Audyt energetyczny przedsiębiorstwa wg wymagań normy PN-EN 16247

Zapraszamy na 3-dniowe szkolenie Audyt energetyczny przedsiębiorstwa wg wymagań normy PN-EN 16247 mające na celu przybliżenie uczestnikom zasad przeprowadzenia audytu energetycznego w przedsiębiorstwie w celu spełnienia wymagań Ustawy z dn. 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej i przygotowania Raportu z przeprowadzonego audytu, w oparciu o Normę PN-EN 16247. Szkolenie prowadzone w formie warsztatowej.

Najbliższe terminy:

12-14 grudnia 2018 r. – Kraków
14-16 stycznia 2019 r. – Kraków
20-22 lutego 2019 r. – Warszawa
27-29 marca 2019 r. – Mielec
24-26 kwietnia 2019 r. – Kraków
29-31 maja 2019 r. – Warszawa
26-28 czerwca 2019 r. – Mielec

Pobierz Formularz zgłoszeniowy i zapisz się na szkolenie:

Cele szkolenia:

 • Zapoznanie się z wymaganiami w zakresie przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa.

 • Zapoznanie się z wymaganiami normy PN-EN 16247 i zasadami sporządzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa.

 • Nabycie umiejętności opracowywania wybranych analiz i obliczeń przeprowadzanych w ramach wykonywania audytu energetycznego przedsiębiorstwa.

 • Nabycie umiejętności tworzenia wybranych elementów Raportu z audytu energetycznego przedsiębiorstwa.

Szkolenie dedykowane jest:

 • Kadrze kierowniczej odpowiedzialnej w przedsiębiorstwach za sprawy techniczne
 • Głównym energetykom
 • Członkom zespołów wdrożeniowych SZE
 • Kadrze technicznej odpowiedzialnej za zarządzanie energią cieplną i elektryczną
 • Kadrze inżynierskiej w zakładach
 • Wszystkim pragnącym pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności

Szczegółowy program szkolenia:

 1. Wprowadzenie: Prawo krajowe, Prawo UE
 2. Audyt Energetyczny Przedsiębiorstwa – założenia, wymagania, zakres
 3. Rola Audytu Energetycznego Przedsiębiorstwa w implementacji systemu zarządzania energią wg ISO 50001
 4. Wymagania Normy PN-EN 16247-1 Audity energetyczne: wymagania ogólne
 5. Wymagania Normy PN-EN 16247-2 Audity energetyczne: budynki
 6. Wymagania Normy PN-EN 16247-3 Audity energetyczne: procesy
 7. Wymagania Normy PN-EN 16247-4 Audity energetyczne: transport
 8. Wymagania Normy PN-EN 16247-5 Audity energetyczne: kompetencje auditorów energetycznych
 9. Podstawy obliczeń matematyczno-fizycznych w zakresie efektywności energetycznej
 10. Określenie możliwości poprawy efektywności energetycznej, ocena wpływu poszczególnych możliwości na obecny wynik energetyczny
 11. Pomiar w pracy audytora

Metody pracy, jakie zastosujemy podczas szkolenia:

 • Prezentacja
 • Interaktywny wykład
 • Ćwiczenia w grupach
 • Praca indywidualna nad obliczeniami i Raportem
 • Dyskusja

Czas trwania:

 • 3 dni

Cena szkolenia:

 • 2.900,00 zł netto/ osoba (3.567,00 zł brutto/ osoba)

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu
 • profesjonalne materiały szkoleniowe
 • poczęstunek i obiad
 • certyfikat

Cena nie obejmuje zakwaterowania.

Ilość miejsc na szkoleniu – 10

Przy udziale większej ilości osób z jednej firmy udzielamy korzystnych rabatów.

Szkolenie może być również przeprowadzane jako szkolenie zamknięte dla pracowników konkretnej organizacji, w terminie dogodnym dla przedsiębiorstwa.

Aplikując na szkolenie akceptujesz jego regulamin.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Barbara Mięsowicz
e-mail: barbara.miesowicz@enms.pl

Tel. 533 378 678

szkolenia@enms.pl

Szkolenie prowadzi

Mgr inż. MARCIN TROJNACKI – Absolwent Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. Prezes Zarządu EnMS Polska, Audytor energetyczny, Audytor Wiodący Systemów Zarządzania Energią według ISO 50001, Ekspert ds. efektywności energetycznej. Praktyk we wdrażaniu systemów zarządzania energią według ISO 50001 i sporządzaniu Audytów efektywności energetycznej na potrzeby realizacji procesu pozyskania Białych Certyfikatów.

Mgr inż. TOMASZ STANKOWSKI – Absolwent Wydziału Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunku Energetyka, specjalista w obszarze efektywności energetycznej, ochrony środowiska i EU ETS, auditor wewnętrzny Systemów zarządzania energią według ISO 50001. Od 2016 r. w EnMS Polska odpowiedzialny za nadzór nad realizacją i przeprowadzenie kilkudziesięciu audytów energetycznych przedsiębiorstw oraz  kilkudziesięciu audytów efektywności energetycznej. Zaangażowany w liczne projekty związane z poprawą efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach będących liderami w swoich branżach, w tym we wdrożenia systemów zarządzania energią wg ISO 50001 oraz rozwój usługi DSR.

Mgr inż. MAGDALENA MOLEK – Absolwentka Wydziału Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunku Technologia Chemiczna, specjalność Gospodarka Paliwami i Energią. Specjalista w zakresie efektywności energetycznej, auditor wewnętrzny Systemów zarządzania energią według ISO 50001. W EnMS Polska odpowiedzialna za nadzór i realizację audytów energetycznych przedsiębiorstw, opracowań z zakresu efektywności energetycznej oraz audytów efektywności energetycznej. Zaangażowana we wdrożenia systemów zarządzania energią wg ISO 50001 m.in. w branży spożywczej oraz energetycznej. Uczestniczyła w polsko–norweskim projekcie EMPI ,,Zarządzanie energią w przemyśle wg standardu EN ISO 50001″ popularyzującym system zarządzania energią w polskich przedsiębiorstwach. Prowadząca szkolenia z zakresu audytów energetycznych i wymagań normy PN-EN ISO 50001.