Audyt urządzeń i instalacji elektroenergetycznych – Metodyka obliczania oszczędności energii

Zapraszamy na 2-dniowe szkolenie mające na celu przybliżenie uczestnikom metodyki obliczania oszczędności energii w zakresie przeprowadzania audytu efektywności energetycznej urządzeń i instalacji elektroenergetycznych.

Najbliższy termin szkolenia: 25-26.05.2021 r.

Wypełnij formularz aby zapisać się na szkolenie:

Cele warsztatów:

 • Poszerzenie wiedzy w zakresie ograniczania zużycia energii przez urządzenia i instalacje elektroenergetyczne poprzez modernizacje lub wymianę silników, napędów i układów sterowania

 • Nabycie lub poszerzenie wiedzy w zakresie świadectw efektywności energetycznej – Białych certyfikatów

 • Nabycie wiedzy w zakresie ograniczania strat związanych z poborem energii biernej oraz metod kompensacji mocy biernej, a także strat na transformacji, modernizacji oświetlenia oraz dźwigów na podstawie praktycznych ćwiczeń, obliczeń i przykładów

 • Nabycie lub poszerzenie wiedzy w zakresie wymagań ustawodawstwa krajowego i UE w zakresie poprawy efektywności energetycznej

 • Identyfikowanie błędów w przeprowadzaniu audytów efektywności energetycznej

Szkolenie dedykowane jest:

 • Kadrze kierowniczej odpowiedzialnej w przedsiębiorstwach za sprawy techniczne
 • Audytorom energetycznym i audytorom efektywności energetycznej
 • Kadrze technicznej odpowiedzialnej za zarządzanie energią elektryczną
 • Kadrze inżynierskiej w zakładach
 • Wszystkim pragnącym pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności

Ramowy program szkolenia:

 1. Podstawy prawne działań europejskich oraz krajowych na rzecz poprawy efektywności energetycznej.
 2. Zasady funkcjonowania systemu „Białych certyfikatów” w Polsce.
 3. Rola zawodu audytora efektywności energetycznej w kontekście Ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016
 4. Zasady sporządzania audytu efektywności energetycznej. Audyt efektywności energetycznej sposobem bilansowym oraz metodą uproszczoną
 5. Omówienie najczęstszych błędów w sporządzaniu audytu efektywności energetycznej – jak ich uniknąć
 6. Audyt efektywności energetycznej a wymogi dotyczące Ekoprojektu dla produktów związanych z energią
 7. Wiarygodny pomiar wielkości charakteryzujących urządzenia i instalacje elektroenergetyczne
 8. Ograniczenie strat energii związanych z eksploatacją napędów, przekładni i układów regulacji – podstawy teoretyczne oraz przegląd metodyk obliczeniowych na potrzeby audytu efektywności energetycznej
 9. Ograniczenie strat energii związanych z eksploatacją transformatorów – podstawy teoretyczne oraz przegląd metodyk obliczeniowych na potrzeby audytu efektywności energetycznej
 10. Ograniczenie strat energii związanych z wymianą opraw i źródeł światła – podstawy teoretyczne oraz przegląd metodyk obliczeniowych na potrzeby audytu efektywności energetycznej
 11. Ograniczenie start energii związanych z ograniczeniem strat sieciowych związanych z dystrybucją energii elektrycznej – podstawy teoretyczne oraz przegląd metodyk obliczeniowych
 12. Kompensacja mocy biernej – podstawy teoretyczne oraz przegląd metodyk obliczeniowych
 13. Samodzielne wykonanie audytu efektywności energetycznej urządzeń i instalacji elektroenergetycznych na wybranych case stud

Metody pracy, jakie zastosujemy podczas szkolenia:

 • Prezentacja
 • Interaktywny wykład
 • Ćwiczenia w grupach
 • Praca indywidualna nad obliczeniami z wykorzystaniem sprzętu komputerowego
 • Dyskusja
 • Egzamin wstępny i końcowy

Czas trwania:

 • 2 dni (16 h)

Cena szkolenia:

 • 1800,00 zł netto/ osoba (2214,00 zł brutto/ osoba)

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu
 • profesjonalne materiały szkoleniowe
 • poczęstunek i obiad
 • certyfikat

Cena nie obejmuje zakwaterowania.

Ilość miejsc – 10

Przy udziale większej ilości osób z jednej firmy udzielamy korzystnych rabatów.

Szkolenie może być również przeprowadzane jako szkolenie zamknięte dla pracowników konkretnej organizacji, w terminie dogodnym dla przedsiębiorstwa.

Aplikując na szkolenie akceptujesz jego regulamin.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Anna Trojnacka
e-mail: anna.trojnacka@enms.pl

Tel. 506 399 947

Szkolenie prowadzi

Mgr inż. MARCIN TROJNACKI – Absolwent Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. Prezes Zarządu EnMS Polska, Audytor energetyczny, Audytor Wiodący Systemów Zarządzania Energią według ISO 50001, Ekspert ds. efektywności energetycznej. Praktyk we wdrażaniu systemów zarządzania energią według ISO 50001 i sporządzaniu Audytów efektywności energetycznej na potrzeby realizacji procesu pozyskania Białych Certyfikatów.