ZAPYTANIE OFERTOWE nr 22/POIR.02.01.00-00-0045/18/2018
z dnia 09.04.2020 r.

Wykonanie drogi wewnętrznej wraz z parkingiem oraz wykonanie ukształtowania terenu z nasadzeniem
roślinności