Audyt urządzeń i instalacji elektroenergetycznych – Metodyka obliczania oszczędności energii

Dwudniowe szkolenie mające na celu przybliżenie uczestnikom metodyki obliczania oszczędności energii w zakresie przeprowadzania audytu efektywności energetycznej urządzeń i instalacji elektroenergetycznych.

Uczestnicy o nas:

Tadeusz Krzemień „szkolenie bardzo przydatne i profesjonalnie poprowadzone pod względem merytorycznym jak i praktycznym”

Piotr Wróbel „szkolenie jest bardzo przydatne i pomocne w racjonalnym zarządzaniu energią w swojej firmie. Wysoki poziom wiedzy prowadzących sprawił, że można było oprócz wiedzy teoretycznej lepiej zrozumieć temat na podstawie różnorodnych przykładów fizycznych i praktycznych. Na pewno w mojej pracy spróbuję wcielić w życie uzyskaną wiedzę.”

Najbliższy termin szkolenia: 23-24.11.2022 r.

Wypełnij formularz aby zapisać się na szkolenie:

Cele kursu:

 • Nabycie lub poszerzenie wiedzy w zakresie wymagań ustawodawstwa krajowego i UE w zakresie racjonalnego gospodarowania energią

 • Pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy w zakresie efektywnego wykorzystania energii oraz optymalizacji działania układów klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, grzewczych, parowych, maszyn i urządzeń, pieców przemysłowych, sieci i wymienników ciepła, silników elektrycznych i napędów, gospodarki chłodniczej, zużycia energii w układach sprężonego powietrza.

 • Podniesienie kompetencji w zakresie przeprowadzania analiz ekonomicznych dotyczących projektów proefektywnościowych.

 • Zdobycie lub poszerzenie wiedzy na temat analitycznych metod monitorowania i modelowania efektywności wykorzystania energii, zapoznanie z przykładowymi aplikacjami i programem informatycznym

 • Zdobycie lub poszerzenie wiedzy z zakresu pozyskiwania funduszy z programów krajowych i unijnych na działania proefektywnościowe

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

 1. Wymagania prawodawstwa krajowego i Unii Europejskiej w zakresie poprawy efektywności energetycznej – aktualnie obowiązujący stan prawny
 2. System „białych certyfikatów” aktualny stan prawny– zasady funkcjonowania, wymagana dokumentacja, wykorzystanie/ sprzedaż pozyskanych świadectw efektywności energetycznej
 3. Rola zawodu audytora efektywności energetycznej w kontekście zmian do Ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 r.
 4. Zasady sporządzania audytu efektywności energetycznej. Audyt efektywności energetycznej sposobem bilansowym oraz metodą uproszczoną
 5. Omówienie najczęstszych błędów w sporządzaniu audytu efektywności energetycznej – jak ich uniknąć
 6. Audyt efektywności energetycznej a wymogi dotyczące Ekoprojektu dla produktów związanych z energią
 7. Wiarygodny pomiar wielkości charakteryzujących urządzenia i instalacje elektroenergetyczne
 8. Ograniczenie strat energii związanych z eksploatacją napędów, przekładni i układów regulacji – podstawy teoretyczne oraz przegląd metodyk obliczeniowych na potrzeby audytu efektywności energetycznej
 9. Ograniczenie strat energii związanych z eksploatacją transformatorów – podstawy teoretyczne oraz przegląd metodyk obliczeniowych na potrzeby audytu efektywności energetycznej
 10. Ograniczenie strat energii związanych z wymianą opraw i źródeł światła – podstawy teoretyczne oraz przegląd metodyk obliczeniowych na potrzeby audytu efektywności energetycznej
 11. Ograniczenie start energii związanych z ograniczeniem strat sieciowych związanych z dystrybucją energii elektrycznej – podstawy teoretyczne oraz przegląd metodyk obliczeniowych
 12. Kompensacja mocy biernej – podstawy teoretyczne oraz przegląd metodyk obliczeniowych
 13. Samodzielne wykonanie audytu efektywności energetycznej urządzeń i instalacji elektroenergetycznych na wybranych case studies

Metody pracy, jakie zastosujemy podczas szkolenia:

 • Prezentacja
 • Interaktywny wykład
 • Ćwiczenia w grupach
 • Praca indywidualna nad obliczeniami z wykorzystaniem sprzętu komputerowego
 • Dyskusja

Czas trwania:

 • 3 dni – 24 h

Cena szkolenia:

 • 1.900,00 zł netto/ osoba (2.337,00 brutto/ osoba)

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu
 • profesjonalne materiały szkoleniowe
 • poczęstunek i obiad
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Cena nie obejmuje zakwaterowania.

Poziom

Podstawowy. Nie ma żadnych formalnych wymogów uczestnictwa w szkoleniu.
Wymagania dla osób chcących sporządzać audyty efektywności energetycznej: Zgodnie z wymaganiami Ustawy z dn. 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

Ilość miejsc na szkoleniu – 10

Przy udziale większej ilości osób z jednej firmy udzielamy korzystnych rabatów.

Szkolenie może być również przeprowadzane w formie zamkniętej, dedykowane dla pracowników konkretnej organizacji, w terminie dogodnym dla przedsiębiorstwa.

Aplikując na szkolenie akceptujesz jego regulamin.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Anna Trojnacka
e-mail: anna.trojnacka@enms.pl

Tel. 506 399 947

Szkolenie prowadzi

Mgr inż. MARCIN TROJNACKI – Absolwent Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. Prezes Zarządu EnMS Polska, Audytor energetyczny, Audytor Wiodący Systemów Zarządzania Energią według ISO 50001, Ekspert ds. efektywności energetycznej. Praktyk we wdrażaniu systemów zarządzania energią według ISO 50001 i sporządzaniu Audytów efektywności energetycznej na potrzeby realizacji procesu pozyskania Białych Certyfikatów.