W EnMS Polska wierzymy w uczciwą komunikację. Chcemy podejmować dialog, który niesie wartość! Dlatego wyrażając poniższe zgody dajesz nam szansę poznać się bliżej. Odezwiemy się do Ciebie w sprawach, które mogą Cię zainteresować i uszanujemy, jeśli się tak nie stanie!

Po wypełnieniu formularza przyjdzie na twój e-mail link weryfikacyjny. Dopiero po jego kliknięciu Twoje zgody będą obowiązujące. Szczegółowe infomacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdziesz poniżej.

Kto jest administratorem Twoich danych?
EnMS POLSKA sp. z o. o. z siedzibą w w Mielcu (39-300 Mielec), przy ul. Kazimierza Jagiellończyka 13/20, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000441984, posługująca się numerem NIP: 8172173239, REGON: 180919806, kapitał zakładowy: 100.000,00 zł, z którą kontakt jest możliwy za pomocą adresu
e-mail: info@enms.pl.

W jakim celu będziemy używać Twoich danych osobowych?
Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu przekazywania przez EnMS POLSKA sp. z o. o. informacji handlowych lub w celu marketingu, dotyczących produktów lub usług EnMS POLSKA sp. z o. o.

W jaki sposób nie będziemy przetwarzać Twoich danych osobowych?
Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

Jak się z nami skontaktować w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych?
We wszystkich sprawach związanych z Twoimi danymi osobowymi możesz napisać na adres: info@enms.pl

Co możesz robić ze swoimi danymi osobowymi?
W związku z przetwarzaniem przez EnMS POLSKA sp. z o. o. Twoich danych osobowych, przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych, prawo ich sprostowania, prawo usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Dodatkowo, przysługuje Ci także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w przypadku, gdy odbywa się ono na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Przestaniemy wówczas przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?
Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest dobrowolnie wyrażona zgoda, którą można w każdym czasie cofnąć, przy czym nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak brak Twojej zgody uniemożliwi nam przedstawienie Ci informacji dotyczących naszych produktów lub usług.

Jak możesz cofnąć wyrażoną zgodę?
W celu wycofania zgody wystarczy wysłać e-mail na adres: info@enms.pl
Zgodę można również cofnąć poprzez wysłanie informacji pocztą na podany powyżej adres EnMS POLSKA sp. z o. o. z dopiskiem „dane osobowe”.

Gdzie możesz wnieść skargę na sposób przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych?
Jeżeli mimo naszego wsparcia uznasz, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia przez Ciebie tej zgody.

Którym podmiotom możemy przekazać Twoje dane osobowe, a którym ich nie przekażemy?
Przekażemy Twoje dane osobowe głównie podmiotom zewnętrznym dostarczającym i wspierającym systemy teleinformatyczne EnMS POLSKA sp. z o. o. (zarówno ogólną infrastrukturę teleinformatyczną, pocztę elektroniczną, jak i systemy informatyczne stosowane przez EnMS POLSKA sp. z o. o.), w tym także podmiotom z państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy, jak również spółkom z grupy kapitałowej EnMS POLSKA sp. z o. o., w skład której wchodzi EnMS POLSKA sp. z o. o. Podmioty te przetwarzać będą Twoje dane jedynie na nasze zlecenie, na podstawie niezbędnych umów powierzenia przetwarzania danych oraz przy zapewnieniu przez te podmioty odpowiednich środków w celu ochrony danych.
Nie przekażemy Twoich danych żadnym innym podmiotom, celem wykorzystania przez te podmioty tych danych do ich celów handlowo-marketingowych, bez Twojej dodatkowej wyraźnej zgody.