ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/POIR.02.01.00-00-0045/18/2018
z dnia 11.05.2020 r
.

Wykonanie drogi wewnętrznej wraz z parkingiem oraz wykonanie ukształtowania terenu z nasadzeniem
roślinności