ZAPYTANIE OFERTOWE nr 34/POIR.02.01.00-00-0045/18/2018
z dnia 15.11.2020 r.

Dostawa oprogramowania do projektowania 3D
oraz modułu do analizy przepływu i wymiany ciepła