Audyt energetyczny budynku. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku

Czterodniowe warsztaty przygotowujące do wykonywania audytów energetycznych budynków i świadectw charakterystyki energetycznej budynków.

Uczestnicy o nas:

Tadeusz Krzemień „szkolenie bardzo przydatne i profesjonalnie poprowadzone pod względem merytorycznym jak i praktycznym”

Piotr Wróbel „szkolenie jest bardzo przydatne i pomocne w racjonalnym zarządzaniu energią w swojej firmie. Wysoki poziom wiedzy prowadzących sprawił, że można było oprócz wiedzy teoretycznej lepiej zrozumieć temat na podstawie różnorodnych przykładów fizycznych i praktycznych. Na pewno w mojej pracy spróbuję wcielić w życie uzyskaną wiedzę.”

Najbliższy termin szkolenia to: 26-28.06.2023 r.

Wypełnij formularz aby zapisać się na szkolenie:

Cele kursu:

 • Nabycie lub poszerzenie wiedzy w zakresie wymagań ustawodawstwa krajowego i UE w zakresie racjonalnego gospodarowania energią

 • Nabycie lub poszerzenie wiedzy na temat terminologii, wymagań i zasad funkcjonowania Systemu Zarządzania Energią zgodnego z ISO 50001 i korzyściami wynikającymi z jego wprowadzenia w organizacji, w tym: zdobycie praktycznych umiejętności tworzenia dokumentacji wymaganej w Systemach zarządzania energią zgodnych z ISO50001

 • Zdobycie praktycznych umiejętności opracowywania Przeglądów energetycznych spełniających wymagania Normy ISO 50001

 • Pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy w zakresie efektywnego wykorzystania energii oraz optymalizacji działania układów klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, grzewczych, parowych, maszyn i urządzeń, pieców przemysłowych, sieci i wymienników ciepła, silników elektrycznych i napędów, gospodarki chłodniczej, zużycia energii w układach sprężonego powietrza.

 • Podniesienie kompetencji w zakresie przeprowadzania analiz ekonomicznych dotyczących projektów proefektywnościowych.

 • Zdobycie lub poszerzenie wiedzy na temat analitycznych metod monitorowania i modelowania efektywności wykorzystania energii, zapoznanie z przykładowymi aplikacjami i programem informatycznym

 • Zdobycie lub poszerzenie wiedzy z zakresu pozyskiwania funduszy z programów krajowych i unijnych na działania proefektywnościowe

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

 1. Wymagania prawodawstwa krajowego i Unii Europejskiej w zakresie efektywności energetycznej budynków – aktualnie obowiązujący stan prawny.
 2. Zasady sporządzania Audytu energetycznego budynku i świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.
 3. Ocena stanu ochrony cieplnej budynku oraz sposoby obniżenia strat ciepła.
 4. Ocena systemu ogrzewania i zaopatrzenia w ciepłą wodę.
 5. Ocena systemu wentylacji i klimatyzacji z uwzględnieniem wymagań ochrony przeciwpożarowej i akustycznej.
 6. Ocena instalacji oświetleniowej w budynku.
 7. Metodyka obliczeń.
 8. Podstawy i zasady audytu energetycznego.
 9. Optymalizacja wykorzystania energii w poszczególnych obszarach: oświetlenie, ogrzewanie, chłodzenie, maszyny i urządzenia, klimatyzacja, wentylacja, ciepło technologiczne, sprężone powietrze.
 10. Odnawialne źródła energii i przykłady wykorzystania.
 11. Analiza ekonomiczna w projektach efektywności energetycznej.
 12. Przygotowanie audytu energetycznego – warsztaty.
 13. Analityczne metody monitoringu i modelowania efektywności wykorzystania energii usprawniające przepływ informacji i pozwalające na sprawne podejmowanie trafnych decyzji biznesowych.
 14. Egzamin wewnętrzny (test wiedzy + sporządzenie szkoleniowego audytu energetycznego).

Kurs składać się będzie z części teoretycznej i praktycznej. Część praktyczna zajęć prowadzona będzie w formie analizy case studies i warsztatów.

Metody pracy, jakie zastosujemy podczas szkolenia:

 • Prezentacja
 • Interaktywny wykład
 • Analiza przypadków
 • Ćwiczenia w grupach
 • Praca indywidualna nad obliczeniami z wykorzystaniem sprzętu komputerowego
 • Dyskusja

Czas trwania:

 • 3 dni – 24 h

Cena szkolenia:

 • 2.900,00 zł netto/ osoba (3.567,00 zł brutto/ osoba)

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu
 • profesjonalne materiały szkoleniowe
 • poczęstunek i obiad
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Cena nie obejmuje zakwaterowania.

Poziom

Podstawowy. Nie ma żadnych formalnych wymogów uczestnictwa w szkoleniu.
Wymagania dla osób chcących sporządzać świadectwa charakterystyki energetycznej budynków: określono w Ustawie

Ilość miejsc na szkoleniu – 10

Przy udziale większej ilości osób z jednej firmy udzielamy korzystnych rabatów.

Szkolenie może być również przeprowadzane w formie zamkniętej, dedykowane dla pracowników konkretnej organizacji, w terminie dogodnym dla przedsiębiorstwa.

Aplikując na szkolenie akceptujesz jego regulamin.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Iwona Puła
e-mail: iwona.pula@enms.pl

tel. 533 346 343

Szkolenie prowadzi

Mgr inż. MARCIN TROJNACKI – Absolwent Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. Prezes Zarządu EnMS Polska, Audytor energetyczny, Audytor Wiodący Systemów Zarządzania Energią według ISO 50001, Ekspert ds. efektywności energetycznej. Praktyk we wdrażaniu systemów zarządzania energią według ISO 50001 i sporządzaniu Audytów efektywności energetycznej na potrzeby realizacji procesu pozyskania Białych Certyfikatów.