 oraz rozwój usługi DSR.

Mgr inż. MAGDALENA MOLEK – Absolwentka Wydziału Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunku Technologia Chemiczna, specjalność Gospodarka Paliwami i Energią. Specjalista w zakresie efektywności energetycznej, auditor wewnętrzny Systemów zarządzania energią według ISO 50001. W EnMS Polska odpowiedzialna za nadzór i realizację audytów energetycznych przedsiębiorstw, opracowań z zakresu efektywności energetycznej oraz audytów efektywności energetycznej. Zaangażowana we wdrożenia systemów zarządzania energią wg ISO 50001 m.in. w branży spożywczej oraz energetycznej. Uczestniczyła w polsko–norweskim projekcie EMPI ,,Zarządzanie energią w przemyśle wg standardu EN ISO 50001″ popularyzującym system zarządzania energią w polskich przedsiębiorstwach. Prowadząca szkolenia z zakresu audytów energetycznych i wymagań normy PN-EN ISO 50001.