ZAPYTANIE OFERTOWE nr 31/POIR.02.01.00-00-0045/18/2018
z dnia 28.09.2020 r

Wykonanie podświetlanego zewnętrznego logotypu firmy wraz z montażem na elewacji