ZAPYTANIE OFERTOWE nr 25/POIR.02.01.00-00-0045/18/2018
z dnia 14.05.2020 r.

Układ AKPiA – sterownik wraz z oprzyrządowaniem i pakietem
programowym

Dokumenty do pobrania:

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania