Audyt energetyczny przedsiębiorstwa wg wymagań normy PN-EN 16247

Trzydniowe szkolenie mające na celu przybliżenie uczestnikom zasad przeprowadzenia audytu energetycznego w przedsiębiorstwie w celu spełnienia wymagań Ustawy z dn. 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej i przygotowania Raportu z przeprowadzonego audytu w oparciu o Normę PN-EN 16247.

Najbliższe szkolenie odbędzie się w dniach 3-5.07.2023 r.

Wypełnij formularz aby zapisać się na szkolenie:

Cele szkolenia:

 • Zapoznanie się z wymaganiami w zakresie przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa.

 • Zapoznanie się z wymaganiami normy PN-EN 16247 i zasadami sporządzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa.

 • Nabycie umiejętności opracowywania wybranych analiz i obliczeń przeprowadzanych w ramach wykonywania audytu energetycznego przedsiębiorstwa.

 • Nabycie umiejętności tworzenia wybranych elementów Raportu z audytu energetycznego przedsiębiorstwa.

Szkolenie dedykowane jest:

 • Kadrze kierowniczej odpowiedzialnej w przedsiębiorstwach za sprawy techniczne
 • Głównym energetykom
 • Członkom zespołów wdrożeniowych SZE
 • Kadrze technicznej odpowiedzialnej za zarządzanie energią cieplną i elektryczną
 • Kadrze inżynierskiej w zakładach
 • Wszystkim pragnącym pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

 1. Wprowadzenie: Prawo krajowe, Prawo UE
 2. Audyt Energetyczny Przedsiębiorstwa – założenia, wymagania, zakres
 3. Rola Audytu Energetycznego Przedsiębiorstwa w implementacji systemu zarządzania energią wg ISO 50001
 4. Wymagania Normy PN-EN 16247-1 Audity energetyczne: wymagania ogólne
 5. Wymagania Normy PN-EN 16247-2 Audity energetyczne: budynki
 6. Wymagania Normy PN-EN 16247-3 Audity energetyczne: procesy
 7. Wymagania Normy PN-EN 16247-4 Audity energetyczne: transport
 8. Wymagania Normy PN-EN 16247-5 Audity energetyczne: kompetencje auditorów energetycznych
 9. Podstawy obliczeń matematyczno-fizycznych w zakresie efektywności energetycznej
 10. Określenie możliwości poprawy efektywności energetycznej, ocena wpływu poszczególnych możliwości na obecny wynik energetyczny
 11. Pomiar w pracy audytora

Szkolenie prowadzone w formie warsztatowej.

Metody pracy, jakie zastosujemy podczas szkolenia:

 • Prezentacja
 • Interaktywny wykład
 • Ćwiczenia w grupach
 • Praca indywidualna nad obliczeniami i Raportem
 • Dyskusja

Czas trwania:

 • 3 dni

Cena szkolenia:

 • 2.900,00 zł netto/ osoba (3.567,00 zł brutto/ osoba)

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu
 • profesjonalne materiały szkoleniowe
 • poczęstunek i obiad
 • certyfikat

Cena nie obejmuje zakwaterowania.

Poziom

Podstawowy. Nie ma żadnych formalnych wymogów uczestnictwa w szkoleniu.

Ilość miejsc na szkoleniu – 10

Przy udziale większej ilości osób z jednej firmy udzielamy korzystnych rabatów.

Szkolenie może być również przeprowadzane jako szkolenie zamknięte dla pracowników konkretnej organizacji, w terminie dogodnym dla przedsiębiorstwa.

Aplikując na szkolenie akceptujesz jego regulamin.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Iwona Puła
e-mail: iwona.pula@enms.pl

tel 533 346 343

Szkolenie prowadzi

Mgr inż. MARCIN TROJNACKI – Absolwent Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. Prezes Zarządu EnMS Polska, Audytor energetyczny, Audytor Wiodący Systemów Zarządzania Energią według ISO 50001, Ekspert ds. efektywności energetycznej. Praktyk we wdrażaniu systemów zarządzania energią według ISO 50001 i sporządzaniu Audytów efektywności energetycznej na potrzeby realizacji procesu pozyskania Białych Certyfikatów.