Audyt efektywności energetycznej urządzeń i instalacji elektroenergetycznych – Metodyka obliczania oszczędności energii

Zapraszamy na 2-dniowe warsztaty mające na celu przybliżenie jego uczestnikom metodyki obliczania oszczędności energii w zakresie przeprowadzania audytu efektywności energetycznej urządzeń i instalacji elektroenergetycznych.

Najbliższe terminy:

27-28 lutego 2019 r. – Mielec
25-26 marca 2019 r. – Warszawa
15-16 kwietnia 2019 r. – Mielec
27-28 maja 2019 r. – Warszawa

Pobierz Formularz zgłoszeniowy i zapisz się na warsztaty:

Cele warsztatów:

 • Poszerzenie wiedzy w zakresie ograniczania zużycia energii przez urządzenia i instalacje elektroenergetyczne poprzez modernizacje lub wymianę silników, napędów i układów sterowania

 • Nabycie lub poszerzenie wiedzy w zakresie świadectw efektywności energetycznej – Białych certyfikatów

 • Nabycie wiedzy w zakresie ograniczania strat związanych z poborem energii biernej oraz metod kompensacji mocy biernej, a także strat na transformacji, modernizacji oświetlenia oraz dźwigów na podstawie praktycznych ćwiczeń, obliczeń i przykładów

 • Nabycie lub poszerzenie wiedzy w zakresie wymagań ustawodawstwa krajowego i UE w zakresie poprawy efektywności energetycznej

 • Identyfikowanie błędów w przeprowadzaniu audytów efektywności energetycznej

Warsztaty dedykowane są:

 • Kadrze kierowniczej odpowiedzialnej w przedsiębiorstwach za sprawy techniczne
 • Audytorom energetycznym i audytorom efektywności energetycznej
 • Kadrze technicznej odpowiedzialnej za zarządzanie energią elektryczną
 • Kadrze inżynierskiej w zakładach
 • Wszystkim pragnącym pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności

Ramowy program warsztatów:

 1. Podstawy prawne działań europejskich oraz krajowych na rzecz poprawy efektywności energetycznej.
 2. Zasady funkcjonowania systemu „Białych certyfikatów” w Polsce.
 3. Rola zawodu audytora efektywności energetycznej w kontekście Ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016
 4. Zasady sporządzania audytu efektywności energetycznej. Audyt efektywności energetycznej sposobem bilansowym oraz metodą uproszczoną
 5. Omówienie najczęstszych błędów w sporządzaniu audytu efektywności energetycznej – jak ich uniknąć
 6. Audyt efektywności energetycznej a wymogi dotyczące Ekoprojektu dla produktów związanych z energią
 7. Wiarygodny pomiar wielkości charakteryzujących urządzenia i instalacje elektroenergetyczne
 8. Ograniczenie strat energii związanych z eksploatacją napędów, przekładni i układów regulacji – podstawy teoretyczne oraz przegląd metodyk obliczeniowych na potrzeby audytu efektywności energetycznej
 9. Ograniczenie strat energii związanych z eksploatacją transformatorów – podstawy teoretyczne oraz przegląd metodyk obliczeniowych na potrzeby audytu efektywności energetycznej
 10. Ograniczenie strat energii związanych z wymianą opraw i źródeł światła – podstawy teoretyczne oraz przegląd metodyk obliczeniowych na potrzeby audytu efektywności energetycznej
 11. Ograniczenie start energii związanych z ograniczeniem strat sieciowych związanych z dystrybucją energii elektrycznej – podstawy teoretyczne oraz przegląd metodyk obliczeniowych
 12. Kompensacja mocy biernej – podstawy teoretyczne oraz przegląd metodyk obliczeniowych
 13. Samodzielne wykonanie audytu efektywności energetycznej urządzeń i instalacji elektroenergetycznych na wybranych case stud

Metody pracy, jakie zastosujemy podczas warsztatów:

 • Prezentacja
 • Interaktywny wykład
 • Ćwiczenia w grupach
 • Praca indywidualna nad obliczeniami z wykorzystaniem sprzętu komputerowego
 • Dyskusja
 • Egzamin wstępny i końcowy

Czas trwania:

 • 2 dni (16 h)

Cena warsztatów:

 • 1800,00 zł netto/ osoba (2214,00 zł brutto/ osoba)

Cena obejmuje:

 • udział w warsztatach
 • profesjonalne materiały szkoleniowe
 • poczęstunek i obiad
 • certyfikat

Cena nie obejmuje zakwaterowania.

Ilość miejsc – 10

Przy udziale większej ilości osób z jednej firmy udzielamy korzystnych rabatów.

Warsztaty mogą być również przeprowadzane jako warsztaty zamknięte dla pracowników konkretnej organizacji, w terminie dogodnym dla przedsiębiorstwa.

Aplikując na warsztaty akceptujesz ich regulamin.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Barbara Mięsowicz
e-mail: barbara.miesowicz@enms.pl

Tel. 533 378 678.

szkolenia@enms.pl

Szkolenie prowadzi

Mgr inż. MARCIN TROJNACKI – Absolwent Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. Prezes Zarządu EnMS Polska, Audytor energetyczny, Audytor Wiodący Systemów Zarządzania Energią według ISO 50001, Ekspert ds. efektywności energetycznej. Praktyk we wdrażaniu systemów zarządzania energią według ISO 50001 i sporządzaniu Audytów efektywności energetycznej na potrzeby realizacji procesu pozyskania Białych Certyfikatów.

Mgr inż. TOMASZ STANKOWSKI – Absolwent Wydziału Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunku Energetyka, specjalista w obszarze efektywności energetycznej, ochrony środowiska i EU ETS, auditor wewnętrzny Systemów zarządzania energią według ISO 50001. Od 2016 r. w EnMS Polska odpowiedzialny za nadzór nad realizacją i przeprowadzenie kilkudziesięciu audytów energetycznych przedsiębiorstw oraz  kilkudziesięciu audytów efektywności energetycznej. Zaangażowany w liczne projekty związane z poprawą efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach będących liderami w swoich branżach, w tym we wdrożenia systemów zarządzania energią wg ISO 50001 oraz rozwój usługi DSR.

Mgr inż. MAGDALENA MOLEK – Absolwentka Wydziału Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunku Technologia Chemiczna, specjalność Gospodarka Paliwami i Energią. Specjalista w zakresie efektywności energetycznej, auditor wewnętrzny Systemów zarządzania energią według ISO 50001. W EnMS Polska odpowiedzialna za nadzór i realizację audytów energetycznych przedsiębiorstw, opracowań z zakresu efektywności energetycznej oraz audytów efektywności energetycznej. Zaangażowana we wdrożenia systemów zarządzania energią wg ISO 50001 m.in. w branży spożywczej oraz energetycznej. Uczestniczyła w polsko–norweskim projekcie EMPI ,,Zarządzanie energią w przemyśle wg standardu EN ISO 50001″ popularyzującym system zarządzania energią w polskich przedsiębiorstwach. Prowadząca szkolenia z zakresu audytów energetycznych i wymagań normy PN-EN ISO 50001.