ZAPYTANIE OFERTOWE nr 24/POIR.02.01.00-00-0045/18/2018
z dnia 12.05.2020 r.

Zaprojektowanie, dostawa i montaż węzła cieplnego

Dokumenty do pobrania:

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania