Audyt efektywności energetycznej. Praktyczne aspekty doboru układów kogeneracyjnych

Zapraszamy na czterodniowy kurs, podczas którego przedstawione zostaną najbardziej istotne zagadnienia związane z wykonywaniem audytów efektywności energetycznej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz. U. z 2017 poz. 1912).
Metodologie obliczeniowe dla oszczędności energii, szanse zdobycia wsparcia finansowego na inwestycje zwiększające efektywność energetyczną – to tylko niektóre zagadnienia, które będą poruszane podczas kursu. Szczególny nacisk położony zostanie na zasady doboru układów kogeneracyjnych oraz trigeneracyjnych wraz z wytycznymi dotyczącymi oceny ekonomicznej i energetycznej ich stosowania.
Ze względu na fakt, iż podczas szkolenia dużą wagę przykłada się do umiejętności praktycznych, ostatni dzień szkolenia przeznaczony zostaje na warsztaty, podczas których przystąpią Państwo do samodzielnego wykonania audytu efektywności energetycznej dla przedsięwzięcia budowy układu kogeneracyjnego.

Uczestnicy o nas:

Piotr Kamiński „szkolenie było bardzo przydatne pod względem pozyskania informacji praktycznych i teoretycznych. Prowadzone w formule otwartej pozwala na dyskusje i rozwiewanie wątpliwości. Otwartość prowadzącego na zadawane pytania”

Jakub Jeznach „szkolenie idealnie przygotowane dla osób chcących zgłębić zagadnienia efektywności energetycznej, kogeneracji i trigeneracji. Profesjonalne podejście prowadzącego oraz profesjonalnie przygotowanie ze strony EnMS Polska”

Artur Dąbrowski „szkolenie prowadzone bardzo profesjonalnie. Pakiet wiedzy merytorycznej popartej praktycznymi przykładami z pewnością pomoże mi w codziennej pracy. Bardzo ciekawe case study …”

Najbliższe terminy:

I Zjazd 22-23 sierpnia 2019 r. – Mielec
II Zjazd 29-30 sierpnia 2019 r. – Mielec

I Zjazd 17-18 października 2019 r. – Kraków
II Zjazd 24-25 października 2019 r. – Kraków

I Zjazd 12-13 grudnia 2019 r. – Mielec
II Zjazd 19-20 grudnia 2019 r. – Mielec

Czas trwania: 4 x 8h – 32h

Wypełnij formularz aby zapisać się na szkolenie:

Cele kursu:

 • Nabycie lub poszerzenie wiedzy w zakresie wymagań ustawodawstwa krajowego i UE w zakresie racjonalnego gospodarowania energią oraz zasad funkcjonowania systemu białych certyfikatów

 • Pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy w zakresie efektywnego wykorzystania energii oraz optymalizacji działania układów klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, grzewczych, parowych, maszyn i urządzeń, pieców przemysłowych, sieci i wymienników ciepła, silników elektrycznych i napędów, gospodarki chłodniczej, zużycia energii w układach sprężonego powietrza

 • Pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy w zakresie efektywnego wykorzystania energii z wykorzystaniem układów kogeneracji i trigeneracji

 • Metodyka doboru układu kogeneracji i trigeneracji dla audytu efektowności energetycznej

 • Zdobycie praktycznych umiejętności sporządzania audytów energetycznych budynków

 • Zdobycie praktycznych umiejętności sporządzania audytów efektywności energetycznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii

 • Podniesienie kompetencji w zakresie przeprowadzania analiz ekonomicznych dotyczących projektów proefektywnościowych

 • Zdobycie lub poszerzenie wiedzy na temat analitycznych metod monitorowania i modelowania efektywności wykorzystania energii, zapoznanie z przykładowymi aplikacjami i programem informatycznym

Kurs dedykowany jest:

 • Kadrze kierowniczej odpowiedzialnej w przedsiębiorstwie za sprawy techniczne
 • Głównym Energetykom
 • Członkom zespołów wdrożeniowych SZE
 • Kadrze technicznej odpowiedzialnej za zarządzanie energią cieplną i elektryczną
 • Kadrze inżynierskiej w przedsiębiorstwie
 • Kadrze odpowiedzialnej za wdrożenia nowych systemów kogeneracji i trigeneracji w przedsiębiorstwie
 • Osobom pragnącym pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności

Ramowy program kursu:

 1. Przypomnienie najważniejszych zagadnień z zakresu polityki klimatyczno-energetycznej na świecie i w Polsce
 2. Zasady funkcjonowania systemu białych certyfikatów
 3. Audyty związane z poprawą wykorzystania energii – usystematyzowanie pojęć
 4. Systemy wsparcia w zakresie zarządzania energią
 5. Zasady wykonania audytu energetycznego przedsiębiorstwa w myśl norm z rodziny PN-EN 1624
 6. Zasady wykonania audytu efektywności energetycznej – cz.1 , cz.2
 7. Przegląd metodyk wyznaczania oszczędności energii – cz. 1, cz.2, cz.3
 8. Metodyka doboru układu kogeneracyjnego i trigeneracyjnego dla audytu efektywności energetycznej – cz. 1 , cz.2
 9. CASE STUDY: Wykonanie auditu efektywności energetycznej dla przedsięwzięcia budowy instalacji kogeneracyjnej

Metody pracy, jakie zastosujemy podczas kursu:

 • Prezentacja
 • Interaktywny wykład
 • Analiza przypadków
 • Ćwiczenia w grupach
 • Praca indywidualna nad obliczeniami
 • Dyskusja

Cena kursu:

 • 3000,00 zł netto/ osoba (3690,00 zł brutto/ osoba)

Cena obejmuje:

 • Uczestnictwo w kursie
 • Profesjonalne materiały szkoleniowe
 • Serwis kawowy, obiad
 • Certyfikat ukończenia kursu

Ilość miejsc – 10

Przy udziale większej ilości osób z jednej firmy udzielamy korzystnych rabatów.

Kurs może być również przeprowadzony w formie zamkniętej, dedykowany dla pracowników konkretnej organizacji, w terminie dogodnym dla przedsiębiorstwa.

Aplikując na kurs akceptujesz jego regulamin.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Barbara Mięsowicz
e-mail: barbara.miesowicz@enms.pl

Tel. 533 378 678

szkolenia@enms.pl

Szkolenie prowadzi

Mgr inż. MARCIN TROJNACKI – Absolwent Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. Prezes Zarządu EnMS Polska, Audytor energetyczny, Audytor Wiodący Systemów Zarządzania Energią według ISO 50001, Ekspert ds. efektywności energetycznej. Praktyk we wdrażaniu systemów zarządzania energią według ISO 50001 i sporządzaniu Audytów efektywności energetycznej na potrzeby realizacji procesu pozyskania Białych Certyfikatów.

Mgr inż. MAGDALENA MOLEK – Absolwentka Wydziału Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunku Technologia Chemiczna, specjalność Gospodarka Paliwami i Energią. Specjalista w zakresie efektywności energetycznej, auditor wewnętrzny Systemów zarządzania energią według ISO 50001. W EnMS Polska odpowiedzialna za nadzór i realizację audytów energetycznych przedsiębiorstw, opracowań z zakresu efektywności energetycznej oraz audytów efektywności energetycznej. Zaangażowana we wdrożenia systemów zarządzania energią wg ISO 50001 m.in. w branży spożywczej oraz energetycznej. Uczestniczyła w polsko–norweskim projekcie EMPI ,,Zarządzanie energią w przemyśle wg standardu EN ISO 50001″ popularyzującym system zarządzania energią w polskich przedsiębiorstwach. Prowadząca szkolenia z zakresu audytów energetycznych i wymagań normy PN-EN ISO 50001.